ThN

Foto: Marinette Fogde

Värdefullt möte med Skatteverket och Transportstyrelsen

Transporthistoriskt nätverk, som omfattar tio starka organisationer inom det rörliga kulturarvet, mötte tillsammans med Arbetsam Skatteverket och Transportstyrelsen i mitten av maj på Arbetets museum i Norrköping. Nätverkets mål är att en hänsynsregel införs i kulturmiljölagen som ger ett skydd för historiska transportmedel, bland annat vid myndighetsutövning.

”Inom vägområdet lyftes huvudsakligen en fråga. Det var på Åkerihistoriska Sällskapets initiativ och rör fordonsskatt på tunga historiska släp. Det är en fråga som MHRF och ÅHS återkommande har lyft.”

För de flesta företeelser och föremål finns regler som på olika sätt skyddar eller ställer till rätta. När dessa tillämpas för transportmedel finns i dag sällan något som rättsligt väger till de kulturhistoriska transportmedlens fördel. I stället leder det ofta till långlivade diskussioner, ibland över årtionden och emellanåt i en rättssal. Nu senast domen i Svea hovrätt avseende en brandbil från Norge där importören fick rätt eftersom domstolen fann att ett 15 år gammalt EU-direktiv inte gav stöd för att fordonet skulle anses utgöra avfall.

En annan tvist rörde en äldre Volvo lastbil som inte ansågs kunna godkännas vid registrering då den enligt originalutförandet saknade frambromsar, i dag ett krav i Transportstyrelsens föreskrifter för alla bilar oavsett årsmodell.

Många gemensamma frågor

Även om transportslagen skiljer sig åt är många av frågorna gemensamma på ett övergripande plan. Transportstyrelsens generaldirektör med personal samt Skatteverkets rättsliga expert fick i stort sett samma besked från samtliga medlemmar i THN. Det är framförallt certifiering, behörigheter och avgifter som är anpassade till yrkesmässig verksamhet och framtiden och dessa beaktar helt enkelt inte förutsättningarna för de historiska transportmedlen. Bränslefrågan diskuterade också under mötet.

Inom vägområdet lyftes huvudsakligen en fråga. Det var på Åkerihistoriska Sällskapets initiativ och rör fordonsskatt på tunga historiska släp. Det är en fråga som MHRF och ÅHS återkommande har lyft då vi anser att det finns goda skäl att idag även undanta dessa i likhet med de flesta fordon som är 30 år och äldre. Skatteverkets expert gjorde en direkt parallell med husbilarna som också står avställda under längre perioder och där man funnit en lösning som väsentligt minskat skattekostnaden, om ej till noll kronor.

Skatteverket har inte haft så mycket branschsamverkan ännu och ser positivt på dialogen. MHRF och ÅHS kommer därför under året göra en framställan till Skatteverket i frågan där vi i första hand föreslår en generell skattebefrielse för äldre tunga släp som ej används kommersiellt.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Transporthistoriskt nätverk

Målsättningen för nätverket, som består av organisationer med liknande utmaningar som MHRF, är att lyfta och driva påtryckningar och frågeställningar som gemensamt påverkar bevarandet och driften av det rörliga kulturarvet. Detta sker till exempel genom politikeruppvaktning, bland annat i samband med Almedalsveckan.