Tack för att du skickat in medlemskontrollen till MHRF

Tack för att du skickat in medlemskontrollen till MHRF!

Vi kommer efter periodens slut skicka en lista med de som ej är medlemmar till Folksam. Folksam kommer då omvandla deras försäkring till en vanlig Folksam försäkring. MHRF eller Folksam skickar alltså inte ut en ytterligare påminnelse.

Har ni gjort något fel så skriv till klubbsupport@mhrf.se så kan vi ändra i listan över ej medlemmar max en vecka efter kontrollperiodens slut. Om en person som ni rapporterat som ej medlem blir medlem senare måste ni i klubben meddela detta till oss för att MHRF-försäkringen ska återstartas.