Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Våra nordiska motsvarigheter

Norge

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber – LMK

 

Syfte

  • LMK är en ideell sammanslutning utan partipolitiska eller ekonomiska intressen.
  • LMK verkar i en kulturbevarande anda, främjar samarbete och enhetlig hållning i frågor av motorhistoriskt intresse.
  • LMK främjar bevarandet av, förståelsen för och kunskaperna om historiska fordon med särskild tonvikt på fordon som är 30 år och äldre.

Verksamhet

LMK främjar nationell såväl som internationell enhetlig praxis i frågor rörande det fordonshistoriska intresseområdet nämnt ovan. Förbundet företräder medlemsklubbarnas intressen och ska:


  • vårda och utveckla sammanhållningen mellan medlemsklubbarna och värna detta genom samarbete med myndigheter och institutioner.
  • fungera som serviceorgan för medlemsklubbar samt bistå med råd och vägledning inom deras verksamhet.
  • samarbeta med nationella och internationella organisationer som bedriver motsvarande verksamhet.

 

Finland

Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK
Finlands fordonshistoriska centralförbund

 

Syfte

Syftet med centralförbundet är att stödja och uppmuntra oss som är intresserade av gamla fordon, vardagligt kallade veteranbilister. Förbundet bevakar våra intressen, är i kontakt med myndigheterna, sköter internationella kontakter samt publicerar klubbtidningen Automobiili. Med hjälp av museifordonsgranskning och efterföljande registrering görs körningen med gamla fordon förmånligare och mindre tillkrånglad. Det är också lättare att bevara dem för kommande generationer.


Verksamhet

Till Finlands fordonshistoriska centralförbund hör i detta nu 29 självständiga lokalklubbar med drygt 7 500 medlemmar. Lokalklubbarna och deras medlemmar samt den gemensamma klubbtidningen Automobiili utgör stommen för verksamheten.

Förbundet har i samarbete med myndigheterna fått till stånd flera beslut som stöder hobbyverksamheten:

  • Från museifordonsdefinition till fordonslag
  • Skapandet av granskningssystemet för museifordon och därtill hörande regelbunden granskarskolning.
  • Slopandet av fordons- och dieselskatten (de årliga bilskatterna) för museifordon
  • Möjlighet att få speciella registerskyltar för museifordonen eller samma skyltar som fordonet tidigare haft (ifall dessa är lediga)

 

 

Danmark

Motorhistorisk Samråd – MhS

 

Syfte

Motorhistorisk Samråd (MhS) främjar bevarandet och nyttjandet av historiska fordon i Danmark. MhS är en paraplyorganisation för de många klubbar i Danmark som arbetar med motorhistoriska fordon – från traditionella klassiska bilar till veteranmotorcyklar, gamla husvagnar, lastbilar, bussar, traktorer och lastbilar.


Verksamhet

MhS är en paraplyorganisation som representerar 88 motorhistoriska klubbar i Danmark med mer än 33 000 enskilda medlemmar. Det finns flera motorhistoriska klubbar i Danmark varför vi håller som bäst på med att kontakta dessa så att vi kan ha ännu större inflytande för beslutsfattarna. Det uppskattas att cirka 100 000 människor har motorhistoriska fordon som hobby i Danmark.

Vår huvuduppgift är att hantera de anslutna klubbarnas intressen gentemot myndigheter, politiker och allmänheten samt överlag säkerställa att motorhistoriska fordon fortsätter att vara en viktig del av det danska kulturarvet – gårdagens fordon på morgondagens vägar.

 


Kalendarium - Interna evenemang

Kontaktuppgifter LMK


Hemsida:
www.lmk.no

Post-/besöksadress:
Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo, NORGE

Telefon/fax:
+47 (22) 41 39 00/(22) 41 39 01

Epost:
post@lmk.no

Kontaktuppgifter SAHK

Hemsida:
www.sahk.fi

Postadress:
Vanha talvitie 2, 00580 Helsingfors, FINLAND

Telefon: +358 (09) 7289 5150

E-post: toimisto@sahk.fi

Kontaktuppgifter MhS

Hemsida:
www.motorhistorisk.dk

Telefon:
+45 (23) 47 41 63
På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?