Förvalta och vårda vårt gemensamma varumärke

När din klubb ska berätta vad MHRF gör och står för – inte minst storlek – för politiker, myndigheter, media, era medlemmar eller någon annan som är nyfiken är det bra om ni säger samma sak som vi. Då undviks missförstånd. Bäst av allt, det blir väldigt tydligt vilka vi är.

”Att visa att klubben är ansluten till MHRF visar att ni är en del av något större. Och inte minst en del av storleken.”

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.

Bland våra medlemsförmåner finns marknadens ledande försäkring för historiska fordon.

Meningarna ovan är Motorhistoriska Riksförbundets så kallade boilerplate, kokplattan som kokat ned organisationens essens. Det är så här vi på förbundet presenterar oss.

Det går också bra att sammanfatta MHRF med en mening: För gårdagens fordon på morgondagens vägar.

MHRFs logotyp är viktig

Att visa att klubben är ansluten till MHRF visar att ni är en del av något större. Och inte minst en del av storleken. Tänk på att använda rätt logotyp, den ser ut som den ovan. När det hänvisas till vår medlemsförmån – marknadens ledande försäkring för historiska fordon – är det den snarlika logotypen som gäller, den med texten ”försäkringen”.

Logotyperna finns att hitta nedan. Innan du laddar ned önskad variant, läs här hur du använder dem på rätt sätt. Vid frågor hör av dig till MHRFs kansli.

Testa din klubbs information om MHRF!

Innan du börjar; samla ihop alla era aktuella informationskanaler. Det kan vara klubbtidningen, en presentationsbroschyr, en annons eller/och hemsidan.

 • Rätt logotyp?
  Logotypen har MHRF skrivet med gula bokstäver i romben. Detta gäller såväl förbundets som MHRF-försäkringens. (Aktuella logotyper hittar du nedan!)
 • Rätt information?
  Utöver det som nämnts inledningsvis är det viktigt att även den om försäkringen stämmer. Till exempel är den högre premien borttagen för försäkringstagare som inte varit medlem i en MHRF-ansluten klubb i över ett år (gäller ej korttidsförsäkringen). I dag försäkrar vi dessutom nästan alla skick och stuk!
  Försäkringsnyheter träder i kraft den 1 maj varje år. Utöver att de presenteras i MHRFs olika informationskanaler finns de att tillgå via mhrf.se/forsakring.
 • Rätt länkar?
  Ett smidigt sätt att hålla sin MHRF-information uppdaterad är genom att länka till aktuella sidor på mhrf.se.

Motorhistoriska Riksförbundet

Logotypen finns i följande varianter (klicka på val för nedladdning):

MHRF-försäkringen

Logotypen finns i följande varianter (klicka på val för nedladdning):

Tips till klubbens hemsida!

Gör om logotyperna till en klickbara länkar som leder till www.mhrf.se alternativt www.mhrf.se/forsakring. Välj i inställningarna att målet öppnas på en ny sida så att besökaren inte behöver lämna klubbsidan.