Storvolvo-klubben

logotyp

Om klubben

Klubben för de tidiga, stora Volvo-bilarna, modellerna med sidventilmotorer (eller i vissa fall samtida med andra motorer). På Volvos 75-årsdag, den 14/4 2002, bildades STORVOLVOKLUBBEN (förkortat SVK), för att mynta ett samlande begrepp. Det skall förhoppningsvis bli lika självklart vad en Storvolvo är som vad en PV eller Amazon är. Underrubriken ger inriktningen: för modeller med sidventilmotorer 1927-1957. (Sista personbilen med sidventilmotor, en PV831, tillverkades 1957.) SVK skall verka för: Att aktivt bevara äldre Volvomodeller, hålla dem rullande och dess historia levande. Klubben är öppen för alla med intresse för personbilar, lastbilar, bussar och andra volvofordon med sidventilmotorer tillverkade under nämnda period. Dock med viss tyngdpunkt på personvagnarna. Klubben skall bidra till att bevara de äldsta och största Volvo-bilarna genom att skapa ett kontaktnät mellan ägarna och därigenom kunna bidra med råd och tips vad gäller renoveringsfrågor och reservdelsspridning, samt på sikt förhoppningsvis viss nytillverkning av eftersökta komponenter och delar. En matrikel är ett redskap för detta. Klubbens medlemsorgan, SIDAN, förmedlar matnyttiga tips och fakta, artiklar och dokumentation om Volvos historia, evenemangsreportage samt berättelser om medlemmarnas fordon och eskapader med dem mm. Innehållet påverkas givetvis till stor del av medlemmarnas bidrag. Annonser har givetvis också sin plats i klubbens medlemstidning. SIDAN utkommer med fyra nummer om året. En och annan träff i någon form, och kanske andra aktiviteter, berikar också klubbens utbud, allt beroende på önskemål och eldsjälars insatser. Sedan år 2005 kör vi ett sidventilsrally, SIDSVÄNGEN, i samband med årsmötet, samt ett ”sommarmöte”. Dessutom finns klubben årligen representerad på olika träffar och evenemang. SVK är medlem i MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet. MHRF-medlemskapet gör att du inom Sverige kan veteranförsäkra din Storvolvo via SVK! SVK:S emblem är baserat på en stiliserad version av de första Volvo-bilarnas kylar-mantel försedd med klubbens namn och, i ovalen, de år som är aktuella för våra fordon; 1927-1957. Ett vagnsmärke med detta utseende finns att köpa, för att pryda StorVolvo:n med. Visst låter det väl intressant!


Typ av klubb:
Märkesklubb

Aktiva regioner:
Alla

Fordonstyper:
Personbil Buss Lastbil Utryckningsfordon Militärfordon

Anslutningsår:
2003

Grundat:
2002