Utanför Motorhistoriska Riksförbundets kansli från vänster: Michail Filippidis, Grekland, Loïc Duval, Frankrike, Bob Owen, Storbritannien, Lars Genild, Danmark (ordförande i kommittén), Giuseppe Dell'Aversano, Italien, Johann König, Tyskland, Wolfgang G. Eckel, Österrike, Peeter Henning, Belgien, Gabriel Lecumberri, EPPA, Carla Fiocci, Italien, Stan Minarik, Tjeckien, Kurt Sjöberg, Sverige (förbundsordförande MHRF). Samtliga foton: Jan Tägt/MHRF

FIVA-möte i Stockholm

FIVAs Legislation Commission samlade utanför MHRFs kansli.

Under helgen genomfördes ett möte inom FIVAs juridiska kommission i Motorhistoriska Riksförbundets lokaler i Stockholm. Kommissionen bevakar lagstiftningsfrågor och påverkar beslutsfattare för att underlätta bevarandet och användandet av våra historiska fordon inom EU. Till sin hjälp har kommissionen en särskild konsultfirma, EPPA, som underlättar kommissionens kontakter med beslutsfattare i Bryssel.

Med på mötet var även MHRFs generalsekreterare Jan Tägt.

Aktuella frågor

Under helgen avhandlades bland annat frågor rörande import av fordon och reservdelar till EU, Utskrotningsdirektivet (ELV) samt frågor om miljözoner inom olika städer inom EU. Korta rapporter lämnades om aktuella frågeställningar inom respektive land samt viktiga frågeställningar som behandlats av FIVAs ledningsorganisation.

FIVAs hållbarhetsstrategi är en annan fråga som togs upp. Den är mycket viktig ur många aspekter inte minst inom drivmedelsområdet.

Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF och ledamot i FIVA Legislation Commission

Läs mer om FIVA

Motorhistoriska Riksförbundet är medlem i FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) som är den samlade globala kraften för den fordonshistoriska rörelsens intressen. FIVA grundades 1966 och verkar under devisen ”protection, preservation and promotion”. Det vill säga att skydda bevara och främja det fordonshistoriska kulturarvet.

Klicka här för mer om FIVA och MHRFs internationella arbete.

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar