Medlemskap i MHRF

I dag engagerar MHRF över 100 000 medlemmar i nära 200 klubbar. Det är många, men inte alla. Ju fler vi företräder desto självklarare blir det att gårdagens fordon får framföras även på morgondagens vägar.

”Det är lätt att ansöka om medlemskap; klubben ska vara öppen för alla intresserade, ha av årsmöte godkända stadgar, demokratiskt vald styrelse och en av medlemmarna kontrollerbar ekonomisk förvaltning.”

Genom klubbens medlemskap stärks Motorhistoriska Riksförbundets möjligheter och resurser att arbeta med vårt huvuduppdrag som sammanfattas För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Klubbens medlemmar kan också ansöka om en förmånlig försäkring för sina historiska fordon – MHRF-försäkringen.

Det är lätt att ansöka om medlemskap:

  • Klubben ska vara öppen för alla intresserade, ha av årsmöte godkända stadgar, demokratiskt vald styrelse och en av medlemmarna kontrollerbar ekonomisk förvaltning.
  • Antalet klubbmedlemmar ska vara minst 25 stycken.
  • Inval kan ske på MHRFs ordinarie årsstämma i oktober. Ansökan bör vara MHRF tillhanda senast under juni månad för att hinna behandlas inför stämman.
  • Klubbens medlemsavgift baseras på antalet medlemmar. För verksamhetsåret 2023–2024 är avgiften per klubbmedlem 33,23 kr.