Ett år fyllt av utveckling och engagemang

Under 2022 har vi börjat komma ur en dramatisk tid med pandemin, men det är inte över än. Årets förbundsstämma kunde dock genomföras fysiskt för första gången på tre år, den 22 oktober, med engagerade stämmodeltagare.

Under året fick vi glädjande nog se många evenemang av Motorhistoriska Riksförbundets medlemsklubbar och Motorhistoriska dagen gick också av stapeln traditionsenligt den 6 juni med många deltagare. MHRF deltog även i Almedalen genom Transporthistoriskt nätverk och knöt där många kontakter med politiker och beslutsfattare.

Året har också präglats av utvecklingsarbete, där MHRFs nya hemsida lanserades i juni. En omfattande reformering har även skett inom MHRF-försäkringen med nya roller och förenklad ansökan av vår förmånliga försäkring. Utvecklingen har skett för att förbättra servicen till klubbarnas medlemmar.

MHRFs myndighetsråd har utvecklat verksamheten under året. Rådet består av tre medlemmar från styrelsen samt generalsekreteraren samt externa experter som genom sin kunskap förstärker MHRFs kompetens inom våra specialområden. Myndighetsrådet har en mycket viktig funktion och fokuserar på att verka inom MHRFs huvuduppdrag, att tillse att det rullande kulturarvet kan bevaras, utvecklas och användas även i framtiden. Rådet har arbetat med fem ställningstaganden under året:

  • framtida fossilfria flytande bränslen
  • behovet av en hänsynsregel i kulturmiljölagen rörande hela det rörliga kulturarvet när beslut fattas av myndigheterna
  • ursprungskontroll
  • gränsöverskridande transporter samt registrering
  • teknisk identifiering.

För närvarande är huvudfokus inriktat på tre av dessa: bränslen, hänsynsregeln samt gränsöverskridande transporter. I det sistnämnda fallet har myndigheterna, trots framgångar i domstolar när det gäller tydliggörande av reglerna kring import- och export av historiska fordon, fortfarande inte fullt ut tagit hänsyn till domstolsutslag i regeltillämpningen.

MHRFs synlighet och utveckling

MHRFs synlighet är viktig. I och med regeringsskiftet har nya politiker och tjänstemän tillträtt och det är väsentligt att MHRF skapar kontakter för att tydliggöra våra ställningstaganden. Ett sjuttiotal nya riksdagsledamöter har tillkommit och genom Riksdagens fordonshistoriska nätverk arbetar vi sedan flera år med att upparbeta kontakter med samtliga partier.

Genom MHRFs kansli och styrelses engagemang och arbete verkar vi ständigt för att utveckla den fordonshistoriska rörelsen, helt i enighet med förbundsstämmans beslut. Extra kul för oss på MHRF är att, efter alla restriktioner, få träffa de förtroendevalda igen. Vi ser fram emot att träffa dem – liksom alla andra fordonsentusiaster – på så många evenemang som möjligt nästa år! Om pandemin tillåter. Till dess önskar vi en god jul.

Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF

 

Klicka på bilden för utskriftsvänlig PDF!

MHRFs julhälsning 2022

Bilden till årets julhälsning är från Monte Carlorallyt i Umeå den 19 februari 2022. Fotograf: Anna Lillieroth.

Till julkalendern!

Utöver möjligheten att komma i julstämning med våra vanligaste julsånger – som fått nya kul hjulrim – får du svar på de vanligaste frågorna gällande vår försäkring. Klicka på bilden och stäm upp till sång!

Och nej, man kan förstås inte öppna luckorna i förskott.

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar