Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

Valet 2018: MHRFs baksätesintervjuer – Centerpartiet

[2018-07-30 09:26] I samband med American Car Show i Norrtälje var det Centerpartiets tur att intervjuas i Motorhistoriska Riksförbundets serie av baksätesintervjuer. I baksätet Per Lodenius som sedan 2011 är ordinarie i riksdagens kulturutskott och Centerpartiets talesperson i kulturfrågor. Temat: det rullande kulturarvet. C: Regeringen har ett ointresse och en okunskap gällande det rullande kulturarvet Utöver att svara på frågor kring sin och Centerpartiets syn på det rullande kulturarvet berättar riksdagspolitikern Per Lodenius (C) om sina egna entusiastfordon, bland andra en Autoped. Valet av intervjuplats är självklar för honom; – Jag är född och uppvuxen i Norrtälje så jag har ju vuxit upp med American Car Show. I baksätet på en Chevrolet Impala från 1968 får Per Lodenius frågor kring kulturarvspropositionen som antogs av riksdagen som dessutom tillkännagav att man ställde sig bakom det kulturutskottet anfört om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Ordet skyndsamt var något Lodenius personligen agerade för att det skulle stå med. Detta till trots har det gått nu över ett år fyllt av utredningar. – Det handlar om ett ointresse och en okunskap från regeringen gällande det rullande kulturarvet, sammanfattar Centerpartiets talesperson i kulturfrågor både denna hantering liksom övriga frågor som oroar MHRF. Ett är Transportstyrelsens föreskrifter gällande tävling och uppvisning på väg med motorfordon som ska träda i kraft i höst. I korthet skulle dessa innebära bland annat att spontanträffar omöjliggörs då det kommer att krävas att tillstånd ansöks från såväl ägare av vägarna som de berörda boende. Fyra månader i förväg. – En viktig fråga, anser Lodenius som lovar att arbeta för att dessa föreskrifter ändras. Det här handlar inte bara om det rörliga kulturarvet, utan också om möjligheten att kunna organisera sig och civilsamhällsarbetet. Bland de övriga frågorna som tas upp finns miljözoner. – Det måste finnas ett undantag för historiska fordon, det är inte de som är miljöproblemet med tanke på hur lite de körs, säger Per Lodenius. Precis som den här träffen, American Car Show, i Socitetsparken mitt inne i Norrtälje – det här vill vi ju inte bli av med! Se intervjun i sin helhet här (Youtube). Frågorna i MHRFs baksätesintervjuer ställs av Peter Edqvist, Motorhistoriska Riksförbundets ordförande. Riksdagsledamöterna får själva välja intervjuplats. Pressmeddelande 30/7 2018

Årets Kultur på väg-vinnare bjöd på en trivsam motorträff för hela familjen

[2018-07-11 13:11] Bilderna ovan är från samtliga Kultur på väg-finalister. Den 6 juni, på Sveriges nationaldag, firas traditionsenligt Motorhistoriska Dagen. Nära 100 evenemang med historiska fordon arrangeras över hela landet. Fem av dessa utsågs till finalister i arrangörstävlingen Kultur på väg. Första pris gick till Slottsgården i Vadstena. Motorhistoriska Dagen firades i år på närmare ett hundratal platser över hela landet. Bland dessa Eskilstuna, Göteborg, Jönköping/Huskvarna, Åstorp och Vadstena, årets finalister i arrangörstävlingen Kultur på väg som anordnas av Motorhistoriska Riksförbundet och tidningen Nostalgia Magazine (FABAS) med anknytning till Motorhistoriska Dagen. – Syftet med tävlingen är hitta evenemang som har det där lilla extra en dag som denna, säger Peter Edqvist, ordförande för Motorhistoriska Riksförbundet och medlem av tävlingsjuryn. I år var det Kicki och Leif Roxvret som låg bakom det där lilla extra som fanns att hitta i samband med nostalgiafton på Slottsgården i Vadstena. Juryns motivering lyder: ”Arrangören har lyckats att skapa en trivsam motorträff för hela familjen med ett brett urval av olika fordon som representerar det rullande kulturarvet. Befolkningen i den lilla staden Vadstena fördubblades under några timmar på Motorhistoriska Dagen genom en stor tillströmning av besökare från när och fjärran.” Pris och diplom delades ut den 3 oktober. Årets jury bestod av: Peter Edqvist, Karl Ask, Håkan Johansson och Per Pettersson från MHRF och Stig Sjöberg, Mikael Sandholm, Bo Porshed och Göran Ambell från FABAS. Göran Schüsseleder kommunikatör

De nya besiktningsreglerna för historiska fordon – med MHRFs kommentarer

[2018-06-04 11:33] De historiska fordon som framförallt berörs av de nya besiktningsreglerna är personbil, buss och lastbil, släpvagnar som dras av dessa, Epa- och A-traktorer, samt motorcyklar. Motorcyklar som är 40 år och äldre omfattas enligt de nya reglerna inte av periodisk kontrollbesiktning, för övriga fordon gäller gränsen 50 år. Att fler fordon än tidigare är undantagna från den periodiska kontrollbesiktningen. Det beror på ett omfattande arbete sedan EU-kommissionen presenterade sitt ursprungliga förslag 2012. Enligt det skulle nämligen endast historiska fordon som var i absolut orört originalskick undantas från kontrollbesiktning och behandlas enligt särskilda nationella regler. Alla andra historiska fordon, inklusive mopeder, skulle fortsatt genomgå periodisk kontrollbesiktning. – Att det inte blev så beror på att Motorhistoriska Riksförbundet, SMC, FIVA och många fler återigen har gjort skillnad, säger MHRFs generalsekre­terare Jan Tägt, som anser att de slutliga föreskrifterna visar på ett välförtjänt förtroende för alla dem som förvaltar det rullande kulturarvet. Nu är det upp till bevis, fortsätter han. Detta genom att motsvara förväntningarna från Transportstyrelsen, regeringskansliet, trafikutskottet och riksdagen, som alla stöttat den fordonshistoriska rörelsen i processen. Transportstyrelsens föreskrifter är baserade på fakta påminner Jan Tägt om; olycksstatistiken visar att äldre bilar och motorcyklar är inblandade i ytterst få olyckor. Och MHRFs egen olycksstatistik från den egna försäkringsverksamheten stödjer Transportstyrelsens syn; tekniska fel orsakar ytterst få olyckor med historiska fordon. – Vidare har den miljömässiga påverkan återkom­mande konstaterats vara låg, vilket beror på att fordonen inte bara körs extremt lite, de underhålls därtill väl, avslutar MHRFs generalsekreterare. Motorhistoriska Riksförbundet 2018-06-04

Motorhistoriska Dagen 6 juni – fem finalister utvalda i tävlingen Kultur på väg

[2018-05-25 08:34] Den 6 juni, på Sveriges nationaldag, firas traditionsenligt Motorhistoriska Dagen. Nära 100 evenemang med historiska fordon arrangeras över hela landet. Fem av dessa är utsedda till finalister i arrangörstävlingen Kultur på väg. Under Motorhistoriska Dagen den 6 juni synliggörs det fordonshistoriska kulturarvet över hela landet. Detta tack vare klubbar, privatpersoner och olika nätverk som arrangerar evenemang med anknytning till motorhistoriska fordon. Det kan handla om allt från att anordna en pampig utställning av historiska fordon i en stadspark till att bjuda allmänheten till sitt eget garage, eller kanske bara mötas upp i sina fordon för en fika. Bland de många evenemangen är det fem som har gått till final i arrangörstävlingen Kultur på väg. Det är en tävling som anordnas av Motorhistoriska Riksförbundet och tidningen Nostalgia Magazine med anknytning till Motorhistoriska Dagen. Syftet med tävlingen är hitta evenemang som har det där lilla extra en dag som denna och ge uppskattning åt dess arrangörer. Årets fem finalister är utsedda och hör hemma i eller utanför Åstorp, Vadstena, Vaggeryd, Göteborg och Eskilstuna. – Utöver att få se alla fantastiska fordon och träffa alla entusiaster ser jag fram emot att träffa eldsjälarna som lagt ned så mycket tid och omtanke bakom evenemangen, säger Peter Edqvist, ordförande för Motorhistoriska Riksförbundet och medlem av tävlingsjuryn. Peter Edqvist rekommenderar ett besök på Motorhistoriska Riksförbundets hemsida, www.mhrf.se/6juni, för att hitta närmaste fordonshistoriska folkfest; – Flaggviftning och historiska fordon – bättre än så kan inte denna dag firas! sammanfattar han.  Närmare hundra evenemang arrangeras runt om i landet. De flesta hittas på www.mhrf.se/6juni där man även kan läsa mer om Motorhistoriska Dagen och tävlingen Kultur på väg. Kultur på väg arrangeras av Motorhistoriska Riksförbundet och tidningen Nostalgia Magazine som utser bästa evenemang under Motorhistoriska Dagen. Helen Sjöberg MHRFs kansli Läs mer om Motorhistoriska Dagen, Kultur på väg och tidigare års vinnare samt hitta ett firande nära dig här.  

Förordningsändringar med anledning av vägtrafikdatalagen

[2018-05-17 09:35] Regeringskansliet föreslår ändringar i 21 förordningar, samt tre nya förordningar med anledning av den nya vägtrafikdatalagen. Ta del av remissen på sidan Remisser och svar 2018. Den aktuella remissen är placerad längst ned på denna sida. MHRF publicerar sitt svar senast den 13 augusti 2018. Jan Tägt generalsekreterare MHRF    

Värdesätter du även dina drömmar?

[2018-04-24 17:17] MHRF kan erbjuda flera försäkringsalternativ för både tidsoptimister och fordonssamlare i allmänhet. Och drömmare i synnerhet. Motorhistoriska Riksförbundet kan sedan länge erbjuda tre försäkringsalternativ för fordon som inte rullar. Och det är fler än man kan tro som skulle behöva teckna en sådan. – Många tror att samlarobjekten som står längst in i garaget ingår i husets, garagets eller någon annan lokals försäkringar, men så är inte fallet, förklarar Francisco Vall, försäkringshandläggare på MHRF. Efter tre decennier i försäkringsbranschen har han varit med om allt för många samtal med ledsna fordonsägare som genom nyckfulla olyckshändelser, inte sällan brand och stöld, förlorat både objekt och delar. – Värdet visar sig om inte annat vid dessa tillfällen, säger Francisco Vall. Och då är det för sent om man inte värdesatt drömmarna genom att teckna rätt försäkringsskydd. I det här fallet handlar det om MHRFs uppställningsförsäkring, renoveringsförsäkring alternativt lagerförsäkring. – Inget av dessa alternativ kostar ens *en krona om dagen. Per objekt! förtydligar MHRFs försäkringshandläggare. Det finns med andra ord ingen anledning att inte värdesätta sina drömmar. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF * gäller ett värde upp till fyra prisbasbelopp (182 000 kronor). Vid behov kan extra prisbasbelopp köpas, maximalt 100.  

FIVA uppmärksammar "mindre kända" evenemang

[2018-04-24 15:42] MHRF är en aktiv medlem av FIVA. Den internationella rörelsen för historiska fordon vill i år uppmärksamma mindre kända evenemang runt om i världen, främst i Europa. Under UNESCOs beskydd förklarades 2016 som World Motoring Heritage Year. 2018 vill FIVA lyfta evenemang som är mindre kända i världen. FIVAs president Patrick Rollet förklarar i ett pressmeddelande att det finns många internationella tävlingar och sammankomster som inte är lika kända av allmänheten såsom Villa d’Este och Pebble Beach, men som är minst lika intressanta och värda ett besök. Inte minst på grund av att de historiska fordonen inte bara är själva glädjeämnet i evenemangen, utan avgörande när det gäller skyddandet, bevarandet och främjandet av världens motorhistoriska kulturarv. Totalt handlar det om tio evenemang i vilka även FIVA’s Best Preserved Vehicle Awards kommer att delas ut. Utöver ett i Japan och ett i Mexiko är det fokus på evenemang i Europa. Dock inget i Sverige denna gång. MHRFs ordförande Peter Edqvist, som även är senior vice president för FIVA, tycker att det är glädjande att FIVA uppmärksammar de fordon som är bevarade och brukade utan ha genomgått en omfattande renovering. – Ett fordon som bär spår av att ha använts är på många sätt intressantare än de fordon som renoverats till ett skick som kanske är bättre än när fordonet lämnade fabriken, förklarar han. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF    

Lagrådsremiss kring Vägtrafikdatalagen besvarad

[2018-04-19 15:32] Motorhistoriska Riksförbundet har nu besvarat den aktuella lagrådsremissen. Ta del av MHRFs svar på sidan Remisser och svar 2018. Den aktuella remissen med remissvaret överst är placerad längst ned på denna sida. Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?