Saleby bygdegårdsförening vann arrangörstävlingen Kultur på väg i samband med firandet av Motorhistoriska dagen den 6 juni 2014. Foto: Per-Börje Elg.

MHRF tar del av kulturmiljöbidrag från RAÄ

Riksantikvarieämbetet fördelar årligen pengar till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet, som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön. Motorhistoriska Riksförbundet tar, som en av 24 organisationer, än en gång del av potten på 4,75 miljoner kronor.

Utöver Motorhistoriska Riksförbundet tar sju andra organisationer inom Transporthistoriskt Nätverk del av bidraget som Riksantikvarieämbetet varje år delar ut till ideella organisationer som bevarar, använder och utvecklar kulturmiljöer. Bidraget finns till för att stötta ideellt engagemang och kan fås genom ansökan. Grundkriteriet är att man bedriver en verksamhet av nationellt intresse.

– Att MHRF, och även våra kollegor som värnar om historiska transportmedel, får ta del av detta bidrag är en bekräftelse på att vi förvaltar ett värdefullt kulturarv, säger Malin Erlfeldt, sakkunnig inom kulturarvsfrågor på MHRF.

33 organisationer ansökte om medel från årets anslag på 4,75 miljoner. 24 av dessa föreningar beviljades bidrag 2024. Bidraget till MHRF blev 60 000 kronor.

Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

RAÄ och årets bidragsfördelning

Läs mer om Riksantikvarieämbetet, och om hur årets anslag på 4,75 miljoner fördelades mellan 24 ideella organisationer, genom att klicka här.

Klicka för att läsa mer om ThN!

Transporthistoriskt Nätverk

Målsättningen för nätverket, som består av organisationer med liknande utmaningar som Motorhistoriska Riksförbundet, är att lyfta och driva påtryckningar och frågeställningar som gemensamt påverkar bevarandet och driften av det rörliga kulturarvet. Detta sker till exempel genom politikeruppvaktning, bland annat i samband med Almedalsveckan.

Rörliga och rullande kulturarvet

Följ och gilla ThN

Följ senaste nytt inom det rörliga kulturarvet på Transporthistoriskt Nätverks egna sida på Facebook! Klicka på länken för att hamna på ThNs Facebooksida.

Följ och gilla MHRF

… om du inte redan gör det! Dessutom är det ett smidigt sätt att hålla koll på när det händer något  inom Motorhistoriska Riksförbundet och det rullande kulturarvet. Klicka på länken för att hamna på MHRFs Facebooksida.

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar