Svenskt Motorhistoriskt Arkiv – SMA

Motorhistoriska Riksförbundet började under 2012 att arbeta med Svenskt Motorhistoriskt Arkiv (SMA). Syftet är att bevara källmaterial till svensk motorhistoria som annars riskerar att gå förlorat. Många historiskt intresserade samlar inte bara på fordon och minnessaker, utan även foton, broschyrer, handböcker och arkivmaterial från företag och föreningar.

”Målet är att material som riskerar att skingras eller förstöras, ska kunna räddas genom att det doneras till SMA. Vi vill uppmana alla som har eller känner till någon sådan samling att kontakta oss.”

— SMAs arkivkommitté

Svenskt Motorhistoriskt Arkiv invigdes i januari 2014 och finns i dag hos den ideella föreningen Centrum för näringslivshistoria i Bromma. Där förvaras det säkert och i lämpligt klimat. Syftet med SMA är att inventera, samla in, bevara och presentera historiskt källmaterial. Det är mycket viktigt för Motorhistoriska Riksförbundet att bevara och sprida kunskaper om historiska motorfordon i Sverige då även detta är en viktig del av det rullande kulturarvet!

MHRF är huvudman och ansvarig för SMA.

Arkivets tillgänglighet

Vi som jobbar med arkivet söker aktivt information om intressanta arkiv och samlingar. Målet är att material som riskerar att skingras eller förstöras, ska kunna räddas genom att det doneras till arkivet. Vi vill uppmana alla som har eller känner till någon sådan samling att kontakta oss. Allt material som doneras till SMA ska vara tillgängligt för alla intresserade.

Den som vill besöka arkivet ska kontakta MHRFs kansli.

Bilddatabasen Motorkulturbild

Delar av de donerade fotosamlingarna har skannats och tillgängliggörs via Motorhistoriska Riksförbundets bilddatabas Motorkulturbild.

Detta gör SMA:

 • Tar emot och bevarar motorhistoriskt material som riskerar att bli ägarlöst, skingrat eller förstört
 • Ordnar och förtecknar materialet så att det blir tillgängligt och sökbart
 • Ger råd om arkivhantering till MHRFs medlemmar
 • Verkar för att sprida kunskap om svensk motorhistoria.

Vill du skänka till Svenskt Motorhistoriskt Arkiv?

 • Kasta inget
 • Kontakta SMA via MHRFs kansli
 • MHRFs kansli bereder erbjudandet för beslut om mottagande i samråd med arkivkommittén
 • Ett gåvoavtal skrivs mellan dig och MHRF (länk till avtalsmall nedan)
 • Vi hjälper till med allt praktiskt – du som givare behöver inte sortera eller bedöma vad som kan vara intressant för SMA
 • Din gåva ordnas och förtecknas av MHRF och förvaras i lämpligt klimat, skyddad mot tillgrepp, brand och andra risker
 • Din gåva är sedan tillgänglig för alla intresserade via kontakt med MHRF, och information om samlingen kommer att finnas tillgänglig här på MHRFs hemsida

SMA i korthet

Svenskt Motorhistoriskt Arkiv drivs genom en arkivkommitté. De utsedda är representanter från Motorhistoriska Riksförbundets styrelse och kansli samt kunniga personer inom det fordonshistoriska området.  Mer om hur vi arbetar kan du läsa om här.

För närvarande ingår dessa personer i kommittén:

 • Per Dahl ordförande (bilden)
 • Malin Erlfeldt sekreterare samt sakkunnig inom kulturarvsfrågor MHRFs kansli
 • Lennart West
 • Göran Flank
 • Gert Ekström
 • Björn-Eric Lindh
 • Per-Börje Elg
 • Lars Ericson
 • Hans Blomqvist
 • Pär Sörliden
 • Sven Bengtson
 • Tomas Karlsson

Tidigare kommittémedlemmar:

Donerade arkiv och samlingar

Klicka på länkrubrikerna för att öppna arkivförteckningar som pdf. Fler förteckningar kommer att läggas upp löpande efterhand som dessa blir klara.

Klicka för att se serien!

Svenskt Motorhistoriskt Arkiv når allmänheten

UR-serien Sveriges moderna ekonomiska historia är ett exempel på hur Svenskt Motorhistoriskt Arkiv kunnat bistå med unikt material och därmed göra det tillgängligt för allmänheten. Bilden är från del fyra i seriens berättelser med fokus på viktiga årtal för den svenska ekonomin, 1919 Återuppvaknande och turbulens.