Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

MHRF i riksdagen

[2018-12-21 13:11] MHRF träffar sedan 2013 årligen riksdagspo­litiker genom Riksdagens fordonshistoriska nätverk. Senaste mötet skedde i december 2018. Till dessa möten bjuds riksdagspolitiker från kultur- trafik- miljö- och jordbruks- och justitieutskotten. Runt tio ledamöter brukar delta, så även denna gång. Då några av dessa var nya i riksdagen, liksom Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Kurt Sjöberg, inleddes mötet med en presentation. Att våra politiker både har intresse i våra frågor och inte sällan själva är en del av den fordonshistoriska folkrörelsen bekräftades även denna kväll. MHRF inledde med några av årets många höjdpunkter när det gäller restaureringar. Riksdagspolitikerna tog del av bland annat Gotlands veteranbilsklubbs arbete med Snäckgärdsbussen – en Chevrolet 1931 , Aros Motorveteraners arbete med VABIS från 1903 och deltagandet i världens äldsta rally London – Brighton Run samt Kjell Ståhls arbete med en Horch 853A från 1939. Samtliga fordon har åter kommit ut på väg i sin forna glans. Omnämndes gjordes också återskapandet av det som kunde blivit Sverige första automobil. Ett ångfordon som 1838 påbörjades i Nyköping men inte blev färdigställt då konstruktören dog i unga år. Arbetet med att återskapa ångvagnen genomförs av en särskild sektion hos Automobilsällskapet i Nyköping. Därefter tog de dagsaktuella frågorna vid, till exempel Transportstyrelsens föreskrift om uppvisning på väg och Länsstyrelsens förbud att föra ut ett historiskt fordon ur Sverige med hänvisning till att det är avfall. Riksantikvarieämbetets utredning om stärkt lagskydd för det rörliga kulturarvet berördes liksom Transportstyrelsens krav på destruktion av originaldokument. Att våra politiker delar vår glädje över folkrörelsen, liksom oron över hoten mot bevarandet och brukandet av kulturarvet, och därmed möjligheten att utveckla det, blir extra tydligt en kväll som denna. Våra folkvalda tar MHRFs frågor på allvar och driver dem framåt. Riksantikvarieämbetets uppdragsutredning är ett tydligt exempel på detta. Jan Tägt generalsekreterare MHRF    

MHRF julminglade med S

[2018-12-07 16:42] Socialdemokraterna i kulturutskottet bjuder årligen in organisationer inom kultur- och kulturarvsområdet till julmingel. Till dessa hör MHRF. I år kom inbjudan till Socialdemokraternas julmingel från Lawen Redar, gruppledare för (S) i kulturutskottet. Från Motorhistoriska Riksförbundet medverkade ordförande Kurt Sjöberg och generalsekreterare Jan Tägt. Minglet gav tillfälle till spontana samtal med både gamla och nya bekantskaper. Under kvällens mingel berättade MHRFs representanter om den fordonshistoriska folkrörelsen och dess betydelse för kulturarvet. De berättade även vilken glädje och livskvalité rörelsen bidrar till. Kurt Sjöberg och Jan Tägt passade även på att ta upp ett antal aktuella sakfrågor. – Även här bekräftades det från politiskt håll värdet av det klubbarna och deras medlemmar gör för varandra och samhället, säger MHRFs generalsekreterare. Åsa Karlsson (S), ledamot i kulturutskottet från Västerbotten, är efter riksdagsvalet en av MHRFs nya viktiga kontaktpersoner som Kurt Sjöberg och Jan Tägt fick chans att prata med under en längre stund. – Glädjande var att hon och andra riksdagsledamöter hade tackat ja till det närstående mötet i Riksdagens Motorhistoriska Nätverk som kommer att hållas under denna månad i riksdagshuset, säger Jan Tägt som ser fram emot nästa möte. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Motorhistoriska året 2018 – en sammanfattning

[2018-12-04 11:16] Motorhistoriska Riksförbundet är sedan 1969 (snart 50 år!) drivande i frågor som rör möjligheten att bruka, bevara och utveckla det fordonshistoriska kulturarvet. Som ett resultat av MHRFs arbete har de historiska fordonen under 2018 återigen erkänts som en del av kulturarvet som ska värnas. Bekräftelsen utgörs av det regeringsuppdrag som Riksantikvarieämbetet ska redovisa till nyåret, miljözonerna och av de nya reglerna om kontrollbesiktning. MHRF ser det som en viktig framgång att Riksantikvarieämbetet kan föreslå en lagstadgad hänsynsregel och vilka myndigheter och andra beslutsfattare det är som ska ta hänsyn till historiska transportmedel, i vilken form det ska göras och när det är lämpligt att göra det. När det gäller kontrollbesiktningen är det nu upp till oss fordonsägare att fortsatt axla ansvaret med samma goda utfall som tidigare. Det vill säga välskötta fordon som ytterst sällan är involverade i olyckor överhuvudtaget och då särskilt inte på grund av tekniska brister. Ett antal nya orosmoln har dykt upp på den fordonshistoriska himmelen. Avgaskraven vid kontrollbesiktning har skärpts för ett fåtal äldre fordon och genom utformning av miljözon 3 kan en kommun försvåra rörligheten inom och mellan zon 1 och 2. Export av fordon som inte anses ha förvarats på ett förnuftigt och miljöanpassat sätt och inte är i körklart korrekt skick innebär ett nytt hinder. Detta då Länsstyrelsen förbjöd att ett fordon inköpt på auktion i Sverige fördes ut ur landet. Flera skäl anfördes, bland annat att torkarbladens gummi separerat, att bilbatteriet inte var avlägsnat och att fordonet inte hade genomgått en fullständig och godkänd kontrollbesiktning. Beslutat fastställdes senare då länsstyrelsen ansågs ha fog för sitt agerande av Mark- och miljödomstolen. Under 2018 har EU berett en ändring av motorfordonsförsäkrings-direktivet. Här har framförts krav om trafikförsäkring på såväl tävlingsfordon som för fordon som är avställda eller rent av avregistrerade. Den internationella rörelsen för historiska fordon, FIVA, har här agerat, liksom MHRF och andra förbund inom EU. Beslut tas i början av 2019 och det är därför i nuläget oklart vad direktivet får för effekt i Sverige. Svenskt Motorhistoriskt Arkiv, som initierats av MHRF, har arbetat vidare med att identifiera svensk motorhistoriska samlingar sorterar och förtecknar det material som doneras till arkivet. Totalt är omfånget nu ca 41 hyllmeter och ca 10 000 bilder och broschyrer. Nu vidtar förberedelser för digitalisering och skapandet av en sökbar databas. MHRF-försäkringen går bra och har ökat till i dag drygt 38 000 försäkringar. En grupp fordon som ökar i andel försäkringar är amerikanska 1950–1960-talare. MHRFs kansli och styrelse ser fram emot 2019 och önskar alla ett gott nytt motorhistoriskt år! Kanske möts vi på något alla de evenemang MHRF deltar i under kommande år? Under tiden kan du läsa mer om vad som hänt, vad som är på väg och var du kan träffa oss på vår hemsida mhrf.se. Jan Tägt generalsekreterare MHRF  

Vabis 1903 i världens äldsta evenemang för historiska fordon – ett unikt samarbete

[2018-11-30 11:48] Uppdatering: Söndagen den 4 november kördes London–Brighton Run, ett anrikt uppvisningslopp där Vabis 1903, som konstruerats i Surahammar, deltog. Bilen ägs av Surahammars kommun och har iordningställts av Aros Motorveteraner. Projektet har fått stöd av kommunen, Scania, Surahammars Bruk och svenska ambassaden i London. Vabis 1903 fullföljde London-Brighton Run och fick fina priser. Vabis 1903 var den fjärde bil som konstruerades av Surahammars Bruk. Den färdigställdes på dotterföretaget på Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälje och försågs med en kaross byggd i Paris. Bilen ägs av Surahammars kommun som 2015 beslöt att låna ut den till MHRFs medlemsklubb Aros Motorveteraner för att de skulle göra den körklar igen efter att den stått på museum i många år. Aros Motorveteraner har tidigare bland annat renoverat klubbens el lastbil, en modell som ASEA serieproducerade under andra världskriget. Vabis 1903 är numera körklar och fungerar förmodligen bättre än då den var ny, detta efter omvårdnad av pensionerade ingenjörer och tekniker. Bo Söderberg berättar att bland annat har tändsystemet återställts så att det är som på andra bilar från 1903. Konstruktionen var föråldrad redan då bilen var ny. Surahammars Bruk använde bilen under cirka tio år för kortare resor i närheten. Med de testkörningar och evenemang bilen deltagit under 2017 och 2018 har den förmodligen körts längre de senaste åren än de första tio. London – Brighton Run kördes första gången 1896 för att fira att lagen, som krävde att motorfordon måste ha en man med röd flagga gående framför och max hastighet på 4 mph höjdes till 14 mph. Evenemanget har körts varje år sedan 1927, med undantag för krigsåren då det rådde bensinransonering. Det är öppet för fordon tillverkade till och med 1904. Körsträckan från Hyde Park i London till Madeira Drive i Brighton är 96 km. Av de 431 anmälda fordonen valdes 100 ut att ställas ut på Regent Street under lördagen. Ägaren och teamet kring Vabis 1903 fick två fina priser: The Judges Overseas Award Pris till domarnas favorit bland de utländska deltagarna: Surahammars Kommun VABIS 1903. Harrods Heritage Award Till det bästa bevarande- eller renoveringsprojektet: Aros Motorveteraners arbetsgrupp för renoveringen av VABIS 1903. Vabis 1903 kördes London till Brighton i huvudsak av Bo Söderberg från Aros Motorveteraner. Ett team av medhjälpare och åskådare från Aros motorveteraner var också med på resan. Allt fungerade bra, man behövde bara fylla olja och gör en enkel service halvvägs. Tobias Nordlander, ordförande i Surahammars kommunstyrelse deltog tillsammans med kommunikatören Christian Hidalgo som skildrat äventyret på Facebook-sidan VABIS-Surahammar. Även Surahammars Bruks nytillträdde VD Lars Christiansson var på plats vid utställningen under lördagen. Svenska ambassaden i London hjälpte till med parkering på ambassaden mellan lördag och söndag. Scania, en av världens ledande buss och lastbilstillverkare, stod för busstransport London-Brighton-London för de medföljande. Vabis fusionerades 1911 med Scania i Malmö, företagsnamnet var Scania-Vabis 1911 till 1969, då det byttes till SAAB-Scania, numera bara Scania. Surahammars Bruk har bidragit till resa och transporter. Företaget är åter leverantör till bilindustrin. Företagets specialitet, tunn elektroplåt, används i motorer till el- och elhybridbilar. Lokaltidningen Västmanlands Läns Tidning har också uppmärksammat arbetet och resan med flera helsidesreportage. Nu när målet är uppnått kommer bilen att återlämnas till Surahammars kommun, ställas ut på museum och förhoppningsvis köras ibland. Lennart West, MHRF kansli 

Träffa MHRF i Västerås på lördag! Bland annat.

[2018-11-23 13:03] Den 24 november är det dags för Classic Motor Marknad i Västerås. Och MHRF är som vanligt på plats! Dubbelt prisad Vabis 1903, Husqvarna Novolette med släpvagn och massor av fynd – på lördag är det dags för Classic Motor Marknad i Västerås. Mitt i hallen, som en del av Aros Motorveteraners monter, hittar du Motorhistoriska Riksförbundet. Utöver allehanda matnyttig information kan du passa på att ställa alla möjliga och omöjliga frågor rörande samlarfordonsförsäkringar till MHRF-försäkringens handläggare Lennart West. Han kan även berätta mer om alternativen renoveringsförsäkring, lagerförsäkring och uppställningsförsäkring för dig som har ett objekt med tillhörande visioner hemma i garaget. – Det vore ju tråkigt om värdet först visade sig vid brand eller stöld, säger Lennart West. Då är det bra att ha tecknat något av MHRFs försäkringsalternativ då hemförsäkringen inte gäller fordon. Utöver försäkring går det förstås bra att ställa frågor kring MHRFs arbete som går ut på att vårt fordonshistoriska kulturarv fortsatt kan brukas, bevaras och utvecklas. Marknaden hålls som vanligt i ABB Arena Syd på Rocklundaområdet i Västerås. Förutom att fynda och prata med MHRF är ett hett tips att besöka Classic Motors monter som kommer att krylla av aktiviteter. Här hittar du bland annat Sveriges äldsta kända tävlingsbil, en Vabis 1903. Bilen är just hemkommen från Veteran Car Run London-Brighton där den blev dubbelt prisad. I montern finns även chefredaktör Thomas Sjölunds Husqvarna Novolette med original släpvagn, för övrigt tillverkad i Västerås. Dessutom Jim "Mekarhörnan" Lundberg och hans Crescent E-Type som fanns att läsa om i senaste Moped Album. Läs mer om marknaden på Classic Motors hemsida. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF (som också är på plats!)  

Historiska tungviktare får internationell uppmärksamhet

[2018-11-06 16:12] MHRF-ansluten klubbs evenemang för historiska kommersiella fordon och nyttofordon uppmärksammas långt utanför Sveriges gränser. Tunga Rallyt Åkarsvängen arrangeras av MHRF-anslutna MHS, Motorhistoriska Sällskapet i Sverige, i samarbete med Scania Sverige AB. Det välbesökta rallyt – inte minst när det gäller antalet deltagande fordon (156!) – gick av stapeln lördagen den 15 september och uppmärksammades av FIVA i samband med att FIVA Utilitarian Commission hade sitt möte i Sverige. Ledamöterna, vars uppgift är att bevaka omvärldshändelser ur historiska nyttofordons perspektiv, uppskattade förstås stort att de fick åka med fordonen i rallyt. Starten gick från Scania Finans AB på Verkstadsgatan i Södertälje och målgången var vid Scanias huvudkontor i Södertälje. Rallyvägen gick i huvudsak på Södertörn. MHS är en av landets största klubbar för äldre fordon. Klubben bildades 1965 och var med och grundade MHRF 1969. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Den rullande kulturrörelsen växer

[2018-10-24 16:06] I helgen hade Motorhistoriska Riksförbundet sin 49 stämma. Den fordonshistoriska rörelsen har växt till 179 klubbar som tillsammans representerar över 100 000 medlemmar. – Jag ser fram emot att träffa medlemsklubbarna! säger förbundets nyvalde ordförande Kurt Sjöberg. Tillsammans ska vi säkerställa det rullande kulturarvets framtid. Lördagen den 20 oktober höll Motorhistoriska Riksförbundet sin årsstämma på Renströmmen i Norrköping. 82 klubbar var representerade när bland annat två nya medlemsklubbar enhälligt valdes in: den regionala klubben Kils Motorveteraner med över 100 medlemmar och märkesklubben Trans Am Club of Sweden med närmare 300. MHRF består i dag av 179 klubbar som i sin tur representerar 101 701 medlemmar. – Jag ser inte bara fram emot alla konstruktiva samtal med myndigheter och uppvaktningar av politiker, utan även att få lära känna medlemsklubbarna, säger Kurt Sjöberg, nyvald förbundsordförande. Klubbarna och deras medlemmar är ju rörelsens nav och MHRF spelar därför en viktig roll när det gäller att säkerställa det rullande kulturarvets framtid! Kurt Sjöberg nominerades av valberedningen på grund av sin breda erfarenhet från folkrörelseverksamhet och styrelsearbete. Myndighetskontakter har varit en naturlig del av hans arbetsuppgifter. Kurt Sjöberg är jurist och bland annat arbetat som förbundsjurist vid en arbetsgivarorganisation och som personaldirektör vid Riksbyggen. Efter pensioneringen har Kurt Sjöberg arbetat som arbetsrättslig konsult. Sedan 2015 är han ordförande i Automobilhistoriska Klubben, en av klubbarna som grundade MHRF 1969. Avgående ordförande Peter Edqvist är glad över sin efterträdare; – Kurts erfarenheter kommer att vara ett utmärkt komplement till dagens redan välrustade organisation. Och det kommer att krävas då MHRFs uppdrag, för gårdagens fordon på morgondagens vägar, är ständigt aktuellt. Bland MHRFs insatser som den fordonshistoriska rörelsen kunnat glädjas åt på senare tid är de nya besiktningsreglerna för historiska fordon. Såväl avgående som nytillträdd ordförande är överens om att det inte finns tid att fira då nya utmaningar väntar. Ett är förbudet mot spontanträffar tack vare Transportstyrelsens föreskrifter gällande uppvisning på väg som trädde i kraft denna månad. Ett annat är miljözonerna som blivit högaktuella i Stockholm efter valet. Nu när Kurt Sjöberg tagit över de svenska utmaningarna kan Peter Edqvist koncentrera sig på de globala i egenskap av senior vice president för FIVA, den internationella paraplyorganisationen för den fordonshistoriska rörelsen. Styrelsen är i övrigt den samma från föregående år. Utöver själva stämman presenterade MHRFs styrelse och kansli aktuella frågor och informerade bland annat om MHRF-försäkringen, kontakter med myndigheter och politiker, Svenskt Motorhistoriskt Arkiv och Motorhistoriska Dagen. Det fanns även utrymme för delegaterna att ställa frågor till förbundsstyrelsen.   Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar delade traditionsenligt ut sitt årliga pris i samband med MHRFs stämma. Årets mottagare med tillhörande motivering: Tommy Bäckström som genom Trafik-Nostalgiska förlaget publicerat hundratals böcker inom teknikhistoriska området.   Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Var med och uppmärksamma ”Varg-Olle”!

[2018-10-12 13:33] En film om Olle Nygren, mer känd som Varg-Olle, är under produktion och är planerad att visas i SVT hösten 2019. Projektet kräver ytterligare finansiering och du kan vara med och bidra. Olle Nygren är född på Södermalm i Stockholm och började tävla med motorcykel 1946 i motocross. Han är framförallt känd som speedwayförare och började köra för Norrköpingsklubben Vargarna 1948 som han var trogen fram till 1979 utom några år på 1950-talet. Därav Varg-Olle. Under åren 1951–1976 körde han också för ett antal engelska klubbar och 1954 tog han VM brons på Wembley, Sveriges första VM medalj i speedway. Sedan 1960-talet är Olle Nygren bosatt i England där han i många år även drev en speedwayskola. Varg-Olles storhet är inte antalet medaljer, utan bredden och längden på hans karriär. Han tävlade i roadracing med flera placeringar på Hedemora TT under 1950-talet, en tid då tävlingarna var stora folkfester. Olle Nygren tävlade även i motocross, enduro och bilracing. I modern tid har han deltagit i uppvisningar på den gamla TT-banan i Hedemora och andra ställen på lånade AJS- och Matchless-maskiner lika de som han körde vid tiden. Han har också hållit en mängd föredrag för motorcykelklubbar, inte minst bland de MHRF-anslutna, om sitt liv. Varg-Olle släpper aldrig kontakten med den sport som präglat hela hans liv. Det enda riktiga ”jobb” han haft. Eller för att citera en av hans före detta fruar: ”Olle är bra på att köra motorcykel.  Att leva med honom är omöjligt”. Och ja, Varg-Olle kör fortfarande motorcykel. Vill du se filmen om ”Varg-Olle? Olle Nygren är en levande legend även långt utanför Sveriges gränser, något som Owe Eriksson på Screen Air Television vill visa i dokumentären Varg-Olle – en lirare på två hjul. Filmen ska enligt planerna premiärvisas i SVT under slutet av 2019, troligen i anslutning till Olle Nygrens 90-årsdag. Inspelningarna har satt igång under senvåren och sommaren 2018, men för att kunna komma vidare och fullfölja projektet ber produktionsbolaget Screen Air Television AB om hjälp med finansieringen. Då MHRFs styrelse vill att så många som möjligt får ta del av denna fantastiska motorhistoria har vi tagit beslut om att sprida information om Owe Erikssons filmprojekt via MHRFs kanaler för att på så sätt hjälpa till med finansieringen. Nämnas kan i sammanhanget att Sveriges Television köper visningsrätten till dokumentären och betalar därmed endast en mindre del av produktionskostnaderna. All information om hur du kan bidra till att filmen om "Varg-Olle" blir av hittar du i spalten till höger.  Göran Flank styrelseledamot MHRF

Nordiskt-baltiskt möte 2018

[2018-10-07 11:31] MHRF var värd för årets nordiskbaltiska möte. Årets möte för de nordiska och baltiska ländernas förbund hölls den 28-30 september i Eskilstuna på Bolinder-Munktells gamla fabrikslokaler. Värd var Motorhistoriska Riksförbundet. Deltagarna kom denna gång från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Litauen. På agendan fanns saker som är gemensamma för länderna och där man kan lära av varandra. Alla fick berätta om de viktigaste händelserna sedan förra årets möte. Utmaningarna för historiska fordon skiljer sig beroende på respektive lands lagstiftning, de viktigaste gemensamma berörde skatter, miljözoner, bränsle och försäkringar för historiska fordon. När det gäller försäkringar konstaterades att MHRF erbjuder den bästa! Att välkomna nya medlemmar till klubbar och få ungdomar att intressera sig över fordonen var ett av mötets diskussionsämnen. Genom MHRFs ordförande Peter Edqvist, som även är senior vice president för FIVA, fick delegaterna inblick i FIVAs arbete. Budskapet löd; via FIVA- och EU-kontakterna har vi möjlighet att påverka framtida beslut och lagstiftning, men då måste vi vara förberedda och agera tillsammans. Edqvist berättade även om FIVAs nya kontor som numera finns i Turin i Italien 2019-års jubilarerna, norska LMK som firar 40 år och MHRF som firar 50, berättade om det planerade firandet i respektive land. I MHRFs fall kommer det i korthet att firas under hela året, men som mest i samband med Motorhistoriska Dagen den 6 juni. Timo Vuortio förbundssekreterare MHRF (även ledamot i FIVA Utilitarian Commission)  

Stolt arrangörspar mottog årets Kultur på väg-pris

[2018-10-05 13:43] Paret bakom Nostalgiafton i Vadstena vann arrangörstävlingen Kultur på väg i samband med årets firande av Motorhistoriska Dagen. På kvällen den 3 oktober delades förstapriset ut i arrangörstävlingen Kultur på väg. Av de fem finalisterna, som alla tävlade om det bästa arrangemanget på Motorhistoriska Dagen den 6 juni, var det Nostalgiafton i Vadstena på Hotell Slottsgården som juryn ansåg hade det bästa och mest publikdragande arrangemanget (juryns motivering finns att läsa härintill). Det stolta arrangörsparet, Kicki och Leif Roxvret, tog emot diplom och pokal inför ett 60-tal inbjudna gäster. Prisutdelare var Henrik Hendeby, tf kommundirektör i Vadstena, med assistans av Maria Jönsson, kommunens kulturstrateg. Efter prisutdelningen bjöds samtliga gäster på en korvbuffé som smakade utmärkt. Arrangörstävlingen Kultur på väg anordnas av Motorhistoriska Riksförbundet och tidningen Nostalgia Magazine (FABAS). Från MHRF deltog förbundsordförande Peter Edqvist samt Per Petersson och Håkan Johansson. Nostalgia Magazine representerades av Stig Sjöberg, tidningens grundare och publisher. Samtliga har varit en del av årets jury. Läs mer om årets Kultur på väg-finalister, prisutdelningarna och juryns motiveringar här. Håkan Johansson ledamot i Kultur på väg-juryn

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?