Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Motioner 2019

Riksdagsledamöterna har under 2019 lämnat in motioner som har direkt bäring på det fordonshistoriska kulturarvet. Här kan du ta del av sex av dem via länkarna nedan. Utöver dessa har ett knappt 40-tal motioner lämnats in som indirekt kan beröra de historiska fordonen såväl positivt som negativt  om förslagen genomförs.  

 

Värna Sveriges Motorhistoriska Kulturarv

Lars Arne Staxäng och Sten Bergheden (M)

 

Registrering av äldre fordon

Sofia Westergren (M)

 

Nummerskylt för veteranbilar

Marlène Lund Kopparklint (M)

 

Förändrade cruisingtillstånd

Cecilia Widegren (M)

 

Tillgång till bilprovning i hela landet

Ida Karkiainen (S)

 

Höjd hastighet för A-traktor

Edward Riedl (M)

 

Övriga motioner som kan ha påverkan på de historiska fordonen berör bland annat:

  • Att gallrade museiföremål ej ska destrueras utan kunna överlåtas på enskilda eller institutioner
  • Kultur på recept
  • Genom myndighetsdirektiv trygga helhetssynen om kulturmiljöer
  • Genom rättspraxis har miljöbalken bland annat resulterat i utökade äganderättsinskränkningar
  • Att modernisera regelverket för buller i anslutning till motorbanor så att de inte försvårar eller omöjliggör för föreningslivet att bedriva och utveckla verksamheten
  • Motverka dumpning av bilvrak
  • Om att försvåra för bilmålvakter
  • Begränsa rätten till innehav av personbilar till högst åtta personbilar

 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?