Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

Nya regler för uppvisning på väg

En ännu laglig uppvisning i Norrbotten i samband med Motorhistoriska Dagen 2011. Foto: Timo Vuortio

Transportstyrelsen har tagit fram föreskrifter som gäller tävling och uppvisning på väg med motorfordon. Otydligt anser MHRF och SMC.

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter som gäller tävling och uppvisning på väg med motorfordon. De träder i kraft den 1 oktober 2018 och tillämpas då vid till exempel rallytävlingar men i vissa fall även vid större uppvisningar som cruisingar, mc- eller veteranevenemang där vägar spärras av eller en stor mängd människor samlas. Transportstyrelsens målbeskrivning för förändringen:

Vi föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som ska förbättra säkerheten för deltagare och åskådare samt minimera olägenhet för utomstående i samband med tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg. Ansökningsförfarandet förenklas eftersom de allmänna råden ger viss vägledning om vad som ska ingå i en ansökan om tävling eller uppvisning med motorfordon på väg.


Den nya föreskriften TSF 2018:2, som publicerades den 22 januari i år, är otydlig kring vad som kräver tillstånd och inte. Samtidigt krävs för tillstånd en ansökan fyra månader i förväg till länsstyrelsen. Mot bakgrund av detta ser MHRF och SMC en uppenbar risk i att förslaget kan medföra att mängder med arrangemang som i dag genomförs av ideella organisationer, företag och privatperson kommer att omfattas av krav på tillstånd.

MHRF ser också en risk för att tjänstemän kan använda den nya föreskriften för att stoppa cruisingar, mc- eller veteranrallyn som genomförs på väg enligt gällande trafiklagstiftning.

MHRF var inte remissinstans, men har skickat in ett remissvar där vi framhåller:

  • Att det i föreskriften ska finnas exempel på vilka uppvisningar som inte kräver tillstånd.
  • Att MHRF, SMC, Svemo och American Car Club borde varit remissinstanser.

Sveriges Motorcyklister har också engagerat sig i frågan och skickat in ett remissvar.

SMC och MHRF samarbetar i frågor där vi har gemensamt intresse. Vi har många klubbar och medlemmar som älskar att arrangera och köra rallyn, SMC-medlemmarna med motorcyklar och MHRF-medlemmarna med veteranfordon.

Då det gäller mc-rallyn föreslår SMC att föreskriftens Allmänna råd skulle kompletteras med följande text:

  • Ansökan om tillstånd är inte nödvändigt då det inte finns några som helst tävlingsmoment på vägen och då arrangemanget endast handlar om att köra rekommenderad väg mellan olika angivna platser. Några exempel på icke tillståndspliktiga tävlingar på väg är så kallade MC-rallyn och veteranrallyn.


SMCs och MHRFs synpunkter avvisas dock av Transportstyrelsen och det allmänna rådet fastställdes i TSFS 2018:2.

  • Vi anser att det nuvarande allmänna rådet uppfyller behoven. Att skriva föreskrifter eller allmänna råd som täcker in alla tänkbara scenarier är inte möjligt. Genom att som i föreskrifterna skriva ett allmänt råd om uppvisning, tydliggörs hur skillnaden mellan ett arrangemang som inte kräver tillstånd, en uppvisning eller en tävling kan avgöras.
  • Flera Länsstyrelser tycker i sina remissvar att handläggningstiden på fyra månader är för kort, men det avvisar också Transportstyrelsen

Transportstyrelsen vill att tillämpningen ska avgöras genom framtida domstolsprövning:

  • Om arrangemang genomförs utan att arrangören har ansökt om tillstånd kan arrangemanget komma att bli stoppat av polismyndigheten. I prövningen som följer av det kommer frågan om krav på tillstånd för tävling eller uppvisning att avgöras.


MHRF och SMC anser att det är mycket olyckligt att ideellt arbetande klubbmedlemmar skall riskera åtal istället för att myndigheten utfärdar tydliga föreskrifter från början.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF


 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?