MHRFs kansli

Foto: Curt Forslind

MHRFs kansli består av oss

Från vänster: Jan Tägt, Mari Rybelius, Karl Ask, Per Sande, Ellinor Thorslund, Malin Erlfeldt och Göran Schüsseleder.

Har du frågor? Kontakta kansliet här.

MHRFs förtroendevalda

För kontakt med MHRFs styrelse och andra förtroendevalda klicka här.

Jan Tägt generalsekreterare

Jan Tägt

sakkunnig fordon och regelverk

Malin Erlfeldt kanslichef

Malin Erlfeldt

sakkunnig kulturarv

Ellinor Thorslund MHRF-försäkringen

Ellinor Thorslund

handläggare

Per Sande

handläggare

Mari Rybelius

administratör för handläggarteamet

Maja Hedman

administratör för huvuduppdragsteamet