Classic Mustang Club Sweden


Om klubben

Klubbens namn är Classic Mustang Club Sweden, förkortat CMC (nat.) eller CMCS (int.) och klubbens syfte är att främja bevarandet, historiken och glädjen av The First Pony Car – den amerikanska bilen Ford Mustang och Shelby av alla versioner och årsmodeller. Klubbens verksamhet skall vara att förmedla kontakt mellan Mustang intresserade personer genom utgivandet av regelbundet utkommande tidskrift samt utskick av en årlig medlemsmatrikel. Klubben skall vidare anordna klubbträffar, utflykter och studiebesök. Klubben har sitt säte i Eslövs kommun.


Typ av klubb:
Rikstäckande klubb

Aktiva regioner:
Alla

Fordonstyper:
Personbil

Anslutningsår:
1981