MHRF logga

Ny organisation från och med juli

MHRF har en ny organisation från och med den 1 juli med en verksamhetschef och två sakkunniga.

Motorhistoriska Riksförbundet har en ny organisation från och med den 1 juli med Karl Ask som övergripande verksamhetschef och två sakkunniga: inom fordon och regelverk Jan Tägt och inom kulturarvsfrågor Malin Erlfeldt.

Syftet med den nya organisationen är att stärka arbetet med huvuduppdraget, det vill säga bevaka och skydda dina intressen när det gäller att kunna köra gårdagens fordon även på morgondagens vägar! Mer om huvuduppdraget kan du läsa om här.

Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Foto: Therése Särnbäck

Alla med sedan tidigare

Såväl Karl Ask (bilden) som Jan Tägt och Malin Erlfeldt har varit en del av Motorhistoriska Riksförbundet sedan tidigare. Läs mer om dem och övriga medarbetare på kansliet här.

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar