Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

FIVAs årsmöte bjöd på goda nyheter!

Några av de 126 deltagarna. Överst till vänster skymtar Peter Edqvist (MHRFs tidigare förbundsordförande) och Timo Vuortio.

Andrew Turner, sakkunnig EU-lobbyist, lyfte fram betydelsen av samarbetet med EU-politiker och berättade om kommande lagförslag och hur de kan påverka historiska fordon.

Bland de som svarat på FIVA-enkäten är medelåldern för ägare av historiska fordon 58 år.

De större frågorna som FIVAs Legislation Commission jobbar med.

REACH står för registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) och är en EU-förordning som trädde i kraft 2007 och innehåller lagstiftning kring kemikalier.

Ett annat hot mot historiska fordon är begränsningar i städer.

Det nya FIVA ID Card för så kallade youngtimers.

Palmino Poli, avgående ordförande för MC Commission, berättade bland annat om...

... kommande FIVA Motorcycle World Rally.

Planerade FIVA-evenemang.

Nytillkomna medlemmar under året.

Väckt intresse bland fyra stora japanska tillverkare att börja tillhandahålla reservdelar till även äldre fordon!

Keith Gibbins, nyvald ordförande för MC Commission.

Förre ordföranden av FIVA, Patrik Rollet, utnämndes till hedersmedlem.

FIVAs ordförande Tiddo Brestners avslutade mötet ...

... genom att lyfta fram tre S inför FIVAs framtida arbete: stable, serious och sympathic.

MHRF är en aktiv medlem i den internationella paraplyorganisationen FIVA. I slutet av november var det dags för årsmöte.

Världsförbundet FIVA består av inte mindre än 71 länders rörelser för historiska fordon som tillsammans representerar 1,6 miljoner fordonsentusiaster. Representant för Sverige är Motorhistoriska Riksförbundet.

Den 21 november samlades 126 delegater från hela världen – via sina skärmar – för FIVAS årliga General Assembly. Att en så stor mängd människor från olika länder och kulturer, bakgrunder och inte minst datorvanor tillsammans kunde genomföra ett digitalt årsmöte var bara det ett bevis av många på organisationens möjligheter till samarbete i samband med nya utmaningar.


Rapportdagen inför FIVAs årsmöte hölls den 20 november. 138 representanter från hela världen tog via videosändning del av denna dags utbud av information, en dag som uppskattades av alla deltagare. Dagen innehåller nyttig information från kommissionerna i form av årsrapporter och presentationer av kommande planer för arbetet till nytta för medlemsorganisationerna över hela världen. Några exempel från dessa rapporter:

 • Andrew Turner, sakkunnig EU-lobbyist, lyfte fram betydelsen av samarbetet med EU-politiker och berättade om kommande lagförslag och hur de kan påverka historiska fordon. Många länder är på väg att förbjuda försäljningen av personbilar drivna av bensin- eller dieselmotorer redan 2025 eller 2030. Och efter 2050 ska det inte finnas sådana i drift på flera håll i världen. Så hur kan vi då kunna färdas med våra fordon om de är de enda som behöver fossila bränslen? Finns det möjlighet att anpassa dem till rådande lagstiftning av trafik? En annan viktig sak är EUs End of Life-direktiv som är under bearbetning och vi har möjlighet att påverka utfallet, ett viktigt arbete inom denna kommission!
 • Malcolm Grubb, Vice President Events Codes, berättade att 58 procent av alla föranmälda FIVA-rallyn och händelser har inte blivit av under detta coronaår. Men man blickar framåt och planerar för nya år och nya evenemang.
 • Lars Genild (Vice President Legislation Commission) har jobbat en hel del senaste året med tre FIVA-enkäter varav den första vid tillfället var avklarad och bearbetning av resultatet av de över 60 000 personers svar berörande deras ägande av 135 000 fordon. Bland de som svarat är medelåldern för ägare av historiska fordon 58 år. I Europa, Nordamerika och Australien handlar det ofta om äldre ägare i motsats till resten av världen där ägarna har betydligt lägre genomsnittsålder. Han berättade också om arbetet med två hot som kan hindra dels renoveringar (REACH, farliga ämnen) och dels användning av fordonen (UVAR, begränsningar i städer).
 • Culture Commission rapporterade om FIVA Award-utmärkelser som delades ut i tre kategorier. 15 förslag hade lämnats in och ett av dem kom från Sverige. Denna gång gick dock utmärkelserna till andra länder. Foto- och teckningstävlingen för ungdomar presenterades också.
 • Technical Commission presenterade det nya FIVA ID Card för så kallade youngtimers och svarade bland annat på frågor om elkonvertering av fordon; ett konverterat fordon blir historiskt fordon 20 år efter konverteringen, före det är det bara ett gammalt fordon om det är så ombyggt.
 • Palmino Poli, avgående ordförande för MC Commission, berättade om verksamheten, dels hur kommissionen jobbar över gränserna och dels jobbar för att aktivera yngre medlemmar i mc-familjen, samt om kommande FIVA Motorcycle World Rally.
 • Timo Vuortio, undertecknad, ordförande för Utilitarian (nyttofordon) Commission, rapporterade om årets arbete samt från genomförda evenemang och nästa års inplanerade arbete.Själva årsmötet hölls följande dag. För första gången i FIVAs historia var det digitalt. För att kunna göra detta behövdes det några månader innan tas ett gemensamt beslut för att kunna ordna ett möte utan fysiskt närvaro som stadgarna dessförinnan krävde. 126 deltagare från Japan till Amerika, från Libanon till Norge och många länder däremellan från hela världen hade samlats vid sina skärmar för att kunna delta på årsmötet.

Årsmötets formalia kräver presentation av årsberättelse och verksamhetsplan för kommande år, vilka redogjordes av kunniga ansvarspersoner från olika delar av respektive kommission och styrelsen. En glädjande nyhet för medlemsorganisationerna var att pandemin medfört minskade kostnader för FIVA varför medlemsavgifterna nästa år sänks med 15 procent.

Nya medlemmar presenterades och ambassadörerna från fjärran världsdelar berättade om situationer i deras omgivning. En intressant sådan var Masaki Shimizus rapport om väckt intresse bland fyra stora japanska tillverkare att börja tillhandahålla reservdelar till även äldre fordon. Ansvar av reservdelsförsörjning i Japan har annars en årsgräns på sju år efter avslutad tillverkning av varje modell.

Sedvanliga val till olika poster hölls, de flesta var av karaktären omval. Bland annat fick Peter Edqvist förnyat förtroende som FIVAs Senior Vice President och Timo Vuortio som Utilitarian Commission Director, båda är från Sverige och MHRF-sammanhang. Till ordförande för MC Commission fanns det två personer föreslagna vilket innebar röstning. Keith Gibbins blev den vinnande kandidaten med 58 procent av rösterna.

Samverkan med UNESCO är mycket viktigt och FIVA är en av FNs organets erkända partners. Marie-Claude Machon-Honoré, från UNESCOs kontaktkommitté för ickestatliga organisationer, berättade i ett tal om sin syn på hur man behöver ta hänsyn till det kulturella och stötta olika företeelser inom det. Historiska fordon som företeelse, liksom arbetet kring dem vad gäller människors samverkan över gränser i hela världen, är mycket viktigt även ur UNESCOs perspektiv.  


Förre ordföranden av FIVA, och en mycket viktig person under flera år i utvecklingen av FIVA, Patrik Rollet, utnämndes till hedersmedlem av FIVA. Han är en mycket ödmjuk och kunnig person och fick detta medlemskap med rätta.

FIVAs ordförande Tiddo Brestners avslutade mötet med några tankar om framtiden. Det är viktigt att samarbeta mellan olika organisationer för att förstärka positionerna. Han lyfte fram tre S som symboliserar viktiga saker att ta hänsyn till i framtida arbetet. S som stabil och strong organisation, S som seriös partner på den kulturella och socioekonomiska spelplanen och S som att vara sympatisk och tilldragande även för yngre personer.

Tiddo Brestners avslutade mötet genom att önska alla ett gott slut på året och hoppades på fler möjligheter till personliga möten nästa år.

Timo Vuortio förbundssekreterare MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

FIVAs årsmöte i korthet


FIVAs årsmöte bjöd på flertalet goda nyheter:

 • Insatser för framtid utan fossila bränslen
 • UNESCO värdesätter FIVA som partner
 • FIVA-pass för youngtimers
 • Svenska representanter omvalda i FIVA.
På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?