MHRF fyllde 50 – och firade – under 2019!

MHRF grundades 1969 av 13 klubbar för att samlat kunna agera i frågor rörande till exempel besiktnings- och importbestämmelser. Förbundet har under de femtio år som gått vuxit till en röststark organisation när den i dag företräder den fordonshistoriska rörelsen med över 100 000 medlemmar i 200 klubbar.

”Motorhistoriska Riksförbundet har genom åren bidragit till ett flertal lättnader för historiska fordon där skattebefrielse, besiktningsbefrielse och undantag i miljözoner hör till de viktigaste.”

MHRF 50 år 1969–2019

Det kommer ständigt nya bestämmelser som skulle kunna begränsa användandet av de historiska fordonen om inte samarbetet med myndigheterna var gott. Motorhistoriska Riksförbundet har genom åren bidragit till ett flertal lättnader för historiska fordon, där skattebefrielse, besiktningsbefrielse och undantag i miljözoner hör till de viktigaste.

Det fordonshistoriska kulturarvet har erkänts av UNESCO som en viktig del av det industriella kulturarvet. MHRF verkar för att detta kulturarv ska bevaras, brukas och utvecklas. Fordonen är inte bara ett pittoreskt och uppskattat inslag i trafiken, de utgör också ett stort rullande museum som drivs utan statliga och kommunala bidrag. Det handlar om teknik, funktion och design från förr som förvaltas och vårdas hemma i garagen i detta nu, inte bara inför kommande åksäsong, utan även inför kommande generationers. MHRFs arbete sammanfattas därför: För gårdagens fordon på morgondagens vägar.

Extra mycket firande den 6 juni

Under jubileumsåret 2019 syntes och hördes MHRF extra mycket. Motorhistoriska dagen den 6 juni, var givetvis den stora högtidsdagen då MHRF firade tillsammans med alla ägare av historiska fordon på de många evenemangen runt om i landet.

Vägval under 50 år

En jubileumsbok, Vägval under 50 år för Motorhistoriska Riksförbundet, togs fram. Redaktör var Margita Söderqvist. Boken, som beskriver förbundets verksamhet under dessa 50 år, har delats ut till medlemsklubbar, politiker, samarbetspartners och andra. Den innehåller också många berättelser från klubbar och enskilda som varit med under resans gång. Dessutom har ett antal tunga politiker bidragit med sina tankar om den fordonshistoriska rörelsen, MHRF och sina inspel i fordonshistoriska frågor. Tillsammans ger detta en bred och heltäckande bild av de första 50 åren.

Klicka på boken för att läsa den gratis på Issuu!

Jubileumsboken

Beställ boken via kansli@mhrf.se eller ring 08-30 28 01. Pris: 150 kr/st + porto. Avhämtning på kansliet går också bra alternativt på evenemang som MHRF deltar i.

Nöjer du dig med att läsa boken på valfri skärm är det bara att klicka på bilden intill!