13 unika saker om MHRF-försäkringen – har du koll på alla?

Med MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta – och största – försäkring för historiska fordon, gynnar du den egna plånboken, klubben och rörelsen. Och så är det elva riktigt bra saker till.

”Med MHRF-försäkringen har försäkringstagaren ett skydd för ett historiskt fordon som betraktas som ett samlarobjekt.”

Obs! Senaste och aktuellaste versionen hittar du här: mhrf.se/forsakring/en-unik-forsakring!

 1. MHRF-försäkringen erbjuder de lägsta självriskerna på marknaden
 2. Försäkringsskyddet – försäkringsbeloppet – gäller inom ett beloppsintervall uttryckt i prisbasbelopp som justeras årligen och inte med ett exakt belopp i kronor och ören. (Det högsta försäkringsbeloppet som kan erbjudas för ett historiskt fordon är 100 prisbasbelopp, det vill säga motsvarande 5 250 000 kronor i 2023 års penningvärde)
 3. Du får en speciell förmånsförsäkring för ett historiskt fordon istället för en ordinarie försäkring för ett äldre fordon som vid händelse av en skada lämnar ersättning enbart efter fordonets bruksvärde. Med en MHRF-försäkring har försäkringstagaren ett skydd för ett historiskt fordon som betraktas som ett samlarobjekt
 4. I alla försäkringsomfattningar, förutom lagerförsäkring, ingår utan extra kostnad ett försäkringsskydd för reservdelar till det aktuella fordonet med upp till 1 prisbasbelopp (som för 2023 motsvarar 52 500 kronor)
 5. Fasta priser oavsett ålder, genus och var det aktuella fordonets ägare är skriven i Sverige
 6. Ingen bonuspåverkan och inga extra avgifter och/eller förhöjda självrisker om en klubbmedlem råkar ut för fler än en skada med sitt historiska fordon under ett och samma försäkringsår
 7. MHRF-försäkringen kan erbjuda en korttidsförsäkring för historiska fordon (gäller i maximalt ett år)
 8. MHRF-försäkringen har egna dedikerade handläggare på Folksam vilket ytterligare bidrar till snabb administration och smidig skadehantering
 9. Bärgningen i helförsäkringen täcker hemtransport av det historiska fordonet vid allvarligare skada som inte kan åtgärdas av lämplig verkstad i närheten av platsen där olyckshändelsen inträffat
 10. I och med att det finns en bra dokumentation som beskriver det aktuella fordonets skick i bild och i ett särskilt protokoll, blir skadehanteringen vid en eventuell skada mycket enklare och smidigare
 11. Försäkringsalternativ kan erbjudas även för oregistrerade historiska tävlingsfordon såsom formelbilar och banracingmotorcyklar
 12. Med en MHRF-försäkring gynnar du din klubb och den fordonshistoriska rörelsen tack vare Motorhistoriska Riksförbundets arbete som sammanfattas: För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Och inte en eller flera aktieägare.
 13. Fria mil och bara nöjeskörning!

Francisco Vall MHRF-försäkringen

Klicka på bilden eller rikta din smarta mobil mot QR-koden och få snabbt försäkringspremien till ditt historiska fordon uträknat!

Den ledande entusiastförsäkringen

MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta – och ledande – försäkring för historiska fordon, drivs av Motorhistoriska Riksförbundet i samarbete med Folksam och erbjuder ett försäkringsalternativ för de flesta fordonen oavsett. Även för blivande klassiker (bil och motorcykel) tio år och äldre.

Läs mer om våra försäkringsalternativ och villkor här!

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar