Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

MHRF mötte riksdagspolitiker den 9 och 16 maj


MHRF träffar regelbundet våra folkvalda i riksdagen. Detta sker bland annat inom Riksdagens fordonshistoriska nätverk, som håller regelbundna möten där MHRF informerar om aktuella frågor. Vi får även en chans att träffa Trafikutskottet vartannat år under En kväll på mc, ett arrangemang som Sveriges Motorcyklister står bakom, där politikerna får information om och får prova på att köra motorcykel, men också historiska fordon.

 

Den 9 maj träffades Riksdagens fordonshistoriska nätverk för sitt vårmöte. Denna kväll diskuterades bland annat Unesco och deras partnerskap med världsorganisationen FIVA samt Naturvårdsverket osakliga info om export av fordon och delar


Men framförallt diskuterades regeringens kulturarvsproposition och behovet av en lagstiftning som värnar det fordonshistoriska, och hela det rörliga, kulturarvet mot regler och tillämpningar som riskerar bevarandet och brukandet av fordonen. MHRF har nu fått veta att ett mångårigt arbete i denna fråga fått gehör genom en uppmaning till regeringen från Kulturutskottet som förhoppningsvis röstas igenom i riksdagen den 31 maj.


MHRF berörde slutligen också en särskild punkt i Kulturarvspropositionen (2016/17:116 sid 125-126) som lyder:


Den sammantagna bilden är därmed att det bör övervägas hur de transporthistoriska museer och samlingar som Trafikverket i dag ansvarar för kan föras över till Kulturdepartementets ansvarsområde. En sådan ny verksamhetsstruktur bör få i uppgift att främja kunskapen om och intresset för den svenska transporthistorien och dess roll i samhällsutvecklingen. Den transporthistoriska museisektorn har sedan lång tid präglats av ideella krafter och ett starkt folkrörelseengagemang via civilsamhällets organisationer. Den nya verksamhetsstrukturen bör därför även ges ett särskilt ansvar för att samverka med det civila samhällets organisationer samt att verka för kunskapsuppbyggnad inom detta område.

 


Den 16 maj medverkade MHRF under En kväll på mc på Gillinge-banan utanför Stockholm, där ledamöter ur Trafikutskottet, samt tjänstemän från Näringsdepartementet och Trafikutskottets kansli, fick information om motorcyklismen av Sveriges Motorcyklister och Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund. Ett flertal nya modeller av mc och mopeder fanns till förfogande för provkörning. MHRF medverkade med ett flertal historiska fordon, där flera intresserade politiker både åkte och körde en runda. En historisk buss som MHRF ordnat fram körde hela sällskapet till och från Gillinge-banan, där vi också hade möjlighet att informera om vår verksamhet.

 


Jan Tägt generalsekreterare

 

Kalendarium - Interna evenemang

Bussen

Bussen är en Silver Eagle 5 från 1969 som ägs av Rolls buss. Den gick för bussföretaget Transcontinental Trailway i USA som var en konkurrent till det i Sverige mer kända bussföretaget Greyhound.

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?