Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

Höstens internationella arbete


FIVA Utilitarian Commission 1314 september

Denna kommitté har som uppgift att bevaka omvärldshändelser ur de historiska nyttofordons perspektiv. Timo Vuortio, kommitténs sekreterare tillika förbundssekreterare på MHRF, var värd för mötet som hölls på MHRFs kansli. Mötesdeltagarna var Roberto Sarzani från Italien, Mikulas Ivasko från Slovakien och Frantisek Cecil från Tjeckien.

Ärenden som behandlades var bland andra:

 • Ordförandens rapport från olika möten med mera.
 • Nya medlemmar i FIVA, det finns intresse från stor europeisk traktororganisation att bli medlem
 • Museelistan och samarbete mellan olika organisationer, arbetet fortsätter
 • Infoflyer och promotionkit tas fram
 • Kommande evenemang och möten
 • Lägesrapporter från olika länder
 • FIVAs kommande årsmöte och våra presentationer, budget och ärenden där
 • Utveckling av FIVAs webbsida

Efter mötet bar det av till Södertälje där kommittémedlemmarna deltog som observatörer i Motorhistoriska Sällskapets Tunga Rallyt Åkarsvängen. Evenemanget är med i FIVAs evenemangskalender som enda rally för tunga fordon i Norden. MHRFs generalsekreterare Jan Tägt guidade kommittémedlemmarna till ett trevligt garage på vägen till Södertälje vilket uppskattades särskilt.


FIVA Legislation Commission 13–15 september

Denna kommitté, som har lagstiftningsfrågor på sitt bord, möttes i Helsingfors. På plats var MHRFs ordförande Kurt Sjöberg som är ledamot i kommissionen. Vid mötet deltog även Esko Huttunen, Riitta Kastemaa, Leo Belik och Juhanna Saarela från den finska motsvarigheten till MHRF, SAHK (Suomen Ajoneuvohistorirallinen Keskusliitto). Det finska förbundet var även värdar för mötet. Utöver att ta väl hand om ledamöterna arrangerade även ett möte med Henna Virkkunen som är ledamot i EUs Transportkommission.

Viktiga frågor som avhandlades på mötet var:

 • Klargöranden rörande trafikförsäkring, End of Life Vehicles-direktivet
 • En ny undersökning liknande den som genomfördes 2014 som tar fram den allmänna uppfattningen om hur historiska fordon betraktas bland allmänhet och beslutsfattare. Undersökningen är tänkt att genomföras ”worldwide”.
 • Förberedelser för FIVA General Assembly (årsmötet) där framför allt två frågeställningar kommer att lyftas: alternativa bränslen och den begränsade livslängden för elektronisk utrustning som finns i framför allt nyare fordon under 30 år.
 • En mycket viktig målgrupp för LC är EUs historiska fordonsgrupp som initierades av EU-parlamentarikern Bernd Lange som också leder gruppen. Det är viktigt att hålla EUs respektive representanter från medlemsländerna informerade om gruppens arbete.
 • En annan allt mer aktuell frågeställning som berördes var elektrifiering av historiska fordon där FIVA har gjort ett tydligt ställningstagande att om elektrifiering ska ske bör fordonet kunna återställas till originalskick.Nordiskt-Baltiska samarbetsrådet 27–29 september

Detta samarbetsråd är en fristående samrådsorganisation, ursprungligen för de fyra nordiska länderna, men som nu även innefattar Island och de baltiska länderna. Detta då alla har liknande förhållanden och ärenden varför rådet vill samverka och samarbeta tillsammans och ta del av varandras erfarenheter för att både förekomma myndighetsbeslut som påverkar respektives rullande kulturarv.

Det årliga mötet hölls denna gång i Hunderfossen utanför Lillehammer med norska motsvarigheten till MHRF, LMK (Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber), och deras generalsekreterare Stein Christian Husby, som värd. Från Sverige och MHRF deltog förbundsordförande Kurt Sjöberg, generalsekreterare Jan Tägt, förbundssekreterare Timo Vuortio och styrelseledamoten Karl Ask. Övriga länder som deltog var Danmark, Finland och Litauen.

På mötet behandlades bland annat:

 • Rapporter från deltagande länder
 • Hur föryngra medlemskåren, hur väcka de yngres intresse för historiska fordon?
 • Miljötänk och vi – några exempel från länderna
 • Vårt ansvar i globala luftföroreningar – gemensam strategi?
 • Nästa möte sker i Estland

Mötet avslutades med trevliga besök på det närliggande Norsk Kjøretøyhistorisk museum samt Norsk vegmuseum med norska Vegvesendets samlingar.


FIVA General Assembly 2019 14-16 november

FIVAs årsmöte med tillhörande redovisningsmöten för varje kommitté hölls i år på Cypern. Från MHRF deltog förbundsordförande Kurt Sjöberg, generalsekreterare Jan Tägt och förbundssekreterare Timo Vuortio. På själva årsmötet hade Kurt Sjöberg rösträtt för Sverige och Timo Vuortio för Finland som inte kunde skicka någon delegat denna gång.

Varje kommitté reserverades en timme att redovisa sin verksamhet. På årsmötet behandlades bland annat följande:

 • Små ändringar i stadgarna, en stor: ordförande poster kan maximalt bemannas av samma person 3x3 år (tidigare 2x3 år)
 • Hagerty presenterade sig.
 • Presidents rapport med tillbakablick. Han lyfte också fram två framtidsfrågor: Kan historiska fordon användas som i dag och Finns det några som vill och kan köra dem.
 • Generalsekreteraren presenterade sitt arbete.
 • Rapporter från evenemang som exempel.
 • UNESCO-samarbetet fortsätter och har utökats i dignitet.
 • Samarbetet med FIA fortsätter och har fastställts tydligare.
 • Två nya medlemmar:
  Tripoli Club of Classic Vehicles – Libya
  Lithuanian Assosiation for Preservation of Historic Vehicles – ”Retromobile”
 • Sammanställning av länders lagstiftning och bestämmelser i vissa frågor planeras att publiceras på FIVA LCs webbsidor.
 • Kulturpriser delades ut.
 • Rapporter från olika länder och världsdelar.
 • Varje Commission rapporterade om viktigaste händelser under året och vad de har planerat för kommande året.
 • Två mycket intressanta föreläsningar. Den ena Stephan Joest, Digital Age And Historic Vehicles, handlade om föråldring av fordonens digitala komponenter samt hur kommande fordon kan samspela med historiska fordon på morgondagens vägar. Han avslutade med följande rekommendationer: Medvetenhet om ekosystemens påverkare, Bilda arbetsgrupper rörande fordonskomponenter, deras kompatibilitet och lagstiftning. FIVA måste agera på flera plan. Nya yrken kanske behövs exempelvis digital arkivarie. Den andra föreläsningen Bert Pronk, The Future of Mobile Heritage, handlade om dels elektrifiering av fordon och dels bränsle till våra förbränningsmotorer. Slutsatserna var att alla fordon inte kan elektrifieras och gör man det så är de inte längre historiska fordon, samt att vi måste alla organisationer och medlemmar tillsammans medverka för att utvecklingen av miljövänliga och till våra motorer lämpliga bränslesorter tar fart – vi är alla ansvariga!
 • Val till ledande poster:
  President, Tiddo Bresters (valet stod mellan två kandidater som var fick fem minuter att presentera sig själv och sitt program) som höll ett kort tal som inledning till sin första ämbetsperiod.
  Vice-President, Chairman Legislation Commission, Lars Genild
  Vice-President, Membership, John Alcantara
  Vice-President, Chairman Events Commission, Malcolm Grubb

Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF
Timo Vuortio förbundssekreterare MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

De nordiska ländernas representation inom FIVA:

 • Senior Vice-President, vice ordförande/president för hela FIVA, Peter Edqvist Sverige
 • Vice-President, ordförande, Legislation Commission, Lars Genild Danmark
 • Ledamot, Legislation Commission Kurt Sjöberg Sverige
 • Vice-President Motorcycle Commission, Björn Hvaleby Norge
 • Ledamot Technical Commission, Geir Iversen Norge
 • Secretary, Utilitarian Commission, Timo Vuortio (se bild) Sverige
Timo Vuortio, här dock som inhoppare för Finland i samband med årsmötet. Foto: Lars Genild.

Bland seminarierna i samband med FIVAs årsmöte…

… kunde man diskutera följande aktuella ämnen:

 • Självkörande bilar, finns det plats för historiska fordon i den trafiken? Samma sak med de elektroniska systemen som styr och hjälper föraren i moderna fordon, hur kan vi delta i trafiken där alla andra fordon kommunicerar med varandra?
 • Kommer alla framtidens fordon vara utrustade med eldrift? Även våra fordon?
 • Ungdomar och många av dagens stadsbor vill inte äga ett fordon, utan lånar eller hyr vid behov – hur platsar våra fordon i deras tankevärld?
En av utmaningarna som diskuterades. Foto: Timo Vuortio.

Ny FIVA-president.

Foto: Timo Vuortio.

Gamla presidenten Patrik Rollét (till höger) välkomnar den nya, Tiddo Bresters.

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?