Club of American Ford


Om klubben

Club of American Ford klubben har som syfte att främja bevarandet och restaurerandes av Amerikanska Ford, Lincoln, Mercury, Edsel bilar från företrädesvis 1954 och framåt. Vi är en rikstäckande förening med ca 400 medlemmar som är fördelade geografiskt i sektioner. Klubben startade 1976 i Bodafors av Clarence Engborg, Bruno Olsson, Sven-Erik Swanberg och Göran Claesson.


Typ av klubb:
Märkesklubb

Aktiva regioner:
Alla

Fordonstyper:
Personbil

Anslutningsår:
2009

Grundat:
1980