Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Riksdagsmotioner 2015


Riksdagens ledamöter har även under 2015 lämnat in motioner som har direkt bäring på de kulturhistoriska fordonen och främjandet av det motorhistoriska kulturarvet. Under hösten har det även lämnats in motioner om att höja den tillåtna hastigheten för epa- och a-traktorer.Om värnandet av kulturarvet

 

Säkerhets- och avgiftslättnader för rörligt kulturarv (KD)

Motionen är inlämnad av Penilla Gunther som ser ett behov av en utredning om möjlighet till undantag från nyare lagstiftning för säkerhetsregler och avgiftslättnader för det rörliga kulturarvet. 
 

Stärkt bevaranderätt för rörligt kulturarv (S)

Motionen är inlämnad av Isak From (S) och Leif Jakobsson (S) som anser att bevarandet av det rörliga kulturarvet behöver underlättas. Regler, avgifter och tillämpning ska inte medföra att det ställs krav som försvårar eller omöjliggör arbetet för ett rörligt kulturarv som är till glädje för dagens och kommande generationer.
Det är hög tid att myndigheternas ansvar därför regleras så att bevarandet av kulturarvet ges rimliga förutsättningar och att enskildas liksom förenings- och museiverksamheters ideella engagemang tillvaratas.

 

Bevarandet av det motorhistoriska kulturarvet (M)

Motionen är inlämnad av Sten Bergheden, Lotta Finstorp och Lars-Arne Staxäng (M) som anser att motorhistoriens bevarande och utvecklande i Sverige behöver ett tydligare stöd. De nämner både att nya regler, avgifter och lagar ibland tar begränsad hänsyn till de villkor som gäller för exempelvis äldre bilar. De tar också upp att det är önskvärt att samhället underlättar möjligheten att använda markområden för veteranbilsträffar och motorevenemang samt att man bör satsa på yrkesutbildning inom renovering av historiska fordon.

 

Anpassad lagstiftning för att underlätta bevarandet av det rörliga kulturarvet (M)

Motionen är inlämnad av Jan Ericson (M) som anser att det behövs tydlig reglering som genom rimliga undantag i gällande lagstiftning underlättar bevarandet av det rörliga kulturarvet.


Motorsport och motorhobby (SD)

Motionen är inlämnad av Josef Fransson och tar som en punkt i motionen upp värnandet av veteransfordonshobbyn.

Höjd hastighet för epa- och a-traktorer

 

A-traktorer (SD)

Motionen är inlämnad av Per Klarberg (SD) och Jimmy Ståhl (SD) som anser att det ur trafiksäkerhetssynpunkt är önskvärt med en högre hastighet eftersom en relativt bred A-traktor på vanliga vägar skapar frustration och ofta lockar till farliga omkörningar av bakomvarande trafikanter.

 

Översyn av regelverken för A-traktorer (M)

Motionen är inlämnad av Edward Riedl (M) som anser att för att öka attraktiviteten och användningsområdena för EPA-traktorer finns det därför anledning att göra en översyn av regelverken för dessa fordon och se över ifall det är möjligt att höja den tillåtna högsta hastigheten.

 

Hastighetsbegränsning för A-traktorer och Epa-traktorer (M)

Motionen är inlämnad av Cecilia Widegren (M) som anser att för att köra A-traktor och EPA-traktor krävs AM-körkort, vilket är samma som för EU-moppe. Den har en hastighet av 45 km/h. Därmed kan man konstatera att utbildning, trafiksäkerhet och grunden för att framföra ett fordon till en hastighet av 45 km/h redan finns.

Widegren har motionerat om detta tidigare:
Hastighetsvillkor för A-traktor (2010)
Hastighetsbegränsning för A-traktorer (2013)
Hastighetsbegränsning för A-traktorer (2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?