Stöd MHRFs arbete!

Det kommer ständigt nya regler och förslag som skulle kunna begränsa användandet av de historiska fordonen. MHRF har kämpat mot dessa sedan 1969!

Det finns olika sätt att stödja Motorhistoriska Riksförbundets arbete som sammanfattas För gårdagens fordon på morgondagens vägar.

Du som ägare av ett historiskt fordon åtnjuter i dag skattebefrielse, besiktningsbefrielse (äldre än 30 år), möjlighet att köra i miljözon och gynnsamma regler vid import och registrering av historiska fordon. Dessa förhållanden är en följd av Motorhistoriska Riksförbundets arbete under mer än 50 år men kräver konstant bevakning. Det kommer ständigt nya regler och förslag, såväl i Sverige som EU, som skulle kunna begränsa användandet av de historiska fordonen om inte dialogen med myndigheterna är god. Så även med våra folkvalda och Regeringskansliet. Var med och stöd Motorhistoriska Riksförbundets arbete som sammanfattas För gårdagens fordon på morgondagens vägar!

Du bestämmer själv din gåvas storlek som bidrar till MHRFs myndighets- och lobbyarbete för att det fordonshistoriska kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas. Som medlem i en MHRF-ansluten klubb bidrar du dessutom till den fordonshistoriska rörelsens storlek som MHRF företräder – ju större rörelse desto starkare blir vi!

Olika sätt att stödja

Det finns olika sätt att stödja Motorhistoriska Riksförbundets arbete som sammanfattas För gårdagens fordon på morgondagens vägar.

  • Gå med i en MHRF-ansluten klubb! Som medlem kan du dessutom ansöka om den förmånliga MHRF-försäkringen.
  • Anslut din klubb till MHRF! MHRF-försäkringen gynnar medlemmarnas plånbok OCH stödjer den fordonshistoriska rörelsen. Inte bara genom att gynna klubben, utan även MHRFs arbete.
  • Swisha ett bidrag till 123-408 54 37

Varken MHRF eller MHRF-försäkringen är vinstdrivande.

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas. Bland våra medlemsförmåner finns marknadens ledande försäkring för historiska fordon.

Klicka här för att läsa mer om vad MHRF gjort genom åren. Och gör nu!