Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

MHRF och Nationalmuseums utställning Scandinavian Design & USA

Helena Hernmarck, Bay Street, Toronto, 1970. Ull, linne, metalltrådar. Los Angeles County Museum of Art, LACMA.

I utställningen Scandinavian Design & USA på Nationalmuseum i Stockholm undersöks från och med den 14 oktober hur idéer från Norden påverkat amerikansk design och omvänt, hur influenser från USA har påverkat nordisk design. Fordonens betydelse i designhistorian uppmärksammas med hjälp av Motorhistoriska Riksförbundet.

För första gången presenteras förhållandet mellan skandinavisk och nordamerikansk design under 1900-talet som en utställning. Scandinavian Design & USA – människor, möten och idéer, 1890–1980 är resultatet av ett internationellt samarbete museer emellan och ny forskning. I utställningen visas över 300 föremål från samlingar i USA och Norden och besökaren får ta del av strömningar som legat till grund för estetik, identitet och idévärld som vi möter än idag. Bland annat undersöks den skandinaviska emigrationens betydelse för det som benämns Scandinavian Design i USA och de ambitiösa marknadsföringskampanjer som genomfördes på 1950-talet. Utställningen är samorganiserad av Los Angeles County Museum of Art och Milwaukee Art Museum i samarbete med Nationalmuseum och Nasjonalmuseet i Oslo och kommer att visas på respektive museum fram till 2023 med start på Nationalmuseum.

När begreppet Scandinavian Design myntades på 1950-talet syftade det på modern design från Norden. Det lanserades internationellt och fungerade som en paketering inom både politik och ekonomi och förknippades med nordiska traditioner, kultur och natur samt demokratiska värderingar. Även om begreppet rymmer ett visst mått av sanning är det omtvistat och utställningen visar därför en längre historia om design som är mångfacetterad. Exempel som lyfts fram är vikingen i flygreklam, industridesign för nya hushållsvaror och konsthantverksskicklighet i silverserviser för en ny cocktailkultur. Andra exempel är inredningsdetaljer i såväl FNs högkvarter som i exklusiva privatvillor och vävd textil i bilinredningar.

Det går att hitta många influenser från Norden i amerikansk design och även en stor amerikansk prägel på den nordiska designscenen. Eliel Saarinen, Carl Milles, Alvar Aalto, Charles Eames och Eero Saarinen är exempel på inflytelserika idégivare som påverkade både utveckling och designutbildningar under 1900-talet i USA. Ett inslag i utställningen är hur det amerikanska perspektivet nådde Norden och hur de nordiska länderna använde design som verktyg för internationell diplomati. Det gjordes även i USA, särskilt under efterkrigstiden, där arkitektur, konst och design användes för att manifestera sin maktposition. Amerikanska vandringsutställningar skickades ut som ett slags offentlig diplomati och när ambassader och residens byggdes och inreddes användes arkitektur och design för att kommunicera amerikanska värderingar och politisk ställning.

Utställningens berättelse börjar i en tid då kontakterna över Atlanten präglades av migration från Norden till USA. Ungefär tre miljoner människor utvandrade från Danmark, Finland, Sverige och Norge från slutet av 1800-talet. Migration av människor innebär också migration av idéer och kompetenser. Traditionella hantverkstraditioner hölls vid liv i det nya hemlandet och överfördes till nya generationer. Många migranter tog anställning inom industrin och kunde tillföra ny kunskap till en amerikansk konsumentkultur. Parallellt arrangerades världsutställningar i Philadelphia och Chicago där nordisk folkkonst, handvävda textilier och norska stavkyrkor visades upp bredvid internationell industridesign. När emigrationen till Amerika avtog under 1920-talet blev det i stället idéutbyten mellan Norden och USA som påverkade utvecklingen inom designområdet. Handeln och resandet ökade. På vandringsutställningar och mässor skapades grund för nya idéer, livsstilar, kulturer och världsbilder. Begrepp som Scandinavian look och Swedish Modern spreds och förstärktes tack vare massmedias bevakning. Berättelsen slutar i den tid då andra nationer som till exempel Italien och Japan tillsammans med en ökad globalisering förändrade designscenen.


Då fordonsdesign är en viktig del i utställningen har
Motorhistoriska Riksförbundet engagerats. Utöver att bidra till utställningsarbetet med teknik- och fordonshistorisk kompetens har ett antal fotografier och broschyrer lånats ur Svenskt Motorhistoriskt Arkiv. Även MHRF-klubben Dalarnes Automobilklubb delar med sig av fotografier ur sina samlingar.

Pressmeddelande Nationalmuseum
Per Dahl SMA arkivkommitténs ordförande

Kalendarium - Interna evenemang

Nationalmuseum i korthet

Foto: Wikipedia/Anna Jansson

På Blasieholmen i Stockholm ligger Nationalmuseum, Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till i dag.

MHRF medverkar

Chevrolet Styleline DeLuxe 1952. Foto: Göran Schüsseleder

... även i ett fordonsevent vid Nationalmuseum den 17 oktober där besökarna bland annat kommer att få ta del av denna tidiga 50-talsdesign från General Motors.

Läs mer om utställningen Scandinavian Design & USA här!

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?