Motorkulturbild – Motorhistoriska Riksförbundets fordonshistoriska bilddatabas

Sedan den 19 mars 2024 finns tusentals foton tillgängliga för allmänheten tack vare MHRFs fordonshistoriska bilddatabas Motorkulturbild.

”Motorkulturbild är ett perfekt medium för att förmedla de värdefulla historiska fordonsbilder vi förvarar i Svenskt Motorhistoriskt Arkiv.”

Motorkulturbild heter Motorhistoriska Riksförbundets fordonshistoriska bilddatabas. Databasen har kommit till stånd med stöd av kulturarvsbidrag från Riksantikvarieämbetet. Bakom arbetet står förbundets arkivkommitté inom ramen för Svenskt Motorhistoriskt Arkiv i samverkan med IT-leverantören SoftAgent AB.

Tusentals inskannade foton

Runt 2 500 inskannade foton, som donerats till arkivet, finns i dag tillgängliga. Dessa kommer från olika samlingar som i sin tur består av foton från många olika fotografer. Störst är bidragen från Björn-Eric Lindh, Tom Brahmer, Göran Kallberg och Stig Nybergs samlingar. Personbilar dominerar, men även lastbilar, bussar och motorcyklar finns att hitta. Hälften av fotona är tagna före 1940, och de senare visar ofta redan då gamla fordon. Ett undantag är tävlingsbilder från 1940–1950-talen med många unika internationella tävlingsbilar på besök i Sverige. Den fordonshistoriska rörelsens tidiga historia finns också med genom ett evenemang arrangerat av Stockholms MG-klubb i mitten av 1950-talet.

Databasen kommer att fyllas efterhand som fler foton skannas. Som besökare finns möjlighet att, direkt via databasen, bidra med information om bilderna.

– Motorkulturbild är ett perfekt medium för att förmedla de värdefulla historiska fordonsbilder vi förvarar i Svenskt Motorhistoriskt Arkiv. Originalen är ömtåliga och svårhanterliga. Vi hoppas också på att få mycket återkoppling från användarna, säger Per Dahl, ordförande i kommittén för Svenskt Motorhistoriskt Arkiv.

Källa: MHRF/SMA

Till Motorkulturbilds bildarkiv

Intill ett exempel på vad som finns att hitta i den fordonshistoriska bilddatabasen Motorkulturbild: en leveransbild av en Ford T från ca 1925, svenskbyggd pickup på personbilschassi.

Klicka här eller på bilden för att komma till Motorkulturbild. Obs! Nuvarande version av bilddatabasen fungerar bäst på dator.

Detta gör Svenskt Motorhistoriskt Arkiv:

  • Tar emot och bevarar motorhistoriskt material som riskerar att bli ägarlöst, skingrat eller förstört
  • Ordnar och förtecknar materialet så att det blir tillgängligt och sökbart
  • Ger råd om arkivhantering till MHRFs medlemmar
  • Verkar för att sprida kunskap om svensk motorhistoria.

Klicka här eller på logotypen för att läsa mer.