Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Myndighetslänkar


Myndigheterna nedan är de som på olika sätt påverkar möjligheterna att köra gårdagens fordon på morgondagens vägar.
Länsstyrelsen
är regeringens företrädare i länen. Den viktigaste uppgiften är att se till att de mål som riksdagen och regeringen slagit fast inom en rad olika politikområden uppnås samtidigt som hänsyn tas till länets förutsättningar. Länsstyrelserna är alltså statliga myndigheter till skillnad från landstingen, som är en form av kommuner, sekundärkommun, med fullmäktige som väljs av invånarna.
Hemsida: www.lansstyrelsen.se
Naturvårdsverket
är en svensk statlig förvaltningsmyndighet på miljöområdet och ska vara pådrivande och samlande i miljöarbetet. Verkets arbete ska syfta till att främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska dimensionen. De miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt och strategierna för att nå målen ska vara vägledande i arbetet. Myndigheten sorterar under Miljödepartementet.
Hemsida: www.naturvardsverket.se
Riksantikvarieämbetet
är en av de centrala myndigheterna i svensk kulturpolitik och den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. I uppdraget ingår bland annat att stimulera till forskning och uppbyggnad av kunskap om kulturmiljöer, kulturminnen och kulturföremål. Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturminnesvården i landet och lyder under Kulturdepartementet.
Hemsida: www.raa.se
Riksarkivet
är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet. Riksarkivet har ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Fr.om. 1 januari 2010 ingår landsarkiven i Riksarkivet. Tidigare utgjorde de egna myndigheter och Riksarkivet var chefsmyndighet för landsarkiven. Riksarkivets styrelse kallades tidigare Statens arkivstyrelse.
Hemsida: www.riksarkivet.se
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Myndigheten samordnar också svenska myndigheter som marknadskontrollerar produkter och prövar kompetensen hos svenska organ som bedömer överensstämmelse under EU-rättsliga bestämmelser och EU:s avtal med tredje land.
Hemsida: www.swedac.se (besiktningsföretag och stationer samlade här)
Transportstyrelsen
är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Näringsdepartementet och har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Myndigheten inledde sin verksamhet den 1 januari 2009 genom en sammanslagning av Luftfartsstyrelsen, Järnvägsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen från Sjöfartsverket samt Vägtrafikinspektionen och Trafikregistret från Vägverket.
Hemsida: www.transportstyrelsen.se
Tullverket
, ofta kallad Tullen, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att kontrollera in- och utförsel av varor över Sveriges gräns. Tullverket ska förhindra smuggling, samla in tull, skatt och andra avgifter för de varor som förs in från länder utanför EU samt uppgifter som ligger till grund för utrikeshandelsstatistiken. Tullverket är en så kallad enrådighetsmyndighet.
Hemsida: www.tullverket.se

Kalendarium - Interna evenemang

Länksammanfattning

Länsstyrelsen:
www.lansstyrelsen.se

Naturvårdsverket:
www.naturvardsverket.se

Riksantikvarieämbetet:
www.raa.se

Riksarkivet:
www.riksarkivet.se

Swedac:
www.swedac.se


Transportstyrelsen:
www.transportstyrelsen.se


Tullverket:
www.tullverket.se
På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?