Vi har ett kulturarv att förvalta

Historiska fordon är så mycket mer än ett nostalgiskt inslag i trafiken. De utgör framför allt ett rullande museum.

”2016 gjordes ett globalt erkännande av det fordonshistoriska kulturarvet av Unesco, FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur.”

Inom den fordonshistoriska rörelsen finns teknisk kompetens och hantverkskunskaper som är viktiga att bevara för framtiden liksom kunskap om fordonens historia och hur de medverkat till samhällets utveckling. 2016 gjordes ett globalt erkännande av det fordonshistoriska kulturarvet av Unesco, FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur.

Rörelsen kännetecknas av en stark medborgerlig förankring med ett mycket omfattande ideellt arbete som i huvudsak finansieras av föreningar och dess medlemmar. Enbart Motorhistoriska Riksförbundet engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar. Det är deras fordon som bjuder allmänheten på levande historia – och leenden! – i trafiken, ofta i samband de tusentals evenemangen som anordnas varje år. Bland dem Motorhistoriska dagen som genomförs den 6 juni varje år då vi tillsammans skapar en manifestation för det fordonshistoriska kulturarvet.

Svenskt motorhistoriskt arkiv

Ännu ett exempel på hur MHRF arbetar för att vårt fordonshistoriska kulturarv ska bevaras är Svenskt motorhistoriskt arkiv där syftet är att inventera, samla in, bevara och presentera historiskt källmaterial om vägfordon i Sverige.

Transporthistoriskt nätverk

Andra historiska transportmedel, på väg och räls, i luft och vatten, företräds av föreningar och riksorganisationer. Då dessa har liknande utmaningar som Motorhistoriska Riksförbundet har vi tillsammans bildat Transporthistoriskt nätverk. Målsättningen är att lyfta och driva frågeställningar som gemensamt påverkar bevarandet och driften av det rörliga kulturarvet. Detta sker till exempel genom politikeruppvaktning, bland annat i samband med Almedalsveckan.

Nätverkets huvudfråga är avsaknaden av en lagstiftning som skyddar det rörliga kulturarvet mot problem skapade i modern myndighetsutövning.