TS inför lättnader för entusiastfordonsägare

Transportstyrelsen vill från och med nästa år underlätta ursprungskontroll och teknisk identifiering för entusiastfordonsägare. Bland annat.

Transportstyrelsens nya föreskrifter för ursprungskontroll och teknisk identifiering av historiska fordon innebär en tydlig uppdelning av ansvaret mellan besiktningsorganen och Transportstyrelsen. Vidare ska en ursprungskontroll inte granska fordonet, utan endast fokusera på just ursprung. Med andra ord har Motorhistoriska Riksförbundet, efter flera års god och konstruktiv dialog med Transportstyrelsen, utöver uttömmande remissvar, fått ett stort genomslag.

– De beslutade föreskrifterna presenterades i Arbetsgruppen för registreringsbesiktning, i vilken MHRF är en aktiv part i, när vi träffades i slutet av oktober, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt. Extra glädjande är att Transportstyrelsen gärna ser MHRF som en tillgång för de berörda.

Många MHRF-frågor lösta

Bland nyheterna är att såväl besiktningsorganen som fordonsägare i samband med en registreringsbesiktning kan komplettera med handlingar i efterhand. MHRFs generalsekreterare tipsar därför att förhöra sig vad som verkligen efterfrågas för en smidigare hantering.

Transportstyrelsen har även tagit fram en reviderad definition av vad ett historiskt fordon är, även den helt i MHRFs linje. Vidare – redan från och med den 1 januari 2023 – sänks myndighetens ursprungskontrollavgift från tidigare 1 100 till 850 kronor.

– Många fler än dessa frågor som MHRF lyft sedan 2009 har nu i stor utsträckning fått sina föreskriftslösningar som leder till flera lättnader för många entusiastfordonsägare, sammanfattar Jan Tägt.

Den 1 februari, när de nya föreskrifterna börjar att gälla, tar MHRF emot nya ärenden rörande ursprungskontroll och registreringsbesiktning.

Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Ursprungskontroll

*Ändrade regler om ursprungskontroll innebär:

 • Tydligare vad som gäller och vilka underlag som kan användas
 • Enklare att godkänna historiska fordon.

De ändrade reglerna kräver dock att nya underlag behöver hanteras och granskas (tullhandling från annat land, ursprungsintyg, besiktningsinstrument, skylt med mera, kvitton, fordonets väsentliga delar, intyg från museum, tävlingsorgan, inventarieförteckning med mera).

*Reglerna gäller fr. o.m. 1 februari 2023.

Teknisk identifiering

*Nya regler för teknisk identifiering innebär:

 • Tydligare vilken kategori fordon ska tillhöra
 • Hur fordonsår fastställs
 • Vad besiktningsorgan ska göra
 • Hur byte av ID-bärare ska hanteras
 • Nya möjligheter för uppbyggda äldre fordon.

De nya reglerna innebär nya utmaningar med nya handlingar som ska granskas och bedömningar som ska genomföras.

*Reglerna gäller fr. o.m. 1 februari 2023.

De aktuella föreskrifterna

Läs de aktuella föreskrifterna i sin helhet här:

 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om teknisk identifiering av fordon (i sin grundform):
  TSFS 2022:68
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning:
  TSFS 2022:71
 • Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon i vägtrafikregistret:
  TSFS 2022:72

Historiska fordon fotograferade i Torpa. Foto: Göran Schüsseleder.

Detta är ett historiskt fordon

Transportstyrelsens definition av ett historiskt fordon:

Fordon som tillverkades eller registrerades för första gången för minst 30 år sedan, och som överensstämmer med fordonstillverkarens ursprungliga utförande eller senast godkända utförande med endast tidstypiska förändringar genomförda.

Jan Tägt, generalsekreterare MHRF. Foto: Therése Särnbäck.

Arbetsgruppen för registreringsbesiktning

Den fordonshistoriska rörelsen företräds av Motorhistoriska Riksförbundet som representeras av MHRFs generalsekreterare Jan Tägt. De övriga företrädarna som ingår i Transportstyrelsens arbetsgrupp är bland andra:

 • American Car Club Sweden
 • Carspect
 • Dekra bilbesiktning
 • Fordonsbesiktningsbranschen
 • Fordonsprovarna i väst
 • Mobility Sweden
 • Opus bilprovning
 • Svensk försäkring/Insurance Sweden
 • Sveriges fordonsverkstäders förening
 • Swetic
 • Ystads bilbesiktning

Lämna en kommentar