Integritetspolicy, Motorhistoriska Riksförbundet/MHRF

Fastställd 2022-12-04, revideras senast 2023-12-01.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi på Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i  enlighet med gällande lagstiftning samt med hänsyn till din personliga integritet.

Denna integritetspolicy innehåller information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna tillhandahålla dig våra tjänster behandlar vi dina personuppgifter.

MHRF sparar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress och medlemsnummer, för att kunna administrera klubbarnas medlemskap och dess funktionärer samt för uppgifter till ansökan om MHRF-försäkringen och ursprungsintyg. Vi använder också dina personuppgifter för att informera om vår verksamhet samt aktiviteter och event.

Vi behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

Hantering av cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information.

Vi använder enbart funktionella cookies för att kunna få statistik och förbättra funktionen på vår webbplats.

Alla personuppgifter hanteras med sekretess och säljs eller lämnas aldrig vidare, utan används enbart för MHRFs syften och i enlighet med dataskyddsförordningen.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Dina uppgifter hanteras utifrån vår information om dig från din klubb och sparas så länge du är medlem i klubben samt de regler om hur länge vi ska spara dokument som regleras utifrån lag- och myndighetskrav såsom bokföringslag, trafikskadelag och försäkringsavtalslagen.

Vem delar ni mina personuppgifter med?

För att kunna tillhandahålla dig våra tjänster anlitar vi olika leverantörer och samarbetspartners såsom IT-tjänsteleverantörer. Dessa leverantörer behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner.

Vi delar även dina personuppgifter med företag och eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis MHRF-försäkringen, och vid event och förbundsstämman.

Vilka rättigheter har jag?

Nedan beskriver vi vilka rättigheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Du kan hitta mer information om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, imy.se.

Du har rätt till insyn hur dina personuppgifter behandlas. Vill du veta vilka uppgifter vi har om dig kan du enklast logga in på ”Mitt konto” och se vilka uppgifter som finns lagrade under ”Mina kontaktuppgifter” samt ”Mina ansökningar”. Där kan du även göra vissa ändringar om uppgifterna skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära ett utdrag från vårt register kostnadsfritt 1 ggr/år för att få information om vilka personuppgifter vi behandlar, och begära att informationen eventuellt ska rättas eller tas bort. En begäran om något av det nämnda kan skickas till kansli@mhrf.se. Du kan även ringa eller skicka ett brev till MHRF, se telefonnummer och adress sist i dokumentet. Ditt registerutdrag kommer att skickas till din folkbokföringsadress. Vid begäran om radering tar vi hänsyn till hur länge uppgifterna måste lagras utifrån lagar och myndigheternas arkivregler.

Skulle du uppleva att MHRF inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi på MHRF hanterar dina personuppgifter.

Rätt att återkalla samtycke

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Rätt att lämna klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Motorhistoriska Riksförbundet/MHRF, organisationsnummer 802015-6041, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Hur kontaktar du oss?

E-post: kansli@mhrf.se
Telefon: + 46 (0)8-30 28 01
Post: Motorhistoriska Riksförbundet, Stenkilsgatan 5, (BV), 126 52 Hägersten