Foto: Timo Vuortio

FIVA General Assembly 2022

FIVAs årsmöte, General Assembly, hölls nyligen i Sofia. Värdar var Bulgariens motsvarighet till MHRF, Bulgarian Automobil Club Retro. Det var första gången på två år delegaterna hade möjlighet att träffas fysiskt. På årsmötet växte FIVA ytterligare och består i dag av nationella medlemsförbund från 78 länder som i sin tur representerar runt 2,5 miljoner fordonsentusiaster.…

FIVA är vårt viktigaste internationella organ för våra historiska fordon med nationella medlemsförbund. Sveriges företrädare är Motorhistoriska Riksförbundet. På årets General Assembly, 17–19 november, kunde FIVA-delegaterna välja mellan att delta på plats i Bulgariens huvudstad Sofia eller via skärm hemifrån.

Drygt hundra delegater från hela världen valde att delta i Sofia, däribland MHRFs delegater. Årsmötet är, utöver ett årsmöte, också ett tillfälle för ländernas företrädare för den fordonshistoriska rörelsen att utbyta erfarenheter och låta sig inspireras.

Torsdagen den 17 november

Första dagen består av de olika kommissionernas beredande möten. Denna gång hade alla haft sina möten redan innan som videomöten och endast styrelsen, General Committee, hade sin mötesdag på torsdagen.

Fredagen den 18 november

På fredagen rapporterar de sex kommissionerna om sitt arbete under året och det är då alla har möjlighet att ställa frågor och berätta om sina önskemål inför kommande verksamhetsår. Denna dags möte var ett interaktivt hybridmöte som även bjöd in intresserade från hela världen, oavsett om man är delegat eller inte. I Sverige la MHRF upp en länk i sin publika Facebookgrupp.

Om du missade fredagens livesändning bandades mötet varför det fortfarande går att ta del av såväl möte som presentationer via Youtube (klicka på länken!).

Vice-President Communication, Gautam Sen redogjorde om arbetet med synliggörandet av FIVA I media och press. Han berättade också om FIVA Hall of Fame som utnämner medlemmar i den varje år bland människor som har haft stor betydelse för fordonshistoria och fordonens utveckling. Alizee Glavieux hade en bra presentation om hur viktigt det är att finnas med i sociala media. Att finnas med där viktiga beslut fattas är viktigt. Numera har FIVA två lobbyister i Bryssel med nära anknytning till EU. En av dem, Gabriel Lecumberri, var på plats i Sofia och gav deltagarna en inblick i hur EU-besluten fattas och hur det finns möjlighet att påverka dem. I korthet gäller det att vara ute i god tid och ta del av beslutens förarbete.

Fredagen avslutades med en intressant paneldiskussion med yngre personer på podiet. De berättade om sina synpunkter på vår rörelse och publiken kunde ställa frågor till dem. Den stora frågan var hur vi kan få yngre människor att bli intresserade av historiska fordon och kulturarvet vi förvaltar. Det gavs många exempel från olika länder om hur de hade ordnat evenemang där ungdomar och barn var deltagare. Allt från lådbilsrallyn, rittävlingar, delta i skolors verksamhet och bjuda in fotografer och beslutsfattare till dem är några exempel på genomförda aktiviteter. Det nämndes också att det är viktigt att alla får vara med, kanske provåka eller köra och framför allt sänka ribban för deltagandet, att fordonet inte alltid behöver vara i nyskick för att få vara med. Det senare är något vi sedan länge anammat i Sverige. Alla var överens om att man ska tänka på familjen och de som inte i vanliga fall skruvar i fordonen och träffar varandra, att få resten av familjen intresserad av att vara med och trivas är nyckeln till fortsatt deltagande och engagemang!

Lördagen den 19 november

Lördagens möte är ett slutet möte enbart för delegater från de olika ländernas riksförbund, i regel en eller två personer från varje land. De styrelsemedlemmar som inte leder en kommission har sina rapporteringar först på morgonen. En av dem är Senior Vice-President Internal Affairs, Peter Edqvist, tidigare förbundsordförande för MHRF. Han berättade om sitt arbete med att informera och hämta information från olika länder genom att besöka dem fysiskt eller träffa dem via digitala möten. Edqvist redogjorde också om vikten att vi lyckas få beslutsfattarna att förstå vikten av att vi kan använda våra historiska fordon även i framtiden. Han betonade det är avgörande att uppmärksamma politiker och lagstiftare om hur vår rörelse påverkas av deras beslut så att de ska kunna ta hänsyn till den rörliga delen av vår gemensamma kulturhistoria. En viktig del i framtida beslut är att se till att det finns flytande bränsle som kan användas i våra fordon.

Avgående Vice-President FIVA Membership berättade om arbetet med att få fler länder och förbund att bli medlemmar. Ett nytt land, Albanien, välkomnades till FIVA-gemenskapen. Därmed har FIVA vuxit ytterligare och består i dag därmed av nationella medlemsförbund från 78 länder omfattande runt 2,5 miljoner fordonsentusiaster.

Generellt var det många talare som tog upp hållbar utveckling, bränslefrågan och vikten av att få allmänheten intresserade av det rörliga historiska kulturarvet.

Ordinarie årsmöteshandlingar inleddes med ekonomirapporten där mötets ledare, Jos Theuns, tillika Vice-President Finance redogjorde FIVAs ekonomi. Den bedömdes av årsmötet vara god.

Sedvanliga val till olika poster genomfördes. Svensken Peter Edqvist var en av dem som valdes om, men Technical Commission fick ny ordförande, Laurent Heriou. Ny Vice-President FIVA Membership blev Gabriela Magureanu.

Avslutningsvis fick vi videohälsningar från flera internationella samarbetspartners, däribland motorsportorganisationen FIA, organisationen för det industriella kulturarvet TICCIH och Unesco, FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur. Dagens sista punkt innehöll FIVA-ambassadörernas rapporter som informerade om evenemang från länder som Libanon, Saudiarabien, Japan, Argentina, Brasilien med flera.

Mötena var givande och uppskattade. Inte minst de informella möten, nu när man äntligen hade möjlighet att träffas efter två års videomöten, var viktiga och många nya kontakter knöts också. Nästa år är det grekiska förbundets tur att ordna FIVAs årsmöte.

Timo Vuortio förbundssekreterare MHRF tillika ordförande i FIVA Utilitarian Commission

Motorhistoriska Riksförbundets representanter på plats var Kurt Sjöberg, MHRFs förbundsordförande (deltar även i FIVAs Legislation Commission), Timo Vuortio, MHRFs förbundssekreterare (samt ordförande i FIVA Utilitarian Commission) och Jan Tägt, MHRFs generalsekreterare.

Sammanfattning från FIVAs kommissioner

Technical Commission

Senaste året har man haft en hel del arbete med den digitala plattformen för FIVA ID Card. Plattformen planeras att bytas till en modernare variant som medför bland annat snabbare respons vid ifyllande av blanketter. Databasen av dessa FIVA ID Card kan användas också som en kunskapskälla för framtiden med samlad information om historiska fordon. Ett användningsområde skulle kunna vara att dela med sig av till exempel däckdimensioner för att bevisa åt tillverkarna vilka dimensioner efterfrågas mest och därmed få dem att fortsätta tillverkningen.

Commissionen fick en ny ordförande, Laurent Heriou från Frankrike.

Utilitarian Commission

Nyttofordonen har byggt upp hela världen och transport av både material och människor har krävt annorlunda fordon än bilar och motorcyklar. Denna kommission tar hand om det specifika som berör dessa fordon och att inte glömma bort dessa ”arbetshästar” som inte så ofta syns på utställningar med glänsande fina fordon. Det arbetas med synliggörandet av denna del av fordonskultur och nästa år kommer FIVA delta i en stor utställning sista helgen i juli i Panningen i Holland.

I slutet av redovisningen fick vi se en miniatyr av världens första självgående fordon i aktion. En kopia i rätt storlek kommer att köras på denna utställning som alla är välkomna till.

The Culture & Youth Commission

En aktiv kommission som har jobbat med seminarier och att knyta kontakter till andra organisationer inom kulturområdet. Att erkännas av stora organisationer som bland andra TICCIH som värnar om industrikulturarvet betyder mycket när man pratar med beslutsfattare. Även erkännandet av Unesco, FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur, är värdefullt i sammanhanget.

Utöver arbetet med att knyta viktiga kontakter har de tagit fram trycksaker som riktar sig till barnen och ungdomar och en del av dem har formen som tecknade korta serier.

Motorcycle Commission

Motorcykelfolket har haft årliga rallyn och deltagit i utställningar, om vilket fick vi höra i form av bild och ljud i videoformat. Nästa års stora rally kommer att köras i Österrike.

Events Commission

FIVA har en evenemangskatalog där årets rallyn och utställningar publiceras. De kan ha olika benämningar och tillhöra kategorier för vissa typer av fordon eller köras som regularity tävlingar. De främsta får titeln FIVA World Event.

Nästa år körs rallyn med den titeln i Portugal och Mexiko. I kalendern finns även över etthundra andra evenemang som man kan delta i.

Legislation Commission

Den viktigaste kommissionen eftersom den handhar ärenden som berör lagstiftning som styr våra möjligheter att bruka och äga historiska fordon. Vice-President Lars Genild gav oss en ordentlig genomgång i deras arbete hittills och om många aktuella frågor som de jobbar med, till exempel framtida bränslen, hållbarhet samt funktionell förkromning som behöver följas upp och vi behöver vara med och påverka beslutsfattarna i sina framtida beslut.

Denna kommissions arbete är avgörande för hela vår rörelsens framtida möjligheter att kunna visa upp fordonen till allas glädje även i framtiden.

Klicka på bilden för att läsa mer!

FIVA och MHRF

Motorhistoriska Riksförbundet är medlem i FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) som är den samlade globala kraften för den fordonshistoriska rörelsens intressen. FIVA grundades 1966 och verkar under devisen ”protection, preservation and promotion”. Det vill säga att skydda bevara och främja det fordonshistoriska kulturarvet. FIVA är vårt viktigaste internationella organ för våra historiska fordon med nationella medlemsförbund från 78 länder omfattande runt 2,5 miljoner fordonsentusiaster.

FIVAs huvudmål är att förhindra att nationell och internationell lagstiftning får negativ inverkan för ägare av historiska fordon och möjligheten att köra på allmänna vägar.

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar