Viktiga årtal för MHRF

Motorhistoriska Riksförbundet har sedan 1969 bidragit till rimliga regler för det fordonshistoriska kulturarvet.

1969

MHRF bildas

Motorhistoriska Riksförbundet bildas och avhåller sitt första styrelsemöte på Tekniska museet den 20 maj 1969.

1970

Samma regler

Importerat fordon tillverkat före 1940 får godkännas enligt samma regler som ett fordon som varit registrerat i riket sedan 30-talet.

1975

Försäkringslösningen

Medlemsförmånen MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta och ledande försäkring för historiska fordon, introduceras.

Läs mer om vad som gör den unik här.

1977

Halvljusdispens

Möjlighet till dispens från halvljusregeln.

1983

Ingen förmögenhetsbeskattning

Äldre samlarfordon behöver inte tas upp till förmögenhetsbeskattning.

1985

Skattebefrielse I

Efter 15 års kamp: skattebefrielse för fordon tillverkade före 1951.

1988

Registreringshinder stoppas

Förslag om stopp för registrering av äldre fordon som inte klarar 1976 års avgasregler stoppas.

1991

Besiktningsbefrielse I

Efter många och långa samtal med Trafiksäkerhetsverket och AB Svensk Bilprovning beslutas att fordon tillverkade 1950 och tidigare slipper den årliga kontrollbesiktningen.

1992

Stöd till fordonshobbyn I

Uttalat stöd till fordonshobbyn från riksdagens trafikutskott.

1995

Skattebefrielse II

30 års rullande skattebefrielse införs.

1995

Besiktningsbefrielse II

Kontrollbesiktning vart annat år för bil och mc som är 30 år eller äldre.

1996

Skattebefrielsen räddas

Skattebefrielsen hotad i utredningsförslag. Behålls efter massiv påverkan från MHRF.

1997

Förenklad registreringsbesiktning

Förenklade regler vid registreringsbesiktning. Intyg från MHRF kan utgöra underlag vid ursprungskontroll.

2001–2003

Stöd till fordonshobbyn II

Uttalat stöd för fordonshobbyn från riksdagens trafikutskott och ansvarig minister Ulrica Messing.

2003

Fortsatt US-import

Privatimport från USA kan fortsätta, Vägverket vek från stoppregler efter massiva påtryckningar från MHRF.

2007

Dispens miljözon I

Historiska fordon i icke yrkesmässig trafik undantas från de miljözoner för tunga dieseldrivna lastbilar och bussar som har införts i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund.

2012

Fångeskedjan

Transportstyrelsen upphör med kravet på den så kallade obrutna fångeskedjan vid ursprungskontroll.

2013

Bilskrotningsförslag stoppas

I en statlig utredning föreslår Naturvårdsverket att privatpersoner inte ska få demontera sin bil för att kunna återanvända reservdelar då det bedöms som illegal bilskrotning. MHRF, med hjälp av andra berörda motororganisationer och en folkstorm, lyckas stoppa förslaget.

Chassinummer godkänns

MHRFs dialog med Swetic leder till en förändrad praxis som innebär att chassinummer enbart på plåt godkänns under vissa förutsättningar. Skälet till förändringen är att det inte funnits ett uttryckligt krav i de äldre föreskrifterna om inslagen identitet.

2017

Förtroende för ägarna

De nya kontrollbesiktningsreglerna innebär ett nytt förtroende för många ägare av historiska fordon i och med den besiktningsfrihet som trädde i kraft i maj 2018. Tillsammans med FIVA och våra systerorganisationer har MHRF jobbat aktivt med frågan sedan 2009.

Checklistan och MHRFs egenkontrollguide finns att ladda ned här.

2017

Transporthistoriskt nätverk

Skydd för rörliga kulturarvet

2017 antas även kulturarvspropositionen och riksdagen tillkännager att man ställer sig bakom det kulturutskottets anfört om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Riksantikvarieämbetet får uppdraget av Kulturdepartementet. Bakom ligger ett femårigt arbete av Transporthistoriskt nätverk där MHRF ingår.

2017

Dispens miljözon II

Regeringskansliet har under 2017 berett förslaget om miljözoner som bygger på Transportstyrelsens utredning där dagens bestämmelser om miljözoner kompletteras med två nya miljözoner som även omfattar lätta fordon. Genom ändringar i fordonsförordningen ska historiska fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 §

2018

Besiktningsbefrielse II

Personbilar, bussar, lastbilar och släpvagnar som dras av dessa, som är 50 år eller äldre, samt motorcyklar som är 40 år eller äldre, undantas från periodisk kontrollbesiktning.

Tänk på att flygande inspektion fortfarande kan ske ute på vägarna, även om ditt fordon är besiktningsbefriat.

2018

RAÄ logotyp

Hänsynsregel i kulturmiljölagen

Riksantikvarieämbetets utredning om ett lagskydd för det rörliga kulturarvet resulterar i en rapport där man föreslår en ny hänsynsregel i kulturmiljölagen avseende historiska transportmedel. Syftet med regeln är att myndigheter, vid skapande av nya regler, ska ta hänsyn till intresset av att bevara och använda dessa historiska transportmedel. 

2019

MHRF 50 år

Motorhistoriska Riksförbundet har sedan det bildades vuxit till en röststark organisation och företräder 2019 den fordonshistoriska rörelsen med 100 000 medlemmar i 200 klubbar.
De första 50 åren finns samlade i MHRFs jubieumsbok (som kan läsas via länken).

2022

Kulturarv! Inte avfall.

Genom dialog med Naturvårdsverket har MHRF möjliggjort fortsatt import av samlarfordon. Läs mer om detta arbete på vår sida om import och export.