Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

FIVA: Det rullande kulturarvet måste skyddas – även i en framtid med nollutsläpp!

Foto: FIVA

Motorhistoriska Riksförbundet är en aktiv medlem av FIVA, den internationella rörelsen för historiska fordon. MHRFs före detta förbundsordförande Peter Edqvist (andra från vänster) är Senior Vice-President. Nuvarande MHRF-styrelse finns representerad genom förbundssekreterare Timo Vuortio (andra från höger) som är ordförande i FIVA Utilitarian Commission samt nuvarande förbundsordförande Kurt Sjöberg som deltar i FIVAs Legislation Commission.


I november samlades FIVAs medlemsförbund till årsmöte, den årliga generalförsamlingen.

19–20 november samlades FIVAs medlemsförbund till årsmöte, det så kallade General Assembly. Styrelsen samlades i tyska ADACs lokaler i München för att leda mötet och de 72 deltagarna från världens medlemsförbund deltog via uppkoppling. Mötet kunde också följas via Facebook där uppåt 400 intressenter deltog.

Årsmötet består av två dagars möten där andra dagen består av själva årsmöteshandlingar med val till olika positioner, fastställande av budget och annat som tillhör årsmöten i föreningar. Det rapporterades om god ekonomi med överskott och sänkt medlemsavgift, om planerad verksamhet och mindre ändringar i stadgarna.


FIVA-presidenten Tiddo Brestners öppnade med ett tal om framtiden för rörelsen. Hans viktigaste inlägg berörde drivkraften som består av: samarbete och lagarbete, förtroende och respekt, kostnads- och tidseffektivitet, kommunikation samt engagemang. Men det viktigaste enligt honom är allas vår passion till historiska fordon. Med dessa ingredienser kan vi gemensamt nå resultat!

De olika kommittéerna avlade därefter sina rapporter om årets händelser och hur man ser på kommande årets verksamhet. Det finns sex sådana varav jag som ordförande av nyttofordonskommittén berättade om bland annat planerna för FIVA World Event som vi planerar till sommaren i Holland.

Den viktigaste kommittén är Legislation Commission, där MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg är ledamot. Några saker som presenterades av kommitténs ordförande Lars Genild berörde deras arbete kring miljözoner, hållbarhet, kemikalierestriktioner, uttjänta fordon, elfordonens frammarsch, självkörande fordon och nya lagar främst inom EU generellt.

Rapporter lämnades också av FIVA-ambassadörer från de olika världsdelarna.


Hall of Fame har fått nya medlemmar, däribland Giorgetto Giugiaro och Mr. Suzuki, båda välkända världen över.


FIVAs vice president, före detta förbundsordförande i MHRF, Peter Edqvist berättade vad som kommer att påverka den fordonshistoriska rörelsen i framtiden och vad som måste tas hänsyn till. Befolkningen blir äldre och de som är unga nu kommer att vara den största åldersgruppen när de blir gamla, artificiell intelligens kommer att påverka oss, liksom rörelser kring klimatförändringar och ökad nationalism. Allt detta kan vi hantera om vi är beredda och agerar, menade Edqvist.

Även lobbying gentemot beslutsfattare är viktig. Många förbund bedriver ett sådant arbete nationellt, däribland Motorhistoriska Riksförbundet i Sverige sedan 1969. EUs beslutsfattare uppvaktas av FIVA. I korthet handlar det om att informera rätt personer med korrekt information. I tid. FIVA satsar därför på kommunikation i olika former och har därför anlitat experter för att se över bland annat sociala media, pressreleaser, olika informationspaket och inte minst den egna webbplatsen fiva.org.


Ungdomar och ungas intressen är viktiga och betydelsefulla för nutiden, men framför allt framtiden. Därför fortsätter Culture & Youth Commission sitt arbete att på många olika sätt lyfta fram den gruppen och har planerat verksamhet av olika slag just utifrån deras intressen.


Samarbetet med många stora organisationer ska utökas. Unesco (FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur), TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), FIA (Federation Internationale de l'Automobile) och FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) är några av sådana som har angivit FIVA som en viktig samarbetspartner.

Avslutningsvis lyftes betydelsen fram av alla enskildas entusiastiska arbete med att renovera och visa upp sina fordon. Utan dem skulle inte framtida generationer kunna glädjas av dessa historiska fordon som är en del av kulturhistorian!

Timo Vuortio förbundssekreterare MHRF
samt ordförande i FIVA Utilitarian Commission


 

Kalendarium - Interna evenemang

FIVA sammanfattar sitt årsmöte

I en tid då klimatförändringar och behovet av ren luft är av stor global oro har FIVA enats om en kraftfull ny strategi vid sin årliga generalförsamling som hölls online den 20 november från München i Tyskland.

– FIVAs nya strategi visar stöd för de åtaganden som härrör från klimatmötet i Glasgow, men syftar också till att skydda den avgörande kulturella betydelsen av den historiska fordonsrörelsen, säger FIVAs president Tiddo Bresters. Dessa två mål är inte på något sätt motstridiga.

FIVA stödjer fullt ut det nationella och internationella fokuset på hållbarhet vilket innebär en övergång till "renare" fordon. Men organisationen ber även medlemsförbunden att:

  • komma ihåg vikten av vårt kulturarv – både de historiska fordonen i sig och det globala nätverket av entusiastfordonsklubbar och sociala grupper som förmedlar vårt mobila arv till framtida generationer
  • arbeta för att öka intresset bland den yngre generationen genom att titta på de bästa ungdomsinriktade projekten runt om i världen
  • upplysa yngre människor om historiska fordons miljövänlighet, inte minst när det gäller den hållbara användningen av material och resurser
  • bedriva lobbyarbete gentemot beslutsfattare – på lokal, nationell och internationell nivå – för att säkerställa att historiska fordon kan fortsätta framföras på allmänna vägar
  • samarbeta med organisationer som kämpar för kulturarvet såsom FIVA, Unesco och många andra för att främja värdet av bevarandet av en rullande motorhistoria
  • kommunicera våra mål och förklara deras betydelse, inte bara för entusiaster av historiska fordon, utan för alla som tror på betydelsen av historia, kultur och människorna som ligger bakom allt detta – och hur detta kan hjälpa oss att bidra till en hållbar framtid.

Tiddo Bresters avslutar sitt anförande;
– Även i en framtid med nollutsläpp måste den kulturella betydelsen av vårt fordonsarv skyddas. Gårdagens fordon på morgondagens vägar kommer hjälpa oss att berika och njuta av framtiden.

Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF (har översatt, originaltexten hittas här)

MHRFs Timo Vuortio

Foto: Ur FIVAs verksamhetsberättelse

... arbetar inom FIVA med att bevaka omvärldshändelser ur historiska nyttofordons perspektiv. Här visar han några av sina militärmotorcyklar: en Jawa Monark 250, 1963, från svenska armén och i bakgrunden en Husqvarna 256A, 1982, från finska.

Klicka här för att läsa mer om FIVA.

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?