Jan Ströman, Stockholm, avled i en ålder av 87 år. Han efterlämnade sonen Hans med familj.

Jan Ströman vid sin Chevrolet Master Special 1934. Foto: privat.

En av Sveriges främsta bilhistoriker har lämnat oss. Jan Ströman växte upp i Stockholm och bodde under många år på Hagagatan i centrala Stockholm. Där väcktes också intresset för bilar, mycket på grund av den rika förekomsten av begbilhandlare på närliggande Sveavägen.

Jan Strömans tekniska intresse förde honom till KTH där han var verksam under hela sitt yrkesliv.

I mitten av 50-talet köpte han en Chevrolet från 1930 och några år senare en Chevrolet av 1934 års modell. Chevroletbilarna behöll han under hela sitt liv.

Jan Ströman utvecklade mycket breda kunskaper om motorfordonsutvecklingen och inte minst om den omfattande karosseritillverkningen i Sverige under 1920- och 1930-talen. Hans intresse resulterade i en rad artiklar i Automobilhistoriska klubbens publikation Autohistorica. Han var redaktör under åren 1981–2004.

Jan Ströman författade boken ”Svenska karosserimakare – berättelsen om ett hantverk” som publicerades 2010. Det är ett pionjärarbete inom en del av den svenska fordonsindustrin som hittills varit tämligen okänd utanför en liten krets av bilhistoriskt intresserade. På ett populärt och lättillgängligt sätt ger boken en bred bild av svensk karosseribyggnadskonst under fem decennier.

Jan Ströman var under många år aktiv i arkivkommittén vid Svensk motorhistoriskt arkiv. Hans hjälpsamma insatser bestod bland annat i att tillsammans med övriga i kommittén identifiera fordon i det omfattande bildarkivet.

Jan Strömans insatser för den fordonshistoriska rörelsen kan inte underskattas. Under sin aktiva tid i Automobilhistoriska klubben höll han åtskilliga föredrag och deltog i en mängd evenemang.

Jan Ströman var hedersmedlem i Automobilhistoriska Klubben. Hans breda kunskaper om svensk bilhistoria och hans generösa hjälpsamhet kommer att leva kvar i ljust minne. Jan Ströman var på alla sätt en nestor när det gäller kunskapen om det rullande kulturarvet.

Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF