Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nya regler kring kontroll av fordon

Från och med den 20 maj 2018 gäller nya regler för kontroll av fordon. Det innebär bland annat att fler historiska fordon befrias från periodisk kontrollbesiktning. Här beskrivs de nya besiktningsreglerna i korthet utifrån vad som är intressant för MHRFs målgrupp.
 

 • De fordon som idag, 1950 årsmodell och äldre som idag är undantagna kommer fortsatt att vara det. Det gäller inte om fordonet har fått körförbud.
 • De fordon som berörs är bilar, det vill säga personbil, buss och lastbil, och släpvagnar som dras av dessa. Detsamma gäller de så kallade Epa- och A-traktorerna. 50 år efter angivet fordonsår i vägtrafikregistret(vtr) omfattas de inte längre av periodisk kontrollbesiktning.
 • Fordon på högst 3,5 ton undantas om de genomgått en godkänd kontrollbesiktning inom de två föregående kalenderåren. För fordon över 3,5 ton gäller föregående kalenderår.
 • Motorcyklar undantas från periodisk kontrollbesiktning 40 år efter fordonsåret enligt vtr, gäller förutsatt att de genomgått en godkänd kontrollbesiktning inom de två föregående kalenderåren.
 • Det gäller dock inte bil som omfattas av yrkestrafiklagen, och fordon enlig 6 kap 6§ 2-8 fordonsförordningen, där 6 § 4 är den som i första hand berör historiska fordon med gasverk. Det avser såväl som fordon drivs med gas som släpfordon där gasverk är monterade.
 • Undantas görs även registrerade tävlingsfordon, personbil som motorcykel, med orange registreringsskylt (beroende av textkod).
 • Amatörbyggt fordon och sådan uppbygg med byggsats undantas enligt särskilda villkor om fordonet utseendemässigt och tekniskt efterliknar bil och mc enligt punkterna 2 och 4 ovan, och inte används som bruksfordon.
 • ​Transportstyrelsen har i föreskriften för kontrollbesiktning möjliggjort för fordonsägaren att själv välja mellan återställande eller registreringsbesiktning om fordonet har ändrat så det avviker från tidigare godkänt utförande.
 • Nytt är också att polisen vid en flygande inspektion bara ska anmärka på att fordonet avviker från godkänt utförande och fordonet ska ställas in för kontrollbesiktning. Vid den efterföljande kontrollbesiktningen ska det konstateras att fordonet om fordonet kan behållas i avsett skick eller om det måste genomgå en registreringsbesiktning. Om fordonet är ändrat i enlighet med Fordonsförordningens 6 kap 29 § som hänvisar den till 4 kap 20 § samma förordnings ska en registreringsbesiktning genomföras för att föra in andra uppgifter om fordonet i vägtrafikregistret.
   

 

Kalendarium - Interna evenemang

Vad gör MHRF?

MHRF jobbar vidare med ett antal frågor som inte löstes i de nya föreskrifterna, det rör sig om:

 • fordon som drivs med gas från gasverk undantas inte. MHRF hade framförts önskemål om att de endast skulle kontrolleras med avseende på gasverket. Att dessa inte undantogs beror på att de styrs av fordonsförordningens
  ap 6§ 4.
   
 • ​Vidare har en del av bilaga 7 i TSFS 2010:84 utgått. MHRF räknar därför att fordon utrustade med Lucas och Kugelfischers mekaniska insprutningssystem som bland annat återfinns i vissa BMW, Peugeot och Triumph modeller från tidigt 70-tal kan komma att underkännas vid en kontrollbesiktning på grund av för höga avgasvärden, mer än 4,5%.
   
 • MHRF har även framfört önskemål om att transportstyrelsen i TSFS 2017:53 8 kap § 1 inte hänvisar till yrkestrafiklagen utan istället analogt fordonsförordningens 6 kap 6§ 5 använt begreppet yrkesmässig trafik. Skälet är att regeringskansliet anfört att icke kommersiell trafik ska undantas avseende yrkeskompetensbevis vid busstransport, analogt bör därför sådana transporter inte falla under yrkestrafiklagens omfattande krav.
På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?