Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Riksdagsmotioner 2014


Riksdagens ledamöter har även under 2014 lämnat in ett par motioner som har direkt bäring på de kulturhistoriska fordonen och främjandet av det motorhistoriska kulturarvet. I övrigt är det många olika inriktningar på motionerna.

 

Om värnandet av kulturarvet

 

Historiska fordon (S)

Motionen inlämnad av Niklas Karlsson (S) anser att bevarandet, underhållet och brukandet av historiska vägfordon behöver underlättas. De regleringar och föreskrifter som finns utgör hinder och dessa krav är emellanåt inte enbart försvårande utan också direkt hindrande.

 

Våra kulturhistoriska fordon (M)

Motionen är inlämnad av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (M) som anser att det motorhistoriska kulturarvet i Sverige måste främjas. Insikten hos myndigheter om det vitt skilda förhållanden som motorhistoriska fordon och museiverksamheter lever under bör förbättras när man tar fram förslag på nya regler och avgifter.


 

Om import, särskild registerform och skattebefrielse

 

Främjande av veteranbilshobbyn (SD)

Motionen är inlämnad av Patrik Jönsson och Josef Fransson (SD) som anser att veteranbilshobbyn bör främjas genom en återgång till tidigare skatteregler vid import av veteranbilar och delar till dessa. De anser också att husvagnar bör inkluderas i den s.k. 30-årsregeln. Dessutom bör en särskild registerform införas för hobbyfordon. De anser också att det finns en problematik kring regeringsuppdraget som har namnet "Uttjänta bilar och miljön".


 

Om bortförsel av övergivna fordon

 

Bortförsel av fordon (M)

Motionen inlämnad av Lotta Olsson (M) anser att en utredning bör tillsättas för att se över om kommmunen alternativt staten bör ta ett ansvar för bortförsel av fordon på annans mark.


 

Om avgiften för påställning av fordon

Avskaffa avgiften för påställning av fordon (M)

Motionen inlämnad av Jan Ericson (M) anser att avgiften för påställning av fordon bör avskaffas då varje avställt fordon minskar utsläppen och belastningen på miljön.


 

Om lastbilsskatt

Lastbilsskatt (M)

Motionen inlämnad av Jessica Rosencrantz (M) anser att en vägslitageskatt inte bör införas då detta skulle leda till att svensk landsbygd straffas ut med färre arbetstillfällen och lägre tillväxt som följd.


 

Om värnandet om landsbygden

Landsbygdsprövning av myndighetsbeslut (C)

Motionen är inlämnad av Ola Johansson (C) som anser att att Arbetsmiljöverkets regler för hämtning av sopor på enskilda vägar försvårar för boende på landsbygden samt för fastighetsägare i tätorter och äldre stadskärnor. Motionen anser vidare att myndighetsbeslut bör landsbygdsprövas.


 

Om uppkörning på motorcykel

Modernisera regelverket för uppkörning på motorcykel (SD)

Motionen inlämnad av Patrik Jönsson (SD) anser att regelverket för uppkörning på motorcykel bör moderniseras. En uppkörning skall räcka för tung/mellantung motorcykel i stället för som idag då två uppkörningar krävs.


 

Om streetracing

Förbud mot s.k. streetracing (M)

Motionen är inlämnad av Anders Hansson (M), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) och Thomas Finnborg (M) som anser att man bör se över möjligheten att utvidga polisens rätt att beslagta fordon för att förhindra streetracing.


 


Om olovlig körning

Olovlig körning (M)

Motionen är inlämnad av Anders Hansson (M) som anser att man bör se över möjligheten att utvidga polisens beslagsrätt vid brottet olovlig  körning. 

Om fordonsförverkning

Förverkande av olagliga fordon (M)

Motionen som är inlämnad av Thomas Finnborg (M) anser att man bör överväga att se över lagens bestämmelser när det gäller förverkande av olagliga fordon.


Rätt att beslagta fordon (SD)

Motionen är inlämnad av Johnny Skalin (SD) som anser att polisen bör kunna utdöma höga bötesbelopp samt kunna beslagta samt kunna fatta beslut att förstöra ett fordon vars ägare framfört fordonet utan körkort och trafikförsäkring.


 

Om manipulering av kilometermätare på fordon

Omställning av kilometermätare på fordon (S)

Motionen som är inlämnad av Kenneth G Forslund (S) anser att man bör se över möjligheten att göra det olagligt att ställa om kilometermätare på fordon då det kan användas som ett bedrägeri mot köpare av begagnade bilar.

Om samordningsregister

Samordningsregister för stulna fordon (M)

Motionen är inlämnad av Jan Ericson (M) som anser att man bör överväga att införa samordningsregister för stulna fordon. 

Om A-traktorer

Hastighetsbegränsning för A-traktorer (M)

Motionen som är inlämnad av Cecilia Widegren (M) anser att att hastighetsbegränsningen för A-traktorer bör förändras så att A-traktorerna kan likställas med reglerna som gäller för EU-mopeder.


 

Om klampning

Möjliggör klampning vid trafikbrott (KD)

Motionen är inlämnad av Andreas Carlson (KD) som anser att man bör göra det möjligt att betala böter på plats vid trafikbrott samt att kunna låsa fast fordonet tills boten är betald.

 Om fordonsbesiktning

Fordonsbesiktning i hela landet (S)

Motionen är inlämnad av Isak From (S) som anser att fordonsbesiktning bör vara tillgänglig i hela landet något som utlovades vid omregleringen. 

Om belysning

Varselljus (KD)

Motionen som är inlämnad av Penilla Gunther (KD) anser att man bör se över Transportstyrelsens föreskrifter om användningen av varselljus.

 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?