MHRF-försäkringen – den ledande försäkringen

MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta – och ledande – försäkring för historiska fordon, drivs av Motorhistoriska Riksförbundet i samarbete med Folksam och erbjuder ett försäkringsalternativ för de flesta fordonen.

”Få skador och låga skadekostnader betyder att vi kan hålla premien nere.”

Vad gör MHRFs veteranfordonsförsäkring unik?

MHRF-försäkringens premier används enbart för vår egen försäkring – inga pengar går åt till att betala andra försäkringstagares skador, men inga bidrag kommer heller från vanliga fordonsförsäkringar. Det betyder att all administration, alla skador och andra kostnader betalas av våra egna försäkringstagare.

Eftersom Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag går inga pengar till aktieägare och de olika försäkringsformerna måste stå för sina skadekostnader. Skaderesultatet för MHRF-försäkringen påverkar därför direkt premierna. Få skador och låga skadekostnader betyder att vi kan hålla premien nere. Ökar antalet skador, och därmed kostnaderna, betyder det premiehöjningar.

Gynnar även fordonshistoriska rörelsen!

Vi försäkrar det rullande kulturarvet. Bokstavligen! Med en MHRF-försäkring stödjer du den fordonshistoriska rörelsen. Inte bara genom att gynna din klubb, utan även Motorhistoriska Riksförbundets arbete. Som rörelsens företrädare bevakar MHRF politiska frågor samt för dialog med myndigheter och organisationer. Arbetet sammanfattas: För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Och så är det flera riktigt bra saker till! Bland dessa:

 • Vi erbjuder fria mil och bara nöjeskörning!
 • Vårt försäkringsskydd utgår från samlarvärdet utifrån fordonets marknadsvärde i Sverige omedelbart före skadan. Målet är alltid att återställa fordonet – tillsammans med ägaren! Då fordonets skick finns väldokumenterat i bild, med protokoll av en av MHRF utsedd fordonsinspektör, innebär det en extra trygghet att så sker.
 • Vi erbjuder de lägsta självriskerna på marknaden.

Totalt är det 13 saker som gör MHRF-försäkringen unik! Klicka på länken för att att se vilka de är.

Om du kan svara JA på följande frågor:

 • Är du medlem i en MHRF-ansluten klubb?
 • Är fordonet minst 20 år gammalt?
 • Används fordonet endast för nöjeskörning?
 • Förvaras fordonet i ett låst utrymme på hemorten?
 • Har tillgång till bruksfordon (ett krav för historiska fordon från 1969 och senare)?

… kan du ansöka en förmånlig försäkring från MHRF!

Klicka för att bläddra i skärmversionen!

Infobroschyr 2024–2025 – INGA premiehöjningar i år heller!

Motorhistoriska Riksförbundets informationsbroschyr med aktuella premier från MHRF-försäkringen (som gäller från 1 maj 2024 till och med 30 april 2025!).

Klicka här för att komma till utskriftsversioner.

Till MHRF-försäkringens premiekalkylator

Räkna ut din försäkringspremie snabbt och smidigt!

Gå in på MHRF-försäkringens premiekalkylator och fyll i fordonsslag, årsmodell och marknadsvärde så får du direkt reda på vad premien blir för respektive försäkringsalternativ. Du kan välja mellan:

 • Helförsäkring
 • Rullande renovering
 • Avvikande detaljer/utförande
 • Blivande klassiker
 • Uppställningsförsäkring
 • Renoveringsförsäkring
 • Korttidsförsäkring
 • Lagerförsäkring