MHRF tar en samordnande roll i ThN

Motorhistoriska Riksförbundet är en av elva organisationer i Transporthistoriskt Nätverk.

I Transporthistoriskt Nätverk, som bildades 2012, ingår föreningar och riksförbund som företräder det rörliga kulturarvet. Målsättningen är att tillsammans lyfta frågeställningar och driva påtryckningar som påverkar bevarandet och användandet av historiska transportmedel till lands, sjöss och i luften.

Nya roller för MHRF

Sedan augusti har ThN antagit en ny organisation med en styrgrupp och flera arbetsgrupper. Det gemensamma arbetet är att synliggöra det rörliga kulturarvet och framför allt tydliggöra behovet av ett lagfäst skydd för de historiska transportmedlen. Detta sker genom direkt kontakt med myndigheter och politiker, deltagande på evenemang och genom skrivelser, remissvar och eget kommunikationsmaterial. Motorhistoriska Riksförbundet har i den nya organisationen tagit sin an uppgiften som samordnare för arbetsgrupperna.

Rollen som arbetsgruppernas samordnare innehas av Malin Erlfeldt, MHRFs sakkunniga inom kulturarvsfrågor. I styrgruppen ingår MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg.

Karl Ask verksamhetschef MHRF

ThN i Almedalen

Transporthistoriskt Nätverk deltar sedan flera år i politikerveckan i Almedalen. Klicka på bilden för att läsa årets presentationsbroschyr samt läsa mer om nätverkets arbete.

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar