Vanliga frågor om MHRF-försäkringen

Hittar du inte svar på din fråga här? Skicka den till forsakring@mhrf.se för snabbast återkoppling! Du kan även nå oss på 08-30 28 01 när vi har telefontid.

 • Svensk medborgare eller person med hemvist i Sverige
 • Enbart fysiska personer med undantag för museer, stiftelser och
  klubbar
 • Kan erbjudas för trafikförsäkringspliktiga fordon i Sverige, såväl
  registrerade som oregistrerade
 • Medlemskap i MHRF-ansluten klubb
 • Endast nöjeskörning, men ingen milbegränsning
 • Bruksfordon eller tillgång till bruksfordon i hushållet där
  klubbmedlemmen är skriven om fordonet är av 1969 års modell eller
  nyare (gäller bilar och motorcyklar)
 • Blivande klassiker (gäller bil och motorcykel 10–20 år gamla) kräver ett
  annat MHRF-försäkrat fordon som är 20 år eller äldre med
  helförsäkring av samma fordonstyp sedan minst ett år
 • Fordonet ska förvaras inlåst
 • Brandsläckare och batterifrånskiljare
 • Fordonet ska befinna i Sverige vid start av MHRF-försäkringen

När du köper ett fordon som är i trafik (påställt) krävs en giltig trafikförsäkring. Annars riskerar du att få straffavgifter från Trafikförsäkringsföreningen.

Kontakta Folksam Sak Support på telefon 0612-853 50 och teckna en vanlig försäkring. Inbetald ej utnyttjad premie överförs till din MHRF-försäkring när den är beviljad.

Trafik – 1 000 kr

Vagnskada– 1 500 kr. Ingen självrisk vid kollision med djur

Brand och stöld – 1 000 kr

Räddning – 1 000 kr

Glas – 1 500 kr

Glaslagning – 0 kr

Rättsskydd – 20% av kostnad, lägst 1 200 kr

Kristerapi – 0 kr

I ansökan behövs bilder som beskriver respektive fordonstyp. Klicka här för att se vilka bilder som behövs för personbilar, mc och moped. De övriga ser du när du startat en försäkringsansökan. De bildformat som fungerar på hemsidan är JPG, JPEG, PNG och TIFF.

När du har gjort en ansökan kan du som inloggad på ditt konto själv följa handläggningsstatusen på din digitala ansökan och kontakta rätt person. MHRF erbjuder enbart en plattform för dig och klubben där du kan göra en ansökan om MHRF-försäkring med hjälp av klubben.

När din digitala ansökan är klar, och har godkänts av klubben (fordonsinspektör och/eller samordnare), tar MHRF slutlig ställning till om vi kan erbjuda dig denna försäkringsförmån och meddelar dig beslutet. Därefter informerar vi Folksam vilket sker alla helgfria vardagar.

Alla med giltig behörighet får köra. Men om annan person än du som har MHRF-försäkringen, din familj eller personer med egen MHRF-försäkring kör, och åstadkommer skada på fordonet, utgår en extra vagnskadesjälvrisk utöver ordinarie självrisk.

Tänk på att det endast är personer födda före den 1 oktober 1994 som får köra moped klass II (30 km/h-moped) utan förarbevis. Se försäkringsvillkoren.

Obs! Inga MHRF-försäkringar gäller för övningskörning.

Ja, det är ett krav att ha tillgång till ett bruksfordon i hushållet. Det kan vara en leasingbil och/eller en tjänstebil genom arbetsgivaren.

För fordon äldre än 1969 och mopeder finns inget formellt krav på bruksfordon då det förutsätts att det MHRF-försäkrade fordonet inte används till vardags.

Ja, fordonet ska förvaras på lämpligt sett ur brand- och stöldskyddssynpunkt. Det ska på hemorten förvaras i låst utrymme med maximalt 30 fordon. Carport är inte ett godkänt förvaringsutrymme.

Om du flyttar till fritidshuset på landet betraktas det som hemort och garagekravet gäller där också.

Helförsäkrad bil och mc-bil ska ha godkänd handbrandsläckare samt monterad batterifrånskiljare/huvudströmbrytare. MHRF rekommenderar en batterifrånskiljare som är åtkomlig från bilens kupé, i andra hand en batterifrånskiljare som är monterad direkt på batteriets minuspol. Du ska snabbt kunna bryta strömmen vid brandfara.

För tekniskt avancerade bilar från 1990-talet och senare kan en huvudbrytare eller en parallell kabel med svag hängsäkring monteras så att spänningen till elektroniken ej bryts.

Inga dispenser på dessa krav ges.

Studenter, brudpar, filminspelning… om du inte begär ersättning för dessa tjänster har du en gällande MHRF-försäkring. Men tar du betalt för dessa tjänster och du råkar ut för en skada kan ersättning minskas eller helt utebli.

Lämnar du ditt historiska fordon till ett filmbolag eller liknande bör du kontrollera om om de har en ansvarsförsäkring och hur och för vad den gäller.

Fordonet ska ägas och brukas uteslutande för nöjeskörning och får inte användas som bruksfordon. Det innebär bland annat att det inte får användas för körningar till och från arbetsplats eller för att åka och storhandla.

Att handla mjölk på väg hem från motorträffen går bra. Men det ska alltid vara ett nöjesmoment förknippat med körningen. Övningskörning är ej tillåten. Fria mil.

Försäkringen gäller utomlands i maximalt 60 dagar och inom länderna anslutna till det så kallade Gröna kortet. Se Trafikförsäkringsföreningens hemsida eller Folksams hemsida för korrekt och aktuell information om vilka länder som gäller och vad som krävs för att resa till dessa.

MHRF-försäkringen har alltid som brytpunkt 1 maj innevarande år. Då träder nya priser och nya försäkringsvillkor i kraft. Se den aktuella informationsbroschyren på hemsidan.

Kom ihåg att du bara kan flytta en fordonsförsäkring från ett försäkringsbolag till ett annat på årsförfallodagen i ditt nuvarande försäkringsbolag. Att ställa av ett fordon bryter inte avtalet med ditt nuvarande försäkringsbolag utan bara försäkringsomfattningen i avtalet.

Obs! Har du en ordinarie Folksamförsäkring som ska ändras till MHRF-försäkring behöver du inte tänka på detta då MHRF-försäkringens handläggare har kontakt med Folksam alla helgfria vardagar.

MHRF-försäkringen är en året runt-försäkring som inte ändras vid en eventuell avställning. Om du ställer av ditt fordon, och får ett brev från Transportstyrelsen om att du har en trafikförsäkring trots att fordonet är avställt, kan du bortse från myndighetens brev som inte tar hänsyn till att du har en speciell förmån med speciella förutsättningar eftersom MHRF-försäkringen avser historiska fordon.

Din/a MHRF-försäkring/ar kan du se antingen om du loggar in dig på Mina sidor på Folksam med hjälp av ditt Bank-ID eller genom att ringa Folksam Sak Support helgfria vardagar under kontorstid på telefon 0612-853 50. Där kan du fråga om vilka MHRF-försäkringar du har, beställa kopia/or av försäkringsbesked/en och eller faktura/or samt sköta allt som har med betalning av din/a gällande MHRF-försäkring/ar.

I ditt digitala konto i MHRF kan du se alla dina ansökningar, både pågående och avslutade. Men inga pappersansökningar som du kan ha gjort tidigare. Du ser inte heller några gällande försäkringar då Folksam är försäkringsgivaren och inte MHRF. Vi på MHRF-försäkringen godkänner enbart din ansökan om MHRF-försäkring. Logga in på Folksam enligt ovan text för att se dina gällande MHRF-försäkringar.

Observera att du efter den 15 augusti 2022 inte kan komma åt ditt konto i gamla mhrf.se, inte heller de försäkringar som du ansökt om och fått godkända i denna tidigare hemsida. MHRF har dock tillgång till ett digitalt arkiv. Kontakta MHRF om du har frågor.

MHRF-försäkringen kan endast tecknas för fordon som ägs av fysisk person och som är medlem i MHRF-ansluten klubb. Detta då det är klubbarna som gemensamt förvaltar försäkringen via MHRF. Undantag kan göras för vissa juridiska personer såsom hembygdsföreningar, klubbar och museer.

MHRF-försäkringen är en förmån som förutsätter att du är medlem i en MHRF-ansluten klubb. Upphör ditt medlemskap upphör med andra ord försäkringsförmånen att gälla. Råkar du ut för en skada, och det visar sig att du inte är medlem i någon MHRF-ansluten klubb, måste du räkna med att det inte blir någon ersättning för skadan.

All försäkringsadministration, brev, fakturor och betalningar handläggs av Folksam Sak Support som nås på kontorstid helgfria vardagar på telefon 0612-853 50. För skadehandläggningen se fliken Skada.

MHRF har dedikerade handläggare hos Folksam för både administration och skadehantering. Använd alltid dessa kanaler då dessa är till för dig! De är en del av dina förmåner med MHRF-försäkringen.

Har fordonet en MHRF-försäkring kan du kontakta oss för att få reda på om befintligt underlag kan återanvändas. Bilder och inspektionsprotokoll får inte vara äldre än tio år.

Om befintligt underlag uppfyller kraven i försäkringsvillkoren behöver vi enbart få in en ansökan.

Obs! MHRF-försäkringen följer inte med fordonet vid ägarbyte. Den nya ägaren måste vara medlem i en MHRF-ansluten klubb och ansöka om en egen MHRF-försäkring.

En ny ägare kräver en ny ansökan. I detta fall kryssas ”övertagande av MHRF försäkring” i. Det är viktigt att inte skriva över fordonet på den nye ägaren innan besked om godkänd ansökan meddelas av MHRF-försäkringens handläggare. Så länge dödsboet betalar medlemskap i klubben och försäkringspremien kan fordonet ägas av dödsboet tills MHRF-försäkring för den nya ägaren har godkänts.

Ditt fordons MHRF-försäkring är kopplat till den MHRF-anslutna klubb som du ursprungligen sökte försäkringen genom. Du kan alltid byta klubb för ditt MHRF-försäkrade fordon, exempelvis om du vill samla flera fordon hos en och samma klubb eller själv byter klubbtillhörighet. Du gör det genom att kontakta MHRF-försäkringens handläggare på forsakring@mhrf.se.

Om din moped eller motorcykel har ett marknadsvärde som understiger ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 26 250 kronor (ett prisbasbelopp för 2023 motsvarar 52 500 kronor), krävs det ingen inspektion av fordonsinspektör i samband med att du ansöker om en MHRF-försäkring.

Om du har en MHRF-försäkring där ditt fordon är påställt (i trafik) hos Transportstyrelsen tas försäkringen bort med automatik när ägarbytet registrerats hos myndigheten. De meddelar Folksam, som är försäkringsgivaren, om ägarbytet. I annat fall får du kontakta MHRF-försäkringen på forsakring@mhrf.se så att vi kan meddela Folksam att den befintliga MHRF-försäkringen ska tas bort.

Efter att du avslutat din MHRF-försäkring i Folksam finns den digitala ansökningen kvar i ditt konto i minst tio år vilket är tidsgränsen när MHRF tidigast kan ta bort försäkringsunderlaget på det aktuella fordonet.

Maximalt försäkringsbelopp anges som antal prisbasbelopp. Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen. Vid ansökan om MHRF-försäkringen anger fordonets ägare vad denne anser sig kunna sälja fordonet för i Sverige i dag utifrån det historiska fordonets skick med mera. Det är alltid rimligt aktuellt marknadsvärde i Sverige omedelbart före skadan som gäller vid skadeersättning efter en totalskada. Maximalt försäkringsbelopp i MHRF-försäkringen är 100 prisbasbelopp.

Det går att höja försäkringsbelopp för samtliga fordon, men inte för alla försäkringar. Detta genom att köpa till extra basbelopp, alltid parvis. Det vill säga med två prisbasbelopp åt gången. Priset varierar beroende av de olika intervallerna. För aktuell information se vår informationsbroschyr. Absolut smidigast är att använda sig av MHRF-försäkringens kalkylator!

Önskar du höja ett värde kontaktar du MHRF-försäkringens handläggare via forsakring@mhrf.se.

Din MHRF-försäkring förnyas varje år och det är viktigt att du själv bevakar att du har rätt försäkringsbelopp. I MHRF-försäkringen krävs en ny inspektion med protokoll och nya bilder som visar fordonets skick i ord och bild var tionde år. Det är som en ny ansökan, men där du väljer rubriken 10-årskontroll. Det är samma bilder som ordinarie försäkring.

Med lanseringen av vår nya hemsida skapades möjligheten att göra en extra kontroll. Det kan vara en större eller mindre uppdatering av ditt fordon. Har du skapat försäkringsansökan efter den 9 juni 2022 kan du koppla denna ansökan till befintlig ansökan, annars behöver du fylla i fler uppgifter.

Om du renoverat delar av fordonet kan du skicka in uppgifter och bilder på arbetet du gjort, exempelvis lackerat om bilen eller klätt om inredningen. På detta sätt har vi alltid rätta uppgifter om ditt fordons skick. Normalt krävs ingen inspektion av dessa ansökningar, men om det är en omfattande renovering kan det behöva göras en efterkontroll av kansliet.

I alla försäkringsalternativ (utom lagerförsäkring) ingår ett (1) prisbasbelopp (52 500 kronor för 2023) i ditt försäkringsskydd för det MHRF-försäkrade historiska fordonets reservdelar.

Räddningsförsäkringen i MHRF-försäkringen tar hand om dig och ditt historiska fordon om något händer när ni är ute och kör. Din MHRF-försäkring ser till att fordonet kommer till verkstad eller hem. Räddningsförsäkringen gäller dock inte från hemmagaraget, exempelvis för att fordonet inte startar efter vintern. Kontrollera försäkringsomfattningen i ditt försäkringsbesked från Folksam för din MHRF-försäkring.

Du kan alltid ansöka om att lägga till extra prisbasbelopp på din MHRF-försäkring så att du känner dig tryggt med din MHRF-försäkring. Det är alltid 2 prisbasbelopp åt gången. Maximalt kan du ha en MHRF-försäkring för 100 prisbasbelopp som för 2023 motsvarar 5 250 000 kronor.

Priserna för extra prisbasbeloppen är:

Mellan 2–8 extra prisbasbelopp 125 kr för 2 prisbasbelopp åt gången.

Mellan 10–30 extra prisbasbelopp 170 kr för 2 prisbasbelopp åt gången.

Mellan 32–96 prisbasbelopp 240 kr för 2 prisbasbelopp åt gången.

Blivande klassiker är en variant av helförsäkring. För personbil och mc som är mellan 20 och 30 år gamla gäller att fordonen ska vara av klar samlarfordonskaraktär. Det samma gäller mellan tio och 20 år gamla, men kan endast tecknas om man sedan minst ett år har en gällande MHRF-försäkring för ett motsvarande fordon äldre är 20 år.

Samlarfordonskaraktär innebär att fordonen är intressanta att spara på för framtiden. Det kan röra sig om exklusivare fordon eller vardagsfordon som bevarats i mycket gott skick, men de ska i alla sammanhang behandlas precis som de äldre fordonen och aldrig användas för vardagskörning. Samma sak gäller för en modern motorcykel.

Tänk på att om du avslutar din helförsäkring som MHRF-försäkring för det äldre fordonet, påverkas även din blivande klassiker direkt! Den är en förutsättning för Blivande klassiker.

Rullande renoveringsförsäkring är en variant av helförsäkring där vi accepterar fordon som är under renovering eller i sämre bruksskick. Fordonet ska vara i trafiksäkert skick när det körs. Det är en 30 års gräns på denna försäkringsform.

När renoveringen är klar går det bra att ansöka om en ändring till vanlig helförsäkring. I övrigt samma omfattning som helförsäkring.

Avvikande utförande eller ombyggt fordon är en variant av helförsäkring där MHRF accepterar fordon som är modifierade eller ombyggda, exempelvis med moderna fälgar, annan motor, lackering i avvikande färg eller annan inredning. Det är en 30 års gräns på denna försäkringsform.

Korttidsförsäkring är en försäkring för fordon att snabbt få en MHRF-försäkring i väntan på en ordinarie ansökan är klar. Det är en form av helförsäkring.

Försäkringen gäller för hemtransport, direkt färd till och från verkstad, direkt färd till och från närmaste lämpliga bilprovningsstation eller annan behörig anläggning för besiktning samt till klubbens fordonsinspektör för ansökan om MHRF-försäkring.

Försäkringsbeloppet motsvarar maximalt tre (3) prisbasbelopp oavsett om fordonet kan ha ett högre marknadsvärde. Den går att kombinera med renoveringsförsäkring.

För korttidsförsäkringen räcker det med en godkänd ansökan och en profilbild som visar hur fordonet ser ut vänster eller höger.

Räddnings- och rättsskyddsförsäkring ingår också. Försäkringen omfattar trafik-, brand-, stöld-, glas-, vagnskade-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

Försäkringen gäller maximalt i ett år och kan inte förnyas eller förlängas.

Uppställningsförsäkring är enbart avsedd för avställda fordon i Transportstyrelsen, det vill säga ej i trafik. Det kan gälla fordon som är färdigrenoverade, eller i mycket gott skick, och som inte ska användas under en längre tid eller för museiföremål som aldrig rullar.

Uppställningsförsäkring kan också gälla för tävlingsfordon som enbart brukas på bana. Gäller ej under tävling, men vid transporter på släp och trailer samt i garaget och parc fermé.

Samma underlag som vid helförsäkring krävs med bilder och protokoll.

Renoveringsförsäkring bör du teckna så snart du börjat renovera ett fordon. Fordonet ska vara avställt i Transportstyrelsen eller inte registrerat alls.

För renoveringsförsäkring gäller skyddet även då du lämnat bort delar för renovering, förutsatt att ingen ersättningsansvarig finns.

Renoveringsförsäkringen gäller även när fordonet transporteras på trailer, flak eller dylikt, men inte då det bogseras eller körs för egen maskin. Dock ska det vara stillastående och ej startas. Det är 20 års gräns på denna försäkringsform.

Reservdelar ingår. Försäkringen gäller endast stillastående fordon.

Lagerförsäkring gäller enbart för oregistrerade och avställda fordon. Den är enbart för orenoverade fordon och orenoverade delar till dessa. Så snart du påbörjar en renovering upphör denna försäkring att gälla och bör då ha ersatts av en renoveringsförsäkring (se ovan).

Försäkringsbeloppet kan ej överstiga motsvarande totalt två (2) prisbasbelopp. Försäkringen kräver en ansökan och en profilbild i helsida, men inget besiktningsprotokoll.

Underförsäkring

Underförsäkring är när försäkringsbeloppet understiger det faktiska värdet (marknadsvärdet) av det försäkrade föremålet (t.ex. ett historiskt fordon). Underförsäkring påverkar din ersättning för samtliga skador inom den aktuella försäkringen, även om skadan inte uppgår till det valda försäkringsbeloppet.

Exempel: Du har försäkrat ett historiskt fordon till sammanlagt 150 000 kronor (detta är det belopp du angivit vid ansökan/teckning av MHRF-försäkringen), fastän det historiska fordonet har ett värde (marknadsvärde) på 300 000 kronor.

Exemplet ovan innebär att varje föremål som ingår i det försäkrade historiska fordonet endast är försäkrat till halva sitt värde (marknadsvärde). Om du t.ex. får ett inbrott i ovanstående försäkringssituation, och tjuvarna stjäl fordonsdelar till ett värde av 50 000 kr, har försäkringsbolaget rätt (i lag och enligt praxis från ARN Allmänna Reklamationsnämnden) att sänka din skadeersättning med 50 procent, eftersom din underförsäkringsgrad är 50 procent. I detta fall kan du alltså maximalt få ut 25 000 kronor i skadeersättning för de stulna delar i ditt fordon, trots att ditt fordon är försäkrat till 150 000 kronor.

Ansvaret för att inte underförsäkra sig vilar på försäkringstagaren. Kontakta oss på forsakring@mhrf.se om du vill ta hjälp eller känner dig osäker i samband med en uppskattning av det rimliga marknadsvärdet för det historiska fordonet du vill ansöka om MHRF-försäkring för. Motsatsen till underförsäkring är överförsäkring.

Överförsäkring

Om du väljer ett försäkringsbelopp som överstiger ditt historiska fordons värde (marknadsvärde), betalar du mer pengar i onödan för ett försäkringsskydd. Att välja ett försäkringsbelopp som är högre än det försäkrade föremålets värde (marknadsvärde) betyder nämligen inte att du får mer i ersättning vid inträffad skada. Motsatsen till överförsäkring är underförsäkring.

En husbil, om den är i originalskick, kan i vissa fall erbjudas en MHRF-försäkring. Skicka in- och utvändiga bilder på husbilen till forsakring@mhrf.se innan du gör en ansökan eller bokar tid med en fordonsinspektör.

Vid resa utanför Sverige ingår hyrbilsförsäkring i helförsäkringen och omfattar ersättning för hyrbil om fordonet inte kan användas på grund av skada. Och så finns det tolv unika saker till med en MHRF-försäkring, bland dessa fria mil och bara nöjeskörning! Klicka här för att läsa mer om vilka de är!

Om det bär av mot utlandet gäller det att förbereda resan väl. Likaså att ta reda på vilka regler som gäller i landet eller länderna som du ska köra i för att undvika överraskningar. Tips och råd hittar du på vår sida om nöjeskörning utomlands.

En fordonsinspektör är en av MHRF utsedd och utbildad person som utför en inspektion av ditt fordon och upprättar ett protokoll som är till underlag för försäkringen. Denna inspektion är obligatorisk om du vill ansöka om en helförsäkring. Du kan välja fordonsinspektör utifrån den som finns närmast dig, oavsett vilken klubb denne tillhör.

Du hittar våra fordonsinspektörer här:

Motorhistoriska Riksförbundet | Fordonsinspektörer (mhrf.se)

 

Försäkringssamordnaren hjälper till i de fall du som ansöker om en försäkring saknar mobilt bank-ID och ej kan ansöka digitalt genom vår hemsida.

Om du saknar mobilt bank-ID så ta kontakt med försäkringssamordnaren för den klubb som du är medlem i.

Du hittar alla våra försäkringssamordnare här:

Motorhistoriska Riksförbundet | Försäkringssamordnare (mhrf.se)

För att uppgradera en renoveringsförsäkring till en rullande renovering helförsäkring/ordinarie helförsäkring så krävs en ny ansökan med bilder och protokoll utfört av en av våra fordonsinspektörer.

Du hittar våra fordonsinspektörer här:

Motorhistoriska Riksförbundet | Fordonsinspektörer (mhrf.se)