Sveriges representanter samlade! Från vänster: Karl Ask, Peter Edqvist, Jan Tägt, Kurt Sjöberg och Timo Vuortio.

ELV engagerar även internationellt

Under november har MHRF medverkat i två viktiga internationella sammankomster. EUs förslag om ELV engagerade långt utanför Sveriges gränser.

Under november har Motorhistoriska Riksförbundet medverkat i två viktiga internationella sammankomster. I början av månaden deltog MHRF i ett möte i Tammerfors i Finland, med företrädare för de baltiska och skandinaviska länderna inom ramen för Nordic Baltic Forum. Förutom intressanta besök vid flera mycket sevärda museer ägnades en stor del av mötet åt EUs förslag om ELV.

FIVAs årsmöte i Aten

Även inom den världsomspännande organisationen FIVA, i vilken MHRF är medlem tillika svenska fordonshistoriska rörelsens företrädare, har EU-förslaget varit föremål för omfattande diskussioner. FIVA Legislation Commission, där jag själv ingår, har satt samman ett utförligt remissvar till EU-kommissionen.

Vid FIVAs årsmöte i Aten i helgen redovisade FIVAs juridisk expert, Gabriel Lecumberri, remissvaret. Remissvaret belyser många av de frågeställningar som MHRF har lyft fram. Våra synpunkter gällande ELV finns redovisade bland annat på vår hemsida.

På FIVAs årsmöte deltog företrädare för många andra länder inom EU och de känner liksom MHRF en oro inför de konsekvenser som genomförandet av förslaget skulle innebära. Under mötet kunde vi knyta värdefulla kontakter med många av dessa företrädare. Samarbete är oerhört viktigt i dessa sammanhang!

Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF

 

Vår man i Bryssel

I mitten av de svenska delegaterna står FIVAs jurist, Gabriel Lecumberri från EPPA, som är den som lyfter rörelsens frågor i Bryssel. Han, liksom FIVA, delar Motorhistoriska Riksförbundets hotbild som EUs ELV-förslag innebär om den skulle bli verklighet.

Den senaste rapporten från Bryssel finns att läsa här.

Foto: Karl Ask

Fortsatt förtroende i FIVA

Vid FIVAs årsmöte i Aten omvaldes MHRFs förbundssekreterare Timo Vuortio som ordförande i FIVAs kommission för historiska nyttofordon, FIVA Utilitarian Commission. Jos Theuns (till vänster), förbundsekonom på FIVA, gratulerar Timo.

Foto: SAHK

Tidigare i Tammerfors

Bilden är tagen i Vehoniemen Automuseo i Kangasala söder om Tammerfors i samband med Nordic-Baltic Forum. På bilden finns representanter från svenska MHRF, norska LMK, danska MhS, litauiska LHVPARC, lettiska AAK, estniska EVKL och finska SAHK på mötet Forum of Nordic-Baltic Historic Vehicles som samlats i en temamonter för finska motorcykelklubben VMPK. Och ja, ELV-frågan engagerade grannländerna.

Därför är ELV ett hot

ELV är inte bara ett hot mot Sveriges rullande kulturarv, utan även Europas.

DU kan hjälpa till att rädda kulturarvet genom att skapa opinion kring ELV. Sprid ordet i dina informationskanaler och protestera mot förslaget! Före 4 december, då EU ska få sitt svar från Regeringskansliet, finns fortfarande tid att påverka! Tänk på att verbala råsopar mot vare sig EU eller dess representanter troligtvis inte gynnar vår sak och kan istället få motsatt effekt. Det är bättre att istället använda sig av fakta.

 • Informera om ELV-hotet!
 • Protestera mot ELV!

Klicka här eller på löpsedeln för mer information, mottagaradresser och flygblad för spridning!

Läs mer om FIVA

Klicka på logotypen eller här för att läsa mer om Motorhistoriska Riksförbundets internationella arbete som är en del av huvuduppdraget.

3 kommentarer på "ELV engagerar även internationellt"

 1. Profilbild för Lars Oskarsson
  Lars Oskarsson

  Förslaget drabbar inte bara hobbyn med gamla fordon utan även en generation människor som varit med om historian om just deras fordon eller intresset av fordonets historia.
  Jag tycker faktiskt att man ger sig på enskilda indevider, och därför anser jag att förslaget är en typ av terror och kränkande på människor som har ett speciellt intresse i detta fall historiska fordon.

 2. Profilbild för LarsIngvar Elofsson Memsengrell
  LarsIngvar Elofsson Memsengrell

  Jag bygger ett museum för gamla Pontiac modeller och har för tillfället inte målsättningen att besiktiga alla mina bilar utan ha dom i mitt museum. Men i en framtid är tanken att en del bilar skall renoveras men en del skall vara i ett orenoverat skick för att visa en tidskapsel på en bil som varat genom flera sekler. Dessa kanske inte motsvarar vad en del betecknar som en fin bil men för mig har även de en berättelse.
  Jag kan inte förstå hur man vill fatta beslut eller förslag som äventyrar för alla oss som jobbar för att bevara kulturhistoria genom att lägga ner åtskilligt med tid på att bevara o rädda gamla fordon och allt runt om det.
  Jag emotsätter mig verkligen att ett sådant här beslut genomförs, det finns viktigare saker att jobba med inom EU.
  H/ E

  1. Profilbild för Kaj Gustavsson
   Kaj Gustavsson

   Helt rätt,

Lämna en kommentar

3 svar på ”ELV engagerar även internationellt”

 1. Förslaget drabbar inte bara hobbyn med gamla fordon utan även en generation människor som varit med om historian om just deras fordon eller intresset av fordonets historia.
  Jag tycker faktiskt att man ger sig på enskilda indevider, och därför anser jag att förslaget är en typ av terror och kränkande på människor som har ett speciellt intresse i detta fall historiska fordon.

  Svara
 2. Jag bygger ett museum för gamla Pontiac modeller och har för tillfället inte målsättningen att besiktiga alla mina bilar utan ha dom i mitt museum. Men i en framtid är tanken att en del bilar skall renoveras men en del skall vara i ett orenoverat skick för att visa en tidskapsel på en bil som varat genom flera sekler. Dessa kanske inte motsvarar vad en del betecknar som en fin bil men för mig har även de en berättelse.
  Jag kan inte förstå hur man vill fatta beslut eller förslag som äventyrar för alla oss som jobbar för att bevara kulturhistoria genom att lägga ner åtskilligt med tid på att bevara o rädda gamla fordon och allt runt om det.
  Jag emotsätter mig verkligen att ett sådant här beslut genomförs, det finns viktigare saker att jobba med inom EU.
  H/ E

  Svara

Lämna en kommentar