Spinner du för det rullande kulturarvet? Köp ungdomsklibban!

Dagens ungdomar, gårdagens fordon och morgondagens vägar – köp klibban som bidrar till föryngring inom det rullande kulturarvet!

Klibban för ökad ungdomsrörelse! Spinner även du?

Gynna ungdomsrörelsen!

Köp dekalen för 30 kronor styck (fyra för 100!) när du träffar Motorhistoriska Riksförbundet, Wheels Magazine eller Sneeky Pete på årets evenemang. Det går även bra att besöka MHRFs kansli i Stockholm under kontorstid och köpa på plats.

Oavsett var du köper klibban

Överskottet går oavbrutet till ideell hobbyfordonsverksamhet som engagerar, inkluderar och välkomnar ungdomarna!

Motorhistoriska Riksförbundet, Wheels Magazine och Sneeky Pete vill att även dagens motorintresserade ungdomar ska bli en del av den fordonshistoriska rörelsen. Det är ju de som ska framföra gårdagens fordon på morgondagens vägar! Därför ligger det ett stort ansvar hos de vuxna inom rörelsen att öppna sina garageportar för ungdomarna. För att underlätta detta har vi tagit fram ungdomsklibban!

Bidra till föryngring i rörelsen!

Spinner även du för det rullande kulturarvet? Köp dekalen av MHRF, Wheels eller Sneeky Pete när du ser oss på ett evenemang alternativt hälsar på MHRFs kansli i Stockholm. Överskottet går oavbrutet till ideell hobbyfordonsverksamhet som engagerar, inkluderar och välkomnar ungdomarna! Tanken är att man ska kunna ansöka om bidrag från och med i höst beroende på hur många ”klibbor” som sålts.

Tack till tryckeriet Fyra Punkter i Värnamo som bidrar med halva tryckkostnaden till förmån för motorburen ungdomsverksamhet. Och stort tack till dig som köper!

Karl Ask verksamhetschef Motorhistoriska Riksförbundet
Håkan ”Moon” Johansson chefredaktör Wheels Magazine
Peter ”Sneeky Pete” Asplund Sneekys dekaler

Klicka för större bild!

… eller få klibban hemskickad

Om du betalar via Swish får du tre dekaler för 100 kronor inklusive porto. Glöm inte att skriva vart de ska skickas i meddelande rutan: (om inte annat) efternamn, gatu- och postadress.

Swishnumret är: 123-408 54 37

Oavsett hur du köper klibban

Överskottet går oavbrutet till ideell hobbyfordonsverksamhet som engagerar, inkluderar och välkomnar ungdomarna!

Vi som ligger bakom klibban är:

Klicka för att hitta evenemangen.

Motorhistoriska Riksförbundet

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas. Bland våra medlemsförmåner finns marknadens ledande försäkring för historiska fordon.

Karl Ask verksamhetschef MHRF

Klicka för att komma till hemsidan där du även hittar evenemang!

Wheels Magazine

  • Wheels Magazine är Skandinaviens ledande månadstidning inom USA-bilhobbyn. Tidningens läsare är mellan tio år till 90 år och har det gemensamt att alla älskar amerikanska bilar och motorcyklar.
  • Wheels Magazine underhåller, inspirerar och sprider kunskap om USA-bilshobbyn. Varje nummer innehåller reportage om bilar, evenemang, teknik och personligheter inom hobbyn.
  • Wheels Magazine täcker custom-, rod-, muskelbilar, original och fullsize, bevakar tävlingar, träffar, cruisingar och utställningar och ger värdefulla tips för läsare med egna bilbyggarprojekt.

”Moon” Håkan Johansson chefredaktör Wheels Magazine

Klicka för att komma till hemsidan där du även hittar evenemang!

Sneeky Pete

Sneeky Pete är Peter Asplund, mångårig motorjournalist, -fotograf och -illustratör. Brinner för bilar som mullrar och bullrar. Äger i dag en Volvo 242 från 1975, med V8:a så klart.

Sneeky Pete/Peter Asplund Sneekys dekaler