Riksdagens fordonshistoriska nätverk

Kunskapsöverföring till våra folkvalda.

”Syftet var att denna väg skapa en gemensam plattform mellan MHRF och våra folkvalda politiker och där ta upp ämnen och händelser som har betydelse för den fordonshistoriska rörelsen.”

Riksdagens fordonshistoriska nätverk etablerades år 2012 på initiativ av Motorhistoriska Riksförbundet. Syftet var att denna väg skapa en gemensam plattform mellan MHRF och våra folkvalda politiker och där ta upp ämnen och händelser som har betydelse för den fordonshistoriska rörelsen.

Värdar för detta nätverk är just nu riksdagsledamöterna Isak From (S) och Anders Åkesson (C) samt från MHRF förbundsordförande Kurt Sjöberg, verksamhetschef Karl Ask samt sakkunnig inom fordons- och teknikfrågor Jan Tägt.

Riksdagspolitiker och tjänstemän

I nätverket ingår ett flertal riksdagspolitiker och tjänstemän från riksdagsutskotten. Mötena sker på plats i Riksdagshuset två gånger om året. Vid dessa tillfällen informeras deltagarna om dagsaktuella frågor som påverkar möjligheten att fritt använda, utveckla och bevara det fordonshistoriska kulturarvet.

Nätverket kanaliserar även ämnen för motioner inför riksdagens allmänna motionstid, interpellationer och skriftliga frågor till berörda statsråd.

Nätverket utanför Riksdagshuset

Förutom möten i Riksdagshuset bjuds deltagarna i nätverket in till olika arrangemang inom rörelsen i form av utställningar och seminarier. Ibland ingår också en vederkvickande åktur tillsammans med oss i de historiska fordonen!