Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Övriga kommittéer

Myndighetsrådet består av Bent Fridholm, Jan Tägt, Kurt Sjöberg och Rickard Elgán från MHRF kansli och styrelse. Rådets uppgift är att prioritera och driva frågor gentemot myndigheter och beslutsfattare. Dessa frågor spänner över vitt skilda områden. Till rådet adjungeras sakkunniga.


Försäkringskommittén består av två personer från styrelsen, för närvarande Kurt Sjöberg och Per Petersson. Kommittén är en diskussionspart till kanslipersonalen samt deltar tillsammans med kanslipersonal i de regelbundna mötena med Folksam.


Ursprungskontrollgruppen består av representanter från Club MC-Veteranerna, Motorcykel-historiska Klubben och MHRF. Gruppens syfte är att diskutera och söka lösningar på de särskilda problem som ansökan om ursprungskontroll och registrering av motorcyklar kan innebära. Gruppen är för närvarande vilande.


Kommunikationsgruppen har som uppgift är att verka för att information och informationskanaler mellan klubbarna och MHRF utvecklas. Gruppen består av representanter från MHRFs kansli, styrelse och klubbfunktionärer. 


Arkivkommittén arbetar med Svenskt Motorhistoriskt Arkiv. Kommittén består av sammankallande Per Dahl, Göran Flank från MHRFs styrelse, Malin Erlfeldt och Lennart West från MHRFs kansli samt fordonshistorikerna Gert Ekström, Björn-Eric Lindh, Jan Ströman, Per-Börje Elg, Lars Ericson och Hans Blomqvist.

 

Besiktningskommittén (ersätter Entusiastfordonsgruppen som upplöstes av Transportstyrelsen vintern 2019) bildades våren 2020. Kommitténs roll är att genom arbetsgrupper ta fram förslag till föreskriftsutveckling inom området fordonskontroll. Områden som berörs är flygande inspektion, kontroll- och registreringsbesiktning/ursprungskontroll. Kommittén består av ca 20 personer från olika branscher. MHRF har en plats och företräder i kommittén ACCS (American Car Club of Sweden, SFRO (Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation), SMC/SVEMO (Sveriges Motorcyklister / SVEMO), SWETIC (Fordonsbesiktningsbranschen) och TESTA (Teknisk Support Till Amatörbyggare). 

 

 

 

 

 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?