Foto: Jan Tägt.

Från vänster Christian Stadius, Tekniska museet, Kurt Sjöberg, MHRF, Ingemar Kihlström (KD) och Thomas Morell (SD). Foto: Jan Tägt.

Riksdagsledamöter träffar MHRF på Tekniska museet

Kvällen timmarna innan årets sista månad inleddes mötte MHRF upp sju riksdagsledamöter från Riksdagens fordonshistoriska nätverk för färd till Tekniska museet och utställningen Zero City.

Deltagare från riksdagen

Vid detta möte deltog följande riksdagspolitiker:

 • Ingemar Kihlström (KD)
 • Jan Ericsson (M)
 • Thomas Ragnarsson (M)
 • Isak From (S)
 • Ann-Christine From Utterstedt (SD)
 • Björn Tidland (SD)
 • Thomas Morell (SD)

Läs mer om Riksdagens fordonshistoriska nätverk här.

Riksdagens fordonshistoriska nätverk etablerades på initiativ av Motorhistoriska Riksförbundet. Syftet var att denna väg skapa en gemensam plattform mellan MHRF och våra folkvalda politiker och där ta upp ämnen och händelser som har betydelse för den fordonshistoriska rörelsen. Den 30 november bar det av till Tekniska museets utställning Zero City.

Christian Stadius, avdelningschef för Samlingar och arkiv på Tekniska museet, välkomnar och berättade om museets verksamhet och fordonssamlingar. Särskilt intressent var hur museets ”handling collection” bidrar till förståelsen och kunskapen om det fordonshistoriska kulturarvet. Från statiskt till rörligt. Några av landets äldsta fordon görs körbara och visas publikt upp i sin rätta kulturarvsmiljö. Ett rörligt kulturarv som skapar tillfällen att få uppleva dåtida fordons hiskeliga framfart med ljud och dofter från förra seklets början! I år gavs det tillfälle att göra just det på närbelägna Gärdesloppet. Och i England i samband med London to Brighton Veteran Car Run! Bland annat.

Viktiga frågor lyftes

MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg lyfte några av MHRFs viktigaste frågor. Bland annat Riksantikvarieämbetets förslag från 2018 om att en hänsynsregel införs i kulturmiljölagen. En regel som innebär att myndigheter, när de fattar beslut, alltid ska ta hänsyn till det allmänna samhällsintresset att bevara och använda historiska fordon.

Efter det gick vi ner till utställningen Zero City – backspegeln som berättar om de första fordonen, hur bilsamhället växte fram och vilka problem fordonen löste. Utvecklingen från 1900-talets början med endast ett hundratal registrerade motorfordon, det vill säga personbil, lastbil, buss och mc, i Sverige. Sällskapet tar del av museets historiska fordon. Bland annat Sveriges första bil, en Vabis, en T-Ford och en Bentley, ett lyxåk från 30-talet. Givetvis fanns också motorcyklar, mopeder och därtill en klassisk familjebil, en Volvo 245a, fullpackad för campingsemester. Denna utställning är väl värd ett besök!

Kvällen avslutades över en kopp kaffe där fordonshistoria blandades med frågor kring import av delar och demonterade fordon liksom föreningslivet arrangemang på väg och allmän plats. Kurt Sjöberg och undertecknad tackar vår värd Christian Stadius och medverkande för en trevlig och givande samvaro.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Klicka på bilden för mer information.

Missa inte Tekniska museets specialvisning!

Tekniska museet bjuder in till en resa på tvären genom bilens historia under två kvällar i december där bilsamhällets framväxt utforskas.

 • Onsdag 7 december, 18–22:
  Zero City – I backspegeln, Pionjärerna 1897–1920
 • Tisdag 13 december, 18–22:
  Zero City – I Backspegeln, Motoriseringen och folkhemmets bilar 1920–

Pris: inträde 150 kronor via museets hemsida tekniskamuseet.se. Deltagarna bjuds på lussebulle, glögg och kaffe/te.

 

Lämna en kommentar