Nyhetsarkiv

Sverige dubbelt representerat i 50-årsjubilerande FIVA

[2016-11-27 10:04] FIVA firade sitt 50-årsjubileum i samband med årsmötet i Paris den 16 till och med 20 november. Två från MHRFs styrelse valdes under årsmötet in bland de olika kommittéerna, varav den ene också i styrelsen. I mitten av november hölls FIVAs årsmöte i Paris. Två från Motorhistoriska Riksförbundets styrelse blev invalda i två av FIVAs sju kommittéer. Den ene, MHRFs ordförande Peter Edqvist, blev dessutom enhälligt vald till Senior vice president för FIVA; – Efter mitt kortare inhopp som Senior vice president ser jag fram emot att kunna fortsätta utmaningen med att skapa utrymme för det rullande kulturarvet även internationellt. Det kommer att vara en stor sådan då det kräver en god balans med samhällets eskalerande miljökrav och långtgående begränsningar, begränsningar som i allt större utsträckning bygger på åsikter istället för kunskap. Peter Edqvist hoppas dock att UNESCOs beskyddarskap av FIVA och det rullande kulturarvet kommer att underlätta detta arbete. Den andre, MHRFs förbundssekreterare Timo Vuortio, valdes till ledamot i FIVAs Utilitarian Commission; –  Jag är glad över nomineringen och utnämningen och ser fram emot att kunna delta och hjälpa till med FIVAs världsvida arbete, i första hand via kommittén för nyttofordon. Utöver val av ledamöter presenterade de olika kommissionerna sina arbeten under året som gått samt det planerade arbetet för kommande året. En av dagarna var vigd för symposium med flera föreläsare. De olika ämnena handlade om renoveringsarbetet och hur historiska fordon uppfattas och uppskattas av allmänheten. Den sista delen av symposiet var vigd för en ungdomspanel som gav sin syn på historiska fordon och bland annat klubbarbetet. Delegaterna fick värdefull information och kunde få svar på frågor. FIVAs 50-årsfirande avslutades på söndagen med manifestationen Tour de Paris då drygt ett hundra historiska fordon samlades i centrala Paris på morgonen. Under hela förmiddagen körde de genom staden på olika vägar och stannade på många berömda platser där allmänheten kunde fotografera fordonen – och ofta sig själv med dem. Det ställdes frågor om fordonen och information om historiska fordon spreds på så sätt vidare. –  Manifestationen var en god PR-satsning om vår kulturhistoriska gärning för hela världens fordon, sammanfattar Timo Vuortio som var en av deltagarna på plats. Det märktes om inte annat i den internationella pressen. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

MHRF större än någonsin efter stämma

[2016-10-20 12:53] Motorhistoriska Riksförbundet växte med två medlemsklubbar i samband med årets stämma. Utöver deras medlemsantal växer antalet medlemmar rent allmänt bland MHRFs anslutna klubbar vilket gör förbundet större än någonsin sedan det bildades 1969. Lördagen den 15 oktober höll Motorhistoriska Riksförbundet sitt årsmöte på Scandic i Upplands Väsby. 86 klubbar var representerade när bland annat två nya medlemsklubbar enhälligt valdes in, regionala Veteranmotorcykelklubben Östergyllen med drygt 200 medlemmar och märkesklubben Svenska Volvoklubben med närmare 150. MHRF består i dag av 178 klubbar som i sin tur representerar rekordmånga 98 271 medlemmar. – Här kan vi prata om en växande rörelse i dubbel bemärkelse – dels som folkrörelse och dels när det gäller intresset för bevarandet av det rullande kulturarvet! säger en glad Peter Edqvist som själv blev omvald som ordförande på stämman.   Större delen av MHRFs styrelse stod för omval och blev just det utom styrelsens enda kvinna, före detta vice ordförande Helén Martin, som var tvungen att avgå i förtid. Valberedningen, som försökt få en bredd på styrelsen, inte minst ur genussynpunkt, presenterade Lasse Söderqvist från Hälsinglands fordonshistoriker som också blev invald. Nämnas kan i sammanhanget att valberedningen fick ett nyval, Helena Thorslund från Svenska Indian Sällskapet.   Utöver själva stämman presenterade MHRFs styrelse och kansli aktuella frågor och informerade bland annat om MHRF-försäkringen, kontakter med myndigheter och politiker, Svenskt Motorhistoriskt Arkiv och Motorhistoriska Dagen. För klubbarna presenterade MHRFs kanslisekreterare Malin Erlfeldt i sällskap av Mikael Sandholm, redaktör på Nostalgia Magazine, även temat i C-hallen för 2017 års Bilsport Performance & Custom Motor Show på Elmia som blir 50-tal och firandet av mopeden som fyller 65! Det fanns också utrymme för delegaterna att ställa frågor till förbundsstyrelsen. Tre avtackningar gjordes. Utöver Helén Martin avgick Åke Andersson efter flera år i valberedningen. MHRF-försäkringshandläggaren Helen Elmgren tackades också i samband med att hon efter lång och trogen tjänst gick i pension tidigare i år. Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar delade traditionsenligt ut sitt årliga pris i samband med MHRFs stämma. I år var det två mottagare, Erik och Inger Örtlund som driver Torsångs motormuseum i Torsång, Borlänge kommun och Bo Byman som driver Kvarnbackens prylmuseum i Storvik, Sandvikens kommun. Motiveringen löd: ”För livslångt motorhistoriskt forskande och samlande samt skapandet av ett unikt lokalt teknikhistoriskt museum.”. Under pauserna visades bildspelet 1891 – 2016, svensk motorhistoria 125 år som visar historien om Sveriges första bil. Vilket märke det var kan du se här intill.   Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF (text och bilder om inte annat anges)

Åtta riksdagsmotioner om det rörliga kulturarvet

[2016-10-07 13:25] Riksdagens ledamöter har även under 2016 lämnat in motioner som har bäring på det fordonshistoriska kulturarvet och det rörliga kulturarvet som helhet. I år blev det hela åtta stycken, från sju av våra åtta riksdagspartier, vilket visar att det finns en stor politisk enighet kring våra frågor. Läs mer genom att klicka på länkarna nedan. Bevarandet av det rörliga kulturarvet Jan Ericson (M) Skydda det rörliga kulturarvet medan det fortfarande är rörligt Niclas Malmberg (MP)   Motorsport och motorhobby Josef Fransson (SD) Bevaranderätt för rörligt kulturarv Bengt Eliasson (L) Motorarrangemang Isak From och Maria Strömkvist (S) Våra kulturhistoriska fordon Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (M) Den svenska motorhobbyn och det rullande kulturarvet Johan Hedin (C) Stärkt bevaranderätt för rörligt kulturarv Penilla Gunther (KD)

Löderups byalag tog emot diplom och Årets dragkrok

[2016-09-29 10:12] Peter Edqvist, MHRF, Kent Olsson, Löderups byalag och Mårten Mårtensson (S). Foto: Mikael Sandholm. Den 28 september bjöd Löderups byalag in till invigning av en utställning kring ortens brandkårshistoria på Löderupsgården. I samband med detta fick de också motta hederpriset Årets dragkrok i arrangörstävlingen Kultur på väg. Det är på äldreboendet Löderupsgården som det nu finns en permanent utställning om Löderups brandkårshistoria. Vid invigningen visade man också bilder från Nostalgitripp Löderup, som är byalagets årliga arrangemang under Motorhistoriska Dagen 6 juni. Det är för detta evenemang som byalaget tilldelas Årets dragkrok 2016 i tävlingen Kultur på väg, som arrangeras av Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine. Motiveringen lyder: Genom stark lokal samverkan är Nostalgitripp Löderup en av årets höjdpunkter på orten, där ung och gammal möts för att njuta av det fordonshistoriska kulturarvet. Som prisutdelare medverkade Kultur - och fritidsnämndens ordförande i Ystad kommun Mårten Mårtensson (S). Diplomet och dragkroken mottogs av eldsjälen bakom Nostalgitrippen, Kent Olsson. Juryn representerades av Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist och Nostalgia Magazines chefredaktör Mikael Sandholm. Malin Erlfeldt kanslisekreterare MHRF  

Kultur på väg-diplom tilldelades Sundsvalls motorveteraner

[2016-09-13 10:36] Under Sundsvalls årliga historiska stadsfest Stenstansdagarna var det dags för Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia att dela ut ett av årets diplom i arrangörstävlingen Kultur på väg, för arrangemang under Motorhistoriska Dagen 6 juni. Det gick till Sundsvalls motorveteraner. Sundsvalls motorveteraner är klubben med många järn i elden. Under Motorhistoriska Dagen 6 juni visade de historiska fordon i centrala Sundsvall, och för detta valde juryn för arrangörstävlingen Kultur på väg att ge klubben diplom. Prisutdelningen skedde i samband med en annan av klubbens fordonsutställningar, i parken Vängåvan under stadsfesten Stenstansdagarna 9-10 september. Som prisutdelare deltog kultur- och fritidsnämndens ordförande Åsa Ulander (S). Hon öste lovord över Sundsvalls motorveteraner och påpekade att hon uppskattade att klubben välkomnar alla typer av fordon och människor till sina träffar. Hon framförde också att en ny värld hade öppnat sig för henne, när hon fått ta del av historiska fordon. Diplomet mottogs av klubbens ordförande Bent Fridholm och sekreterare Ingrid Westerlund.   MHRFs förbundsordförande Peter Edqvist, närvarade också vid prisutdelningen.   – Det verkar finnas en stor och spontan glädje i Sundsvalls motorveteraner och även hos den passerande allmänheten. Det är tydligt att man fokuserar på att man ska ha roligt när man har ett historiskt fordon, konstaterar Peter Edqvist. Malin Erlfeldt, kanslisekreterare MHRF

Nordiskt möte 2016

[2016-09-01 09:07] 26-28 augusti samlades de nordiska förbundens representanter på Bornholm för det årliga samrådsmötet. På årets nordiska samrådsmöte fanns *alla nordiska länder representerade. Därmed fanns en lägesrapport från hela regionen. Prioriterat på mötet, utöver FIVA-frågor, var samsyn på gemensamma frågor kring kommande förordningar och lagar som styrs från EU-beslut. Från svenskt håll rapporterades om ärenden upptagna på MHRFs ordförandekonferenser, miljöärenden hos myndigheter och äganderättsbegränsningar. Timo Vuortio förbundssekreterare MHRF *Island har ingen motsvarighet till övriga länders riksförbund och är inte medlemmar i FIVA.  

Årets backspegel delades ut i Boden

[2016-08-29 10:14] I samband med Boden Cruising 2016 slöt traktens fordonsentusiaster upp på Kvarnängen i centrala Boden. Motorhistoriska Riksförbundet var på plats för att dela ut hederspriset Årets backspegel, ett av priserna i arrangörstävlingen Kultur på väg. Många trotsade regn och kyla och dök upp vid den fordonsutställning som arrangerades av Motorentusiasterna i Norr i samband med Boden Cruising den 27 augusti. Klubben var en av årets finalister i arrangörstävlingen Kultur på väg som genomförs på Motorhistoriska Dagen 6 juni av Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine. Denna dag genomfördes ett klubbrally längs Rutt 616, den alternativa vägen mellan Boden och Luleå. Här finns odlingsmarker, natur- och kulturmiljöer och flera naturreservat och sevärdheter. Längs vägen finns också många småföretagare som producerar, tillverkar, odlar och säljer sina tjänster eller produkter. Därför vill man marknadsföra denna väg. Evenemanget tilldelades hederspriset Årets backspegel med motiveringen: Ett klubbrally utöver det vanliga där platsen och kultur på väg hamnade i fokus. Genom samarbetet med näringsidkarna längs Rutt 616 gavs tillfälle till spännande möten längs en vacker väg där kulturarvet visades upp för allmänheten. Diplomet delades ut av kommunalrådet Inge Andersson (S) och backspegeln av Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens ordförande Hendrik Andersson (L). Ordförande Mats Eriksson samt Gunnar Flodström tog emot priserna för klubbens räkning. Medverkade gjorde också Seija Fallemark och Monica Gotthold från Rutt 616-kommittén, som mottog Motorhistoriska Riksförbundets jubileumsbok Kultur på väg. Under kvällen sprack himlen upp och Boden Cruising kunde genomföras med nedfällda suffletter för de som ville.   Malin Erlfeldt, kanslisekreterare MHRF     

MHRF-försäkringens Helen Elmgren går i pension

[2016-08-26 10:46] MHRF-försäkringens handläggare Helen Elmgren går i pension den 1 september efter 31 år på Motorhistoriska Riksförbundet. Allt började med en Austin-Healey. Allt började med en Austin-Healey 100, den håriga 4-cylindriga modellen, som Helen Elmgrens föräldrar köpte ny 1954. Hon åkte i bilen som barn och den har påverkat hela hennes liv. Helen fick bilen när hon fyllde 18 år. – Då hade den varit avställd länge och var i ganska dåligt skick, minns Helen. Tack vare händiga killkompisar och eget idogt arbete blev bilen körklar igen 1982. Och på den vägen är det. Bilen var inledningen på ett livslångt fordonsintresse, ett intresse som skulle bli en viktig del även i arbetslivet. Så även försäkringar. I 23 år jobbade Helen Elmgren med vållandefrågor hos Motormännens Riksförbunds juridiska avdelning innan hon 1995 värvades till Motorhistoriska Riksförbundet för att arbeta med MHRF-försäkringen. Försäkringen var Helen redan väl förtrogen med från tiden som försäkringsbesiktningsman för Austin-Healey Club of Sweden. Det var på en besiktningsmannakurs i Växjö som dåvarande MHRF-försäkringsansvarige Björn-Eric Lindh handplockade henne till förbundets försäkringskommitté som senare ledde till att hon blev invald i styrelsen och slutligen började arbeta som handläggare. Helen stack inte bara ut som kvinna bland övriga 98 manliga deltagare i Växjö, utan för sitt genuina intresse och framför allt sin noggrannhet. Det senare bidrog vid några tillfällen till att hon som försäkringshandläggare blev kallad kärringen Elmgren bakom ryggen efter att ha avslagit försäkringsansökningar. – Det här var på den tiden när fordonen var tvungna att vara i absolut originalskick och inte ens färgen fick avvika från modellens ursprungliga utbud, förklarar Helen med ett skratt. Så är det ju inte i dag då det går att MHRF-försäkra i princip alla skick och stuk varför det numera sällan blir avslag. Sina 21 år som handläggare på MHRF-försäkringen minns Helen Elmgren med glädje och stolthet; – Utöver alla roliga människor jag mött genom åren har det varit kul att få ha varit en del av en produkt som stadigt gått uppåt i alla år. MHRF-försäkringen var ju unik när den introducerades 1975 och är det i mångt och mycket fortfarande, inte minst på grund av de låga premierna. Ej att förglömma att även klubben gynnas utöver den egna plånboken liksom den fordonshistoriska rörelsen i stort genom MHRFs arbete. Att MHRF-försäkringen är marknadsledande – och oefterhärmlig – visade om inte annat när en av konkurrenterna till och med kopierade MHRF-försäkringens besiktningsprotokoll, rakt av med stavfel och allt! Just stavfel är annars sällsynta inom Motorhistoriska Riksförbundets publikationer då Helen är kansliets främsta språkvårdare och snart även mycket saknade korrekturläsare. Helen Elmgren avslutar sin tjänst genom att representera Motorhistoriska Riksförbundet i Svenska Kungsrallyt den 27 augusti. Hon kommer att köra på de öländska vägarna med sin vackra Bentley R Continental från 1955. Årets sista varma solstrålar kommer naturligtvis även att avnjutas i Austin-Healeyn. Med suffletten nedfälld. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Motorglädje i folkparken då Järnskogs hembygdsförening – årets Kultur på väg – prisades

[2016-08-23 10:23] Lördagen den den 20 augusti var det extra mycket festligheter i folkparken i värmländska Åmotfors. Folkparken fyllde 90 år, den lokala motorklubben firade 30 och det var dags att dela ut första pris i arrangörstävlingen Kultur på väg. Då både folkparken och motorklubben i Åmotfors firade jubileum valde man att slå sig ihop och skapa en riktig folkfest. Under dagen var det musikunderhållning och fordonsutställning med Peoples Choice där bland annat en Buick Sedanette 1949 och en Volvo Duett 1968 (EPA/A-traktor) utsågs till vinnare. Ett mycket lämpligt tillfälle för Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine att dela ut första pris i årets upplaga av Kultur på väg. Järnskogs hembygdsförening, i grannorten Koppom, vann tävlingen för sin EPA- och A-traktorträff på Motorhistoriska Dagen den 6 juni.  Motiveringen lyder: För att på ett föredömligt sätt ha fört samman det traditionella nationaldagsfirandet, med folkdans och körsång, med de lokala ungdomarna och deras intresse för EPA och A-traktorer. Ett positivt möte över generationsgränserna. Som prisutdelare var Eda kommuns kommunalråd Hans Nilsson (Hela Edas Lista) inbjuden. Han överlämnade diplom och pokal till Anders Överby, hembygdsföreningens ordförande och initiativtagare till 6 juni-arrangemanget. Att vinna tävlingen är en sporre att utveckla EPA- och A-traktortemat till kommande år, menar Anders Överby. – En mycket trevlig dag i Åmotfors folkpark, där jag upplevde en enorm motorglädje. Alla besökare gick runt och mös och sken i kapp med solen. Det var också mycket roligt att få prisa en hembygdsförening som satsar på EPA- och A-traktorer, som är en uppskattad kulturyttring i bygden, säger MHRFs förbundsordförande Peter Edqvist som medverkade under dagen. Malin Erlfeldt kanslisekreterare MHRF    

Kultur på väg med fokus på trivsel

[2016-08-18 11:34] I samband med den årliga motormässan i Lilla Harrie kyrka i helgen uppmärksammades Motorhistoriska klubben i Skånes bidrag till firandet av Motorhistoriska Dagen den 6 juni. På Motorhistoriska Dagen den 6 juni visade Motorhistoriska klubben i Skånes medlemmar upp sina historiska fordon för allmänheten på Center Syds kundparkering i Löddeköpinge. Många nyfikna stannade till på väg till och från sina inköp för att titta på 30-talet motorcyklar och nästan dubbelt så många bilar. Extra mycket uppmärksamhet fick en elbil och en ångbil, båda från tidigt 1900-tal. Motorhistoriska Klubben i Skånes evenemang blev en av fem finalister i årets arrangörstävling i samband med Motorhistoriska Dagen, en tävling som hålls i samarbete med Nostalgia Magazine och Motorhistoriska Riksförbundet. Ledorden för evenemanget i Löddeköpinge var trevligt och opretentiöst. Så även i samband med diplomutdelningen i söndags på den årliga motormässan i Lilla Harrie kyrka i Kävlinge. Nämnas kan att just denna söndagsmässa med motortema är den mest välbesökta under året. Och i år räckte inte kyrkans 220 platser till. Jan Kvant, eldsjälen bakom träffen i Löddeköpinge, mottog å Motorhistoriska Klubben i Skånes vägnar diplomet ur riksdagsledamoten Niklas Karlssons (S) hand. Karlsson är inte bara själv hemmahörande i Skåne, utan även med i riksdagens fordonshistoriska nätverk. På plats var även Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist. Han sammanfattar prisutdelningen som aldrig tidigare hållits i en kyrka; – Det var en glad och ljus tillställning med mycket sång och musik med sånger både ur och utanför psalmboken, de senare fordonsrelaterade! Trevligt var även att möta entusiasterna från Motorhistoriska Klubben i Skåne och deras rullande kulturarv som stod uppställt utanför kyrkan. Göran Schüsseleder MHRFs kansli

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?