Samtliga foton: Göran Schüsseleder

MHRFs förbundsstämma i ett ord: enighet!

MHRF-klubbarna är eniga inte bara gällande den fordonshistoriska rörelsens utmaningar, utan även möjligheter: nu blir det lättare att bevilja nya klubbar medlemskap! Bland annat.

Den 21 oktober genomfördes Motorhistoriska Riksförbundets förbundsstämma på Scandic Star hotell i Sollentuna. Som vanligt samlades många av stämmodeltagarna redan på kvällen innan för att äta middag, diskutera gemensamma frågor och umgås.

MHRF-försäkringen

Efter en uppskattad workshop inom kommunikation ägnades stämmodagens förmiddag åt information. Först ut MHRF-försäkringen. För klubbarna blev det extra tydligt att MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta – och ledande – försäkring för historiska fordon, inte bara gynnar den egna plånboken, utan stödjer även den fordonshistoriska rörelsen, utöver klubben Motorhistoriska Riksförbundets arbete som sammanfattas för gårdagens fordon på morgondagens vägar.

ELV-direktivet

Högaktuellt när det gäller Motorhistoriska Riksförbundets arbete, och som också lyftes under förmiddagen, är EUs förslag att skärpa regelverket kring utskrotning av fordon, det så kallade ELV-direktivet. Förslaget innebär att fordon över 30 år undantas från direktivet, men på grund av en skärpning av definitionen av ett historiskt fordon riskerar många äldre fordon ändå inte att omfattas av undantaget. Det föreslås även inskränkningar i möjligheterna att sälja fordon och reservdelar och det kan till och med leda till att ägaren förlorar äganderätten till sitt fordon.

Avgående styrelseledamoten Bent Fridholm gjorde en mycket uppskattad och tydlig genomgång av ELV-direktivet. Stämmodeltagarna blev både oroliga och upprörda över vad som kan komma att ske om förslaget genomförs. Från MHRFs myndighetsråd lyftes att förbundet just nu är mycket aktiv när det gäller att påverka förslaget både genom kontakter med politiker och samarbete med andra organisationer i Sverige samt även genom den internationella organisationen FIVA.

Utmärkelser, diplom och stipendier

Efter lunch delade Motorhistoriska Riksförbundet ut utmärkelser och diplom. Klubbar med hundra eller fler godkända försäkringsansökningar under verksamhetsåret premierades där Hälsinglands Fordonshistoriker utmärkte sig med 153! Även två fordonsinspektörer som utmärkt sig lyftes: Sune Svensson från Motorhistoriska klubben i Skåne för mångårigt engagerat arbete och Jerker Olsson från Varbergs Moped & Scooterklubb för engagerat arbete i den nya rollen som fordonsinspektör.

Därefter var det dags för en traditionsenlig prisutdelning. Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar delar årligen ut stipendier till personer eller organisationer som gjort en förnämlig insats inom det teknikhistoriska området. Årets pris gick till en mycket rörd Bengt Stånge.

Eniga MHRF-klubbar

Själva stämman gick ovanligt snabbt och smidigt. Delegaternas enighet resulterade i korthet att Bent Fridholm kvarstår i Motorhistoriska Riksförbundets myndighetsråd som adjungerad medlem. Fridholm ersattes i förbundsstyrelsen av Hans Andersson, ordföranden i Mercedes-Benz Klubben Sverige.

Vidare genomfördes en stadgeändring av stämman för att underlätta en snabbare process för styrelsen att bevilja nya klubbar medlemskap i MHRF. Dessutom förtydligades stadgarna för att underlätta för stödjande medlemmar att bidra till förbundets verksamhet.

Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF

Foto: Göran Schüsseleder

MHRFs styrelse 20232024

Sittandes: förbundsordförande Kurt Sjöberg. Ståendes från vänster: Sibylla Gustafsson, Alexander Engström, vice förbundsordförande Per Petersson, Henrik van Rijswijk, förbundssekreterare Timo Vuortio, förbundsekonom Lennart West, Hans Andersson och Anders Albihn.

Klicka här eller på bilden för att läsa deras presentationer.

Anslut din klubb till MHRF!

Är du medlem i en klubb som inte är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet? Här hittar du fördelarna! Genom klubbens medlemskap stärks Motorhistoriska Riksförbundets möjligheter och resurser att arbeta med vårt huvuduppdrag som sammanfattas För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Klubbens medlemmar kan också ansöka om en förmånlig försäkring för sina historiska fordon – MHRF-försäkringen.

Det finns även fler sätt att stödja MHRFs arbete. Klicka här för att läsa mer!

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar