Svenskt Motorhistoriskt Arkiv – SMA

Motorhistoriska Riksförbundet började under 2012 arbeta med Svenskt Motorhistoriskt Arkiv (SMA). Syftet är att bevara källmaterial till svensk motorhistoria som annars riskerar att gå förlorat. Många historiskt intresserade samlar inte bara på fordon och minnessaker, utan även broschyrer, handböcker och arkivmaterial från företag och föreningar.

”Målet är att material som riskerar att skingras eller förstöras, ska kunna räddas genom att det doneras till SMA. Vi vill uppmana alla som har eller känner till någon sådan samling att kontakta oss.”

— SMAs arkivkommitté

Svenskt motorhistoriskt arkiv invigdes i januari 2014 och finns i dag hos den ideella föreningen Centrum för näringslivshistoria i Bromma. Där förvaras det säkert och i lämpligt klimat. Syftet med SMA är att inventera, samla in, bevara och presentera historiskt källmaterial. Det är mycket viktigt för Motorhistoriska Riksförbundet att bevara och sprida kunskaper om historiska motorfordon i Sverige.

Arkivets tillgänglighet

Vi som jobbar med arkivet söker aktivt information om intressanta arkiv och samlingar. Målet är att material som riskerar att skingras eller förstöras, ska kunna räddas genom att det doneras till SMA. Vi vill uppmana alla som har eller känner till någon sådan samling att kontakta oss. Allt material som doneras till SMA ska vara tillgängligt för givaren, för seriös forskning och för motorhistorisk publiceringsverksamhet.

Den som vill besöka arkivet ska kontakta MHRFs kansli eller arkivkommitténs ordförande Per Dahl, per.dahl@mhrf.se.

Detta g/kontaktör SMA:

 • Tar emot och bevarar motorhistoriskt material som riskerar att bli ägarlöst, skingrat eller förstört
 • Ordnar och förtecknar materialet så att det blir tillgängligt och sökbart
 • Ger råd om arkivhantering till MHRFs medlemmar
 • Verkar för att sprida kunskap om svensk motorhistoria.

Vill du skänka till SMA?

 • Kasta inget
 • Kontakta SMA
 • Vi skriver ett gåvoavtal [länk till avtalsmall]
 • Vi hjälper till med allt praktiskt – du behöver inte sortera eller försöka bedöma vad som kan vara intressant.

 

SMA i korthet

SMA drivs genom en arkivkommitté utsedd av MHRFs styrelse. De utsedda är representanter från styrelsen och kansliet samt kunniga personer inom det fordonshistoriska området.

För närvarande ingår dessa personer i kommittén:

 • Per Dahl sammankallande (bilden)
 • Malin Erlfeldt kanslichef MHRF
 • Bent Fridholm styrelseledamot MHRF
 • Lennart West
 • Göran Flank
 • Gert Ekström
 • Jan Ströman
 • Björn-Eric Lindh
 • Per-Börje Elg
 • Lars Ericson
 • Hans Blomqvist

Donerade arkiv och samlingar

 • Björn-Eric Lindhs samling
  En bildsamling med flera tusen historiska bilder på fordon och händelser.
 • Gösta Fraenckels filmer
  Känd Göteborgsprofil som filmade resor och tävlingar med bil och flygplan, de äldsta filmerna är från 1926. Filmerna har digitaliserats av Regionarkivet i samarbete med Svensk flyghistorisk förening, Bilsportarvet och Motorhistoriska Riksförbundet. Digitala kopior finns hos SMA. Du hittar filmerna på Youtube här.
 • Hesselman Motor Corporation AB
  Arkivmaterial om utveckling, produktion och provning av Hesselman-motorer, dieselteknik och gengas från ca 1930–1960.
 • Stig Nybergs samling
  En stor bildsamling med fordonsmotiv ca 1910–1950.
 • Gustaf Nordbergs samling
  Fotografier föreställande verkstaden samt karosserier som byggts av Gustaf Nordbergs Vagnsfabriks AB, material om företaget och Nils Nordbergs böcker, affärshandlingar, gjutningar och kataloger från leverantörer.
 • Kent Ivarssons samling
  Svenska försäljningsbroschyrer om bilar från 1956–1986.
 • Harry Gustafssons samling
  Bilbroschyrer 1935–1970, teknisk litteratur, anteckningar och brevväxling.
 • Hans-Olof Björk samling
  Litteratur, broschyrer och en stor mängd kopior av registreringshandlingar.
 • Bengt A:son Holms samling
  Tidningsklipp och pressbilder från i huvudsak 1950-talet och framåt. Samlingen är ordnad efter bilmärke och innehåller information om många udda märken.
 • Jan Melins samling
  Bilbilder och bilartiklar ordnade efter land eller bilmärke ca 1920–1960 samt 100 års dokumentation av Hovstallets bilar.