Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

Träffa MHRF på söndag vid Skokloster

[2018-09-14 12:57] MHRF kommer att medverka vid tidningen Klassikers evenemang i Skokloster nu på söndag 16 september. Vi kommer att finnas vid den nostalgiska bensinmacken mitt i området klockan 10.00 till 15.00 Du ser våra beachflaggor på långt håll. Eventuellt kommer det att finnas möjlighet att provköra några äldre bilar i samarbete med världens barn. Läs mer på Klassikers hemsida. Och välkommen förbi!  

Kommer vårt kulturarv rulla även efter valet?

[2018-09-02 00:51] Motorhistoriska Riksförbundets traditionella baksätesdebatter i Almedalen byttes i år ut mot baksätesintervjuer, ett för varje riksdagsparti. Temat: Det rullande kulturarvet. Varje partis talesperson har själv valt arena, datum och tidpunkt för sin baksätesintervju. Motorhistoriska Riksförbundet har därför åkt land och rike runt, långt bortom riksdagen i Stockholm och Almedalen på Gotland. Faktiskt ända bort till Pajala. Gemensamt för alla intervjuer är avspända miljöer med kulturarvsanknytning, ofta rullande. Och att alla partier ansåg att det rullande kulturarvet ska brukas, bevaras och utvecklas. – Faktum är att det är helt enligt UNESCOs målsättning, säger MHRFs ordförande Peter Edqvist. Vackra ord är en sak. Handling en annan. Vad som sas – och till och med lovades – finns att se på MHRFs hemsida: mhrf.se/valet_2018. – Vi får hoppas att partiernas omtankar och engagemang gör så att vårt kulturarv fortsätter att rulla långt efter valet, säger Peter Edqvist som passar på att påminna om att det inte bara ligger i politikernas händer, utan även i fordonsentusiasternas. För även om de historiska fordonen utför mindre än 0,1 procent av vägtrafikarbetet i Sverige är det viktigt att ägarna håller dem i mycket gott skick så att miljöpåverkan minimeras. Underhålls fordonen på ett korrekt sätt säkerställs även att de bevaras till kommande generationer på framtidens vägar. – Förutsatt att politikerna håller vad de lovat, avslutar MHRFs ordförande. Pressmeddelande 2/9 2018

Valet 2018: MHRFs baksätesintervjuer – Liberalerna

[2018-08-31 13:14] Turen har kommit till Liberalerna i Motorhistoriska Riksförbundets serie av baksätesintervjuer inför valet. Trots brist på baksäte i Nina Lundströms (L) hemkommun Sundbyberg i Stockholm blev det ett kulturarv i bakgrunden, Ahlby säteri. Temat: det rullande kulturarvet. L: Föreskrifter ska inte hindra det rullande kulturarvet! Riksdagspolitikern Nina Lundström (L) är bland annat ledamot i trafikutskottet och suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Hon har ett intresse för kulturarvet. I bred mening. Under hennes besök i Finland nyligen hade riksdagspolitikern möjlighet att studera deras kulturarv i samband med ett evenemang där ett jättelikt rullande museum åkte runt de stora sjöarna. Trots fascinationen finns inga egna planer på att skaffa ett gammalt fordon;   – Jag har förstått att det krävs mycket kraft och ork att vårda kulturarvet och entusiasterna lägger ned hela sin själ. Den tiden har inte jag varför jag nöjer mig med att njuta av andras fina insatser. Liberalerna var ett av partierna som skrivit motioner om ett skydd mot, enligt MHRF, såväl klåfingriga byråkrater som politiker. Ett exempel är kulturarvspropositionen som antogs av riksdagen i maj 2017 som dessutom tillkännagav att man ställde sig bakom det kulturutskottet anfört om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Efter ett halvår gav regeringen riksantikvarieämbetet uppdraget att utreda, inte kring den nya lagstiftningen, men om det finns en förutsättning att ta fram en lagstiftning. Utredningen ska vara klar i oktober, det vill säga efter valet. MHRF anser att regeringen inte alls hanterat detta skyndsamt. Nina Lundström håller med; – Det gäller alla ärenden där regeringen inte agerar väldigt snabbt. Sedan kan det förstås hända saker på vägen såsom komplicerade frågor eller en omvärldsfaktor man måste ta hänsyn till. Enligt henne hade en alliansregering agerat mycket snabbare. Att lagstiftningen dröjer ger konsekvenser menar MHRF. Istället för att skydda det rullande kulturarvet hotas det istället. Ett exempel är Transportstyrelsens bestämmelser kring uppvisning på väg som träder i kraft i höst. Om länsstyrelserna väljer att tolka föreskrifterna bokstavligt, vilket har skett i Västra Götaland, innebär det ett tvärstopp för den motorhistoriska rörelsen. Att till exempel träffas spontant vid vackert väder kommer inte längre vara möjligt. – Jag tror inte att lösningen alltid är att skrota en föreskrift genom ett regleringsbrev då det kan finnas skäl till varför de finns, förklarar Nina Lundström som läst föreskrifterna och inte delar MHRFs hotbild, men som tycker att det är viktigt att fokusera på vad man vill uppnå med föreskrifterna. Det gäller att veta att regler och föreskrifter underlättar för det man vill underlätta för. Hon lovar därför att regler och föreskrifters syften ska ses över så att det rullande kulturarvet ska fortsatt kunna vara en del av det offentliga rummet; – När jag hör hur reglerna tolkas, som vad jag förstår i Västra Götaland, är inte syftet vad man tänkt sig. Bland frågorna togs bland andra miljözonerna upp och dess påverkan gällande fordon 30 år och äldre i samband med evenemang och liknande. I denna fråga har Liberalerna en egen lösning; istället för att ha olika undantag vill de införa avgifter för alla och därigenom slippa förbud. Eller som Nina Lundström sammanfattar det: förbättra utan att förbjuda. Se intervjun i sin helhet här (Youtube). Frågorna i MHRFs baksätesintervjuer ställs av Peter Edqvist, Motorhistoriska Riksförbundets ordförande. Riksdagsledamöterna får själva välja intervjuplats. Pressmeddelande 31/8 2018

Valet 2018: MHRFs baksätesintervjuer – Sverigedemokraterna

[2018-08-31 12:52] Näst på tur är Sverigedemokraterna i Motorhistoriska Riksförbundets serie av baksätesintervjuer inför valet. Det blev dock inget baksäte denna gång då Aron Emilsson (SD) väljer att intervjuas vid ångbåtsvarvet i Alingsås. Temat: det rullande kulturarvet. SD: Riv upp och reformera bestämmelserna kring uppvisning på väg! Aron Emilsson (SD) är inte bara ledamot i kulturutskottet, utan har även en fil.kand. i kulturarvsstudier. Istället för ett baksäte väljer han att svara på frågor kring Sverigedemokraternas syn på det rullande kulturarvet vid ångbåtsbryggan i Alingsås. Utöver den egna kopplingen till det sjöhistoriska har han en lång båtbyggartradition i släkten. – Det finns även mycket motorhistoria i bygden, betonar Aron Emilsson och lyfter Chickenrace, Sveriges största veteranmopedrally som traditionsenligt går av stapeln under långfredagen. Jag brukade åka med när jag själv ägde veteranmopeder! Trots avsaknaden av egna historiska fordon i dag är han engagerad i frågan. Sverigedemokraterna var ett av partierna som skrev motioner om ett skydd mot såväl klåfingriga byråkrater som politiker. Ett exempel är kulturarvspropositionen som antogs av riksdagen i maj 2017 som dessutom tillkännagav att man ställde sig bakom det kulturutskottet anfört om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Efter ett halvår gav regeringen riksantikvarieämbetet uppdraget att utreda, inte kring den nya lagstiftningen, men om det finns en förutsättning att ta fram en lagstiftning. Utredningen ska vara klar i oktober, det vill säga efter valet. MHRF anser att detta är allt annat än skyndsamt, snarare en fördröjning. Aron Emilsson håller med; – Det hade varit smidigare att se över luckorna i den befintliga lagstiftningen som gör att kulturarvet inte främjas, skyddas eller ens möjliggörs. Enligt honom skulle man ha tagit kontakt med branschen, bland andra Motorhistoriska Riksförbundet, och lyssna in den för att därefter återkomma med ett förslag till lagstiftning utifrån hur tillkännagivandet är formulerat; – Då behöver man ingen lång utredning, varken från Riksantikvarieämbetet eller en parlamentarisk. Men så blev det. Att lagstiftningen dröjer ger konsekvenser enligt MHRF. Istället för att skydda det rullande kulturarvet hotas det istället. Ett exempel är Transportstyrelsens bestämmelser kring uppvisning på väg som träder i kraft i höst. Om länsstyrelserna väljer att tolka föreskrifterna bokstavligt innebär det ett tvärstopp för den motorhistoriska rörelsen. Att träffas spontant vid vackert väder kommer inte längre vara möjligt. – Dessa bestämmelser behöver rivas upp och reformeras, säger Aron Emilsson som anser att det handlar om grundinställningar. Antingen gör man vad man kan som beslutsfattare för att underlätta för det rörliga kulturarvet eller så gör man som regeringen och sätter upp olika trösklar för att förhindra och försvåra för det. Bland frågorna togs även miljözonerna upp och dess påverkan gällande fordon 30 år och äldre. Miljözoner är dock något som Sverigedemokraterna i grunden är kritiska mot. Oavsett trafikslag. Under intervjun diskuterades även huruvida partiets krav på begränsat ägande av antalet fordon för att komma åt bilmålvakter istället kan resultera i en kollektiv bestraffning för samlare av historiska fordon. Se intervjun i sin helhet här (Youtube). Frågorna i MHRFs baksätesintervjuer ställs av Peter Edqvist, Motorhistoriska Riksförbundets ordförande. Riksdagsledamöterna får själva välja intervjuplats. Pressmeddelande 31/8 2018  

Valet 2018: MHRFs baksätesintervjuer – Socialdemokraterna

[2018-08-30 14:10] Turen har kommit till Socialdemokraterna i Motorhistoriska Riksförbundets serie av baksätesintervjuer. I baksätet Gunilla Carlsson (S) som väljer att intervjuas i en Volvo på Volvo Museum i Göteborg – en självklarhet för henne! Temat: det rullande kulturarvet. S: Vi ser över bestämmelser om det rullande kulturarvet hotas! Gunilla Carlsson (S) är bland annat vice ordförande i kulturutskottet och har nästan under alla år sedan hon valdes in riksdagen jobbat med kulturfrågor. Att hon väljer att svara på frågor kring Socialdemokraternas syn på det rullande kulturarvet i en Volvo, en PV61 från 1949, på Volvo Museum i Göteborg är självklart. – Volvo har och har haft stor betydelse för Göteborgs utveckling, säger Gunilla Carlsson, själv hemmahörande i staden. När det gäller det egna intresset är det Volvo Amazon som tilltalar. Men hur ser det ut med hennes partis intresse rörande det rullande kulturarvet? Socialdemokraterna var ett av partierna som skrev motioner om ett skydd mot klåfingriga byråkrater. Detta resulterade i att kulturarvspropositionen antogs av riksdagen i maj 2017 som dessutom tillkännagav att man ställde sig bakom det kulturutskottet anfört om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Efter ett halvår gav regeringen riksantikvarieämbetet uppdraget att utreda, inte kring den nya lagstiftningen, men om det finns en förutsättning att ta fram en lagstiftning. Utredningen ska vara klar i oktober, det vill säga efter valet. MHRF anser att detta är allt annat än skyndsamt, snarare en fördröjning. Gunilla Carlsson håller inte med. – Det kan visst anses vara skyndsamt i de här sammanhangen, menar hon. Det får ta lite tid så att man får se över alla förutsättningar innan det blir ett tillkännagivande i riksdagen innan regeringen kan jobba vidare med frågan. Att lagstiftningen dröjer ger konsekvenser enligt MHRF. Istället för att skydda det rullande kulturarvet hotas det istället. Ett exempel är Transportstyrelsens bestämmelser kring uppvisning på väg som träder i kraft i höst. Om länsstyrelserna väljer att tolka föreskrifterna bokstavligt innebär det ett tvärstopp för den motorhistoriska rörelsen. Att träffas spontant vid vackert väder kommer inte längre vara möjligt. – Vi får väl se hur de kommer att tolka de här reglerna. Är det så att vi behöver göra en förändring med regleringsbrevet så får vi ta med den frågan och titta på den, säger Gunilla Carlsson som betonar att Socialdemokraterna verkligen värnar om den fordonshistoriska verksamheten och att dess aktiviteter ska kunna fortsätta. När det gäller tillstånden kan det handla om det är lämpligt att arrangera en större träff på en viss plats eller viss tidpunkt. Hon tillägger dock att om tolkningen ställer till det allt för mycket för det rullande kulturarvet kommer socialdemokraterna se över bestämmelserna. Så även i andra frågor som tas upp under baksätesintervjun, bland annat de planerade miljözonerna. Se intervjun i sin helhet här (Youtube). Frågorna i MHRFs baksätesintervjuer ställs av Peter Edqvist, Motorhistoriska Riksförbundets ordförande. Riksdagsledamöterna får själva välja intervjuplats. Pressmeddelande 30/8 2018

MHRF i morgonmöte med infrastrukturminister Tomas Eneroth

[2018-08-28 13:30] Den 28 augusti träffade Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist och generalsekreterare Jan Tägt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och Antti Vainio, politiskt sakkunnig hos infrastrukturministern. Infrastrukturminister Thomas Eneroths (S) intresse för frågor som berör de historiska fordonen speglades av såväl hans positiva inställning som att mötet kom till stånd med mycket kort varsel efter en framställan från MHRF. På mötet diskuterades i en positiv anda problem och möjligheter kring fyra aktuella frågor för det rullande kulturarvets möjligheter att bevaras, brukas och utvecklas. Frågorna handlade om miljözoner, de nya reglerna kring uppvisning på väg, Transportstyrelsens långt gående krav på tullhandling i original för fordon som kom till Sverige för till exempel 50 år sedan samt den utredning som riksdagen beslutade om avseende skyddslagstiftning för det transporthistoriska kulturarvet. Rörande miljözonerna lovade ministern att bevaka att de historiska fordonen ska kunna framföras i de framtida miljözonerna. MHRF påpekade särskilt nuvarande regelverks utformning som ger den möjligheten, men med hänvisning till skattebefrielsen; om vägtrafikregisteravgiften ändras från just avgift till en skatt så upphör den lagliga möjligheten att köra ett historiskt fordon i miljözon! När det gäller uppvisning på väg med motorfordon (enligt Transportstyrelsen föreskrift TFS 2018:2 som träder i kraft i den 1 oktober i år) lovade ministern att be Transportstyrelsen klargöra avsikten med föreskriften. MHRF har liksom länsstyrelsen i Dalarnas län av Transportstyrelsen endast fått besked att (...) "om arrangemang genomförs utan att arrangören har ansökt om tillstånd kan arrangemanget komma att bli stoppat av polismyndigheten. I prövningen som följer av det kommer frågan om krav på tillstånd för tävling eller uppvisning att avgöras.” MHRFs framställan kan du ta del av här. Jan Tägt generalsekreterare MHRF        

MHRF deltog i årets Svenska Kungsrallyt

[2018-08-24 13:14] Svenska Kungsrallyt arrangerades i år för trettonde gången på Öland med Borgholm som bas. Bakgrunden är den Volvo PV 60 från 1946 som kung Carl XVI Gustaf fick i 50-årspresent 1996 där ett antal personer och organisationer, bland andra Motorhistoriska Riksförbundet, gick samman och bekostade restaurering av bilen. Som tack för detta arrangeras vartannat år Svenska Kungsrallyt på Öland. Totalt deltog ca 120 fordon från perioden 1914–2016, alltså ett spann på mer än 100 år vilket också uppmärksammades i kungens tal vid starten. Kungaparet var på ett strålande humör och hälsade glatt på alla deltagare och på publiken längs rallyvägarna. Rallyslingan omfattade totalt ca tio mil på vackra öländska vägar via Solliden och med avslutning, lunch och prisutdelning på Gärdslösa hembygdsförening. MHRF representerades i år av två olika fordon; en Ford T från 1914 framförd av undertecknad och en Fiat Multipla 600 från 1960 körd av förbundets kassör Mats Grimme. Vinnaren av Svenska Kungsrallyt 2018 blev Christina och Tommy Persson som körde sin Jaguar XK8 från 1997. Grattis! Fler bilder och information finns på www.svenskakungsrallyt.se. Och här hittar du en trevlig artikel från Ölandsbladet. Göran Flank styrelseledamot MHRF

Valet 2018: MHRFs baksätesintervjuer – Vänsterpartiet

[2018-08-23 15:53] Motorhistoriska Riksförbundets serie av baksätesintervjuer fortsätter, denna gång till Kaarnevaara i Pajala kommun. I brist på baksäte bänkar sig riksdagsledamoten Birger Lahti (V) framför den egna Grålle-traktorn hemma på gården. Temat: det rullande kulturarvet. V: Vi vill ha verkstad gällande lagskyddet för det rullande kulturarvet! Riksdagspolitikern Birger Lahti (V) är bland annat suppleant i trafikutskottet och miljö- och jordbruksutskottet. Han väljer att ha med sin egenhändigt renoverade Ferguson-traktor, en så kallad Grålle, från 1954 när han ska svara på frågor kring sin och Vänsterpartiets syn på det rullande kulturarvet. – Grållarna har betytt så mycket för jordbruket, inte minst de mindre, förklarar Birger Lahti. De är en viktig del av landsbygdens rullande kulturarv. Men hur ser det ut med det rullande kulturarvet? I maj 2017 antogs kulturarvspropositionen av riksdagen som dessutom tillkännagav att man ställde sig bakom det kulturutskottet anfört om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. I korthet handlar det om att skydda historiska fordon mot klåfingriga byråkrater. Men ingenting har hänt sedan propositionen antogs förutom att regeringen tillsatt utredningar, något som är allt annat än skyndsamt. – Vänsterpartiet sitter ju inte i regeringen. Hade vi gjort det skulle det bli verkstad, lovar Birger Lahti som hoppas få möjligheten att bevaka och lyfta det rullande kulturarvets frågor efter valet. En av frågorna är Transportstyrelsens föreskrifter gällande tävling och uppvisning på väg med motorfordon som ska träda i kraft i höst. I korthet skulle dessa innebära bland annat att spontanträffar omöjliggörs då det kommer att krävas att tillstånd ansöks från såväl ägare av vägarna som de berörda boende. Fyra månader i förväg. Något som inte låter bra i riksdagspolitikerns öron; – Att göra det så svårt som möjligt är inget som gör att man kan bevara det rullande kulturarvet, speciellt när olika länsstyrelser kan bedöma olika. Bland de övriga frågorna som tas upp finns de planerade miljözonerna. Att det blir en regional och lokal fråga anser Birger Lahti är rimligt. Och även om han håller med om att historiska fordon utgör en måttlig påverkan på miljön anser han att det vore fel om historiska fordon skulle få daglig dispens; – Det skulle däremot vara märkligt om tjänstemän eller politiker på det lokala planet stänger dem ute i samband med träffar och dylikt. Se intervjun i sin helhet här (Youtube). Frågorna i MHRFs baksätesintervjuer ställs av Peter Edqvist, Motorhistoriska Riksförbundets ordförande. Riksdagsledamöterna får själva välja intervjuplats. Pressmeddelande 23/8 2018  

Förbud mot utförsel av historiskt fordon

[2018-08-23 09:13] Mark- och miljödomstolen har i juli avslagit ett överklagande av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut från december 2017 om att förbjuda utförsel från Sverige av en VW-buss från 1982 som gått 6 998 mil. Ägaren, en tysk medborgare som har köpt fordonet på auktion i Sverige, har begärt prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen. Mark-och miljödomstolen ansåg att fordonet är avfall då det endast är veteranfordon som förvaras på ett förnuftigt och miljöanpassat sätt, antingen i körklart skick eller isärplockade i delar, som undantas från avfallsdefinitionen med hänvisning till ELV-direktivets, 2000/53/EG skäl nr (10). De ansåg att bilens ålder, skick, meddelat körförbud, utebliven kontrollbesiktning med mera talar för att det är avfall och inte en veteranbil. Länsstyrelsens beslut grundades på att fordonet ansågs vara farligt avfall med hänvisning bland annat till att om ett fordon ska bedömas utgöra en vara förutsätts att den är fungerande eller behäftad med mindre fel som är lätt avhjälpta och att fordonet är avfall därför att säljaren har sålt det. Inköpsvärdet indikerar enligt LST att det inte rör sig om ett fungerande fordon. Att det haft körförbud i tolv år är en indikation på att det rör sig om ett uttjänt fordon. De anser att ett fordon ska vara i sådant skick att den ska kunna genomgå en svensk bilprovning utan att få körförbud för att fritt få föras ut ur landet. LST kan överväga ett undanröjande av förbudet om undersökningar av fordonet visar att det är reparerbart och att ett kontaktbart namngivet företag eller person, med dokumenterad erfarenhet av jämförbara fordonsreparationer eller restaureringar, kan styrka att denne kommer renovera objektet. Det är för att hålla denna möjlighet öppen som LST anger att de avstått från att förelägga säljaren att lämna in bilen till en bilskrotningsanläggning. Domskälet baseras därmed uteslutande på en snäv tolkning av ett icke juridiskt bindande skäl i ELV-direktivet vid tillämpning av vägledningen i den likaledes icke juridiskt bindande Correspondent's Guidelines No 9 avseende "Shipments of Waste Vehicles". Läs domen i sin helhet här. Jan Tägt generalsekreterare MHRF  

Sommaren med MHRF - hittills

[2018-08-06 14:57] MHRF har hunnit delta på ett flertal fordonsträffar under 2018. Och fler ska det bli – åksäsongen är ju långt ifrån över! MHRFs styrelse och kanslipersonal har hunnit delta på ett flertal träffar runt om i landet, både som representanter för MHRF och privat. MHRFs beachflaggor har i år synts långväga i Jönköping (Elmia), Stockholm (Gärdesloppet), Norrtälje (Träffpunkt moped), Hjo (British Motor Meet) och ett flertal gånger i Västerås (Classic Motor Marknad och Summer Meet) och Bollnäs (Norrlands motorrevy och Skruvat & Klart). Ej att förglömma Eskilstuna, Göteborg, Jönköping/Huskvarna, Åstorp och Vadstena i samband med arrangörstävlingen Kultur på väg under Motorhistoriska Dagen! – Oavsett vart vi hamnar är det alltid lika kul med alla möten, säger Jan Tägt, MHRFs generalsekreterare. Så mycket kunskap, så mycket engagemang – så himla trevligt helt enkelt! Förutom möjligheten att diskutera hur man bäst brukar, bevarar och utvecklar det rullande kulturarvet finns det även en hel del broschyrer att tillgå; Information om MHRF, information om MHRF-försäkringen, Miljöguide för historiska fordon samt Evenemangskalendern. – Evenemangskalendern är otroligt populär, säger Jan Tägt. Av de 90 000 tryckta, varav majoriteten distribueras av våra klubbar till sina medlemmar, har 10 000 delats ut när vi deltagit på fordonsträffar. Under senaste träffen, första helgen i augusti, fylldes Hjo stadspark av brittiska bilar och entusiaster av olika nationaliteter. Anledningen var förstås årets British Motor Meet. På plats var Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsen ordförande, som tillsammans med Peter Edqvist, MHRFs ordförande, invigde evenemanget. På plats var även den återkommande gästen Cecilia Widegren (M), riksdagspolitiker och ledamot i bland annat skatteutskottet. Hon fick svara på publikens frågor som samlats in av Peter Edqvist. – Övervägande handlade det om oron kring miljözoner och Transportstyrelsens föreskrifter som gäller uppvisning på väg med motorfordon, säger han. Cecilia Widegren betonade i sitt svar att det här handlar om en fantastisk folkrörelse som inte får hindras i sin viktiga kulturyttring. Än finns det möjlighet att träffa MHRF. Årets återstående evenemang där beachflaggorna kommer att synas hittar du här intill. Titta gärna in till oss i tältet! Och så kan du naturligtvis under kontorstid alltid ringa oss till kansliet på 08-30 28 01; knappval 1 vid försäkringsfrågor, 2 ursprungskontroll och 3 kansliet. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?