Räkna ut vad ditt fordon kostar att försäkra

Årsmodell
Marknadsvärde
Fordonstyp
En unik försäkring Ansök

Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring

Trafkikförsäkring, brandförsäkring, glasruteförsäkring, stöldförsäkring, räddningsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, vagnskadeförsäkring

Rullande renovering

För fordon som körs under tiden de renoveras eller som ämnas behålla nuvarande skick/”patina”

Trafikförsäkring, brandförsäkring, glasruteförsäkring, stöldförsäkring, räddningsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och vagnskadeförsäkring.

Avvikande detaljer/utförande

Trafikförsäkring, brandförsäkring, glasruteförsäkring, stöldförsäkring, räddningsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, vagnskadeförsäkring. För fordon godkända av besiktningsorgan som är påställda som har avvikande detaljer så som andra hjul, karossmodifieringar, lackering i avvikande färg, modifiering av inredning, motor och eller växellåda o.s.v.

Blivande klassiker

Blivande klassiker är en variant av helförsäkring för personbil, lätt lastbil och MC yngre än 30 år. Fordonet ska vara av klar samlarfordonskaraktär, är det mellan 10 och 20 år gammalt så krävs det att man sedan minst ett år har en gällande MHRF-försäkring för ett motsvarande fordon äldre än 20 år. Alltså bil för bil och MC för MC.

Uppställningsförsäkring

Avser fordon som är oregistrerade eller avställda i Transportsstyrelsens vägtrafikregister, samma krav på underlag som helförsäkring. Försäkringen gäller endast stillastående fordon.

Brandförsäkring, glasruteförsäkring, stöldförsäkring, räddningsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och begränsad vagnskadeförsäkring.

Renoveringsförsäkring

Avser fordon som är oregistrerade eller avställda i Transportsstyrelsens vägtrafikregister. Reservdelar ingår. Försäkringen gäller endast stillastående fordon.

Brandförsäkring, glasruteförsäkring, stöldförsäkring, räddningsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och begränsad vagnskadeförsäkring.

Korttidsförsäkring

Har ett fast försäkringsbelopp om max 2 prisbasbelopp för MC och 3 prisbasbelopp för övriga fordon. Gäller endast för att köra hem fordon, till och från besiktningsorgan/verkstad eller MHRF-besiktning i max 1 år.

Lagerförsäkring

För orenoverade fordon som lagras i väntan på renovering. Försäkringen gäller endast stillastående fordon. Försäkringsbelopp mellan 2 till 6 prisbasbelopp per lagerförsäkring. Flera fordon kan ingå i en lagerförsäkring men för max 6 prisbasbelopp.

MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar. Priserna gäller fram till och med 30 april 2024.