Nyhetsarkiv

MHRF anordnar hearings kring kontrollbesiktning

[2015-01-21 10:08]   Just nu, under januari och februari, genomför MHRF  s.k. hearings med medlemsklubbarna angående kontrollbesiktning för de äldsta fordonen. Syftet är att diskutera hur alternativa regelförändringar kan komma att påverka kontrollbesiktningen av historiska fordon. I Sverige har vi nu haft samma inställelseregler för kontrollbesiktning i många år. Dels har vi haft en rullande 30-årsregel som medger kontrollbesiktning vartannat år och dels har vi haft besiktningsbefrielse för fordon från 1950 och äldre. Inom EU aktualiserades frågan om gemensamma kontrollbesiktningsregler för några år sedan och det fanns farhågor om kraftigt försämrade villkor för de historiska fordonen. Efter mycket stora insatser från FIVA liksom från Motorhistoriska Riksförbundet samt motsvarande organisationer i andra länder, så blev EU-beslutet att för just de historiska fordonen så får varje land, liksom hittills, utforma regelverket själva. Under 2015 kommer Näringsdepartementet och Transportstyrelsen att arbeta fram nya svenska bestämmelser som även kommer att innefatta de historiska fordonen. Motorhistoriska Riksförbundet kommer förhoppningsvis att kunna påverka hur de nya reglerna utformas. Peter Edqvist, förbundsordförande MHRF  

Rapport från FIVAs stämma

[2015-01-21 09:53] FIVAs stämma ägde rum i Budapest i slutet av förra året med Ungern som värdland. På FIVAs stämma valdes MHRFs ordförande Peter Edqvist in i Legislation Commision som huvudsakligen arbetar med EU-relaterade frågor rörande till exempel registrering, tull, säkerhet och miljö. Edqvist efterträder Georg Magnusson och säkerställer därmed att Sverige fortsatt har inflytande i hantering av lagstiftningsfrågor inom EU. FIVA är den världsomfattande organisationen för att slå vakt om brukande, bevarande och spridande av information om historiska fordon och kulturen kring dem. Catrine Wallheim, vik. kanslisekreterare MHRF  

MHRF sammanfattar 2014

[2015-01-08 13:06] Motorhistoriska Riksförbundet lägger ett aktivt 2014 bakom sig och ser fram emot ett minst lika aktivt 2015. I början av året var det äntligen dags att inviga Svenskt Motorhistoriskt Arkiv på Centrum för Näringslivshistoria i Bromma. Gunilla Carlsson (S), dåvarande ordförande i riksdagens kulturutskott, invigningstalade. Efter invigningen har arkivet fått motta flera värdefulla donationer. MHRFs samarbete med de andra organisationerna inom det rörliga kulturarvet antog under våren namnet Transporthistoriskt Nätverk och en gemensam paroll ”Bevara oss väl”. Samarbetet har under det gångna året lett fram till ett gemensamt besök på Riksantikvarieämbetet och samverkan under Almedalsveckan. En fordonsägarenkät genomfördes av FIVA under våren i 15 länder i Europa. Många svenskar deltog – tack alla ni! Syftet med enkäten är att få fram bra underlag i dialogen med EU:s kommissioner, parlament och råd. FIVA, tillsammans med bland andra MHRF, lyckades 2014 få genomslag när EU behandlade det så kallade besiktningspaketet som ursprungligen innehöll kraftigt begränsande definitioner av historiska fordon. MHRF deltar i olika internationella samarbeten och under hösten hölls det årliga mötet med våra nordiska och baltiska motsvarigheter och i november var det årsmöte för FIVA i Ungern som var värdland. Tre möten i Riksdagens fordonshistoriska nätverk har det hunnit bli under året som gått. Syftet med nätverket, som bildades i slutet av 2013, är att informera om aktuella frågor rörande de historiska fordonen. I samband med höstens riksdagsval skickade vi ut frågor till samtliga partier för att ta reda på hur de ställer sig till tre viktiga områden som berör den kulturinsats som Sveriges fordonshistoriker bedriver: registrering av historiska fordon, bevaranderätten och miljözoner. Svaren finns samlade här. MHRFs dialog med Transportstyrelsen har under året bland annat handlat om dagens dispensförfarande på 2 600 kronor vid registrering när äldre fordon inte uppfyller aktuella föreskrifter. Dialogen ledde till en delvis ny positiv vändning när Transportstyrelsen beslutade att de från årsskiftet inte längre tar betalt för dessa dispenser! Under året har MHRFs personal och styrelse haft många tillfällen till möten med den fordonshistoriska rörelsen när vi deltagit på bland annat Bilsport Performance & Custom Motor Show, Gärdesloppet, Classic Motor Tjolöholm och Västerås, Knutstorp Revival, Motorhistoriska Dagen, Almedalen, Power Meet, Styrkeprovet, Windmill Rally, Svenska Kungsrallyt och Träffpunkt 70. Om inte vi sågs under 2014 ges det nya möjligheter under 2015. Hör av dig om du vill att vi hälsar på just din klubb! Catrine Wallheim, vik. kanslisekreterare MHRF

Anmäl din klubb eller ditt fordon inför 2015 års Bilsport Performance & Custom Motor Show på Elmiamässan

[2014-11-14 10:18] Påskhelgen 2015, 3-6 april, medverkar Motorhistoriska Riksförbundet återigen på Bilsport Performance & Custom Motor Show på Elmia. Som vanligt kan även klubbar boka en egen monter och enskilda fordonsägare kan ställa ut sitt fordon i temautställningen.   Arrangemanget startade som en ren Custom Show 1980 hos Opel-handlaren i Jönköping. 2014 hade mässan drygt 67 000 besökare. Bilsport Performance & Custom Motor Show arrangeras av Förlags AB Albinsson & Sjöberg (FABAS) i samarbete med Elmia och är ett av de största årligen återkommande publikevenemangen i Sverige.   Varför är Motorhistoriska Riksförbundet på Elmia? Påsken 2015 finns Motorhistoriska Riksförbundet för femte året i rad i Nostalgia-hallen där vi medverkar med en egen monter och informerar om vår verksamhet. MHRF har också ett nära samarbete med arrangören när det gäller att forma innehållet i hallen. Vår målsättning är att skapa en mötesplats för föreningar, museer, handel och hantverk över generationsgränserna där den fordonshistoriska rörelsen synliggörs för entusiaster, allmänhet och beslutsfattare.   Tema 2015 I Nostalgia-hallen har vi varje år ett eller flera teman. 2015 har vi valt ”Engelska parken”. Engelska fordon är självskrivna liksom alla fordon baserade på engelsk teknik och design.   Ställa ut enskilda fordon Enskilda fordon på årets tema ställs ut i särskilda montrar och här söker arrangören och MHRF aktivt efter intressanta fordon.   Har du ett passande fordon? Skicka din intresseanmälan via denna länk: http://www.custommotorshow.se/anmalan-mhrf/ Bifoga gärna bilder och en kortfattad historik kring fordonet. Urvalet av fordon görs löpande fram till en månad före mässan. När ett fordon är aktuellt för mässan hanteras allt praktiskt mellan fordonsägaren och mässarrangören FABAS.   MHRF-anslutna klubbar som vill ha en egen monter på mässan tar kontakt med kansliet senast 31 december: kansli@mhrf.se eller 08-30 28 01 Catrine Wallheim, kanslisekreterare  

Arvika Fordonsmuseum tilldelades Årets backspegel

[2014-10-29 10:01] Årets sista prisutdelning i tävlingen Kultur på väg ägde rum på Arvika Fordonsmuseum i samband med deras månadsträff måndagen den 27 oktober. Prisutdelare var riksdagsman Lars Mejern Larsson (S).   Festligheterna inleddes med musik och Arvika kommunala musikskolas kör "Samklangen" bjöd på en repertoar med fordonstema. Gästerna fick bland annat lyssna på tolkningar av musik från tv-serien Macken samt Hep Stars låt Cadillac. MHRF:s ordförande Peter Edqvist hälsade välkommen och på plats från tävlingsjuryn var även Catrine Wallheim. Som prisutdelare hade man lockat dit riksdagsman Lars Mejern Larsson (S) som även är ledamot i Riksdagens trafikutskott. Han delade ut ett diplom och priset Årets backspegel till arrangören Kent Ekberg och läste motiveringen som löd:    "Arvika Fordonsmuseum genomförde en kulturresa i ett vackert sommarlandskap där en kyrka från 1700-talet och ett besök på en konstutställning utgjorde inspirerande stopp. En historisk tillbakablick där det rullande kulturarvet mötte det fasta kulturarvet och som konsten i fordonsgestalt." Efter prisutdelningen sjöng kören några fler sånger och efteråt serverade museet kaffe och våfflor. En mycket trevlig kväll!   Text och bild: Catrine Wallheim, kanslisekreterare

En ny klubb valdes in vid MHRF:s förbundsstämma 2014

[2014-10-20 14:09] Lördagen den 18 oktober gick MHRF:s förbundsstämma av stapeln, liksom tidigare år på Täby Park Hotell utanför Stockholm. I samband med eftermiddagens stämmoförhandlingar valdes en ny klubb in: Club Victoria.   Under förmiddagen presenterade MHRF:s styrelse och kansli aktuella frågor och informerade bland annat om MHRF-försäkringen, kontakter med myndigheter och politiker, samarbetet inom Transporthistoriskt Nätverk samt visade upp MHRF:s nya grafiska profil. Det fanns också utrymme för medlemmarna att ställa frågor till förbundsstyrelsen. Före lunch var det också utdelning av dels Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingars stipendium 2014, dels av det Motorhistoriska Priset 2014.   Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingars stipendium gick i år till två pristagare. Den ene var Kent Ekberg för hans omfattande forskningsarbete kring den tidiga bilismen i Värmland och för boken När bilen kom till Värmland – bilismen och bilarna 1905-1930. Det andra priset gick till Bugattisektionen inom Automobilhistoriska klubben för uttömmande forskning rörande samtliga de Bugattibilar som funnits i Sverige, och som publicerats i Nordic Bugatti Register.   Det Motorhistoriska Priset för 2014 gick till Föreningen Husqvarna Motorcyklar för deras arbete i samband med Windmill Rally Sweden 2014. Priset delades ut av de tre klubbarna AHK, MHS och MCHK.   Efter lunch var det dags för stämmoförhandlingar och en ny klubb valdes in som medlem: Club Victoria. Omval skedde också av de ledamöter i styrelsen vars mandat gått ut. Förbundsstyrelsen för 2014-2015 ser därför ut som föregående år: Peter Edqvist (ordförande), Rune Björck, Timo Vuortio, Lennart West, Per-Åke Larsson, Per Dahl, Rickard Elgán, Göran Flank och Helén Martin.   Text: Catrine Wallheim, MHRF Bilder: Göran Schüsseleder, MHRF och Morgan Gustafsson, Classic Chevy Club of Sweden

Årets dragkrok delades ut i Arvidsjaur

[2014-10-09 15:56]   Lördagen den 4:e oktober var det prisutdelning i Arvidsjaur.  Den lokala klubben Silver Road Cruisers fick motta ett diplom för ett mycket väl genomfört arrangemang på Motorhistoriska Dagen den 6:e juni.  Dessutom fick klubben ta emot ”Årets dragkrok” för att man dragit så många deltagare till sitt evenemang. Prisutdelningen var en del av tävlingen ”Kultur på väg” som instiftats av Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine med intentionen att uppmärksamma de klubbar eller föreningar som ordnat speciellt bra evenemang på Motorhistoriska Dagen.  Arrangörerna lägger ofta ner mycket ideell tid och mycket energi på sina arrangemang och får i bästa fall ett tack från deltagarna – de är värda att uppmärksammas mera.  Diplomet till klubben överlämnades av kommunalrådet Lotta Åman, som på stående fot blev erbjuden en åktur i någon av klubbens bilar. Men eftersom hon ville känna den friska vinden i sitt hår under turen så får hon vänta till nästa sommar innan hon får kliva in i den öppna bilen. Något att se fram emot alltså.    Text: Peter Edqvist, förbundsordförande MHRF Bild 1: Inga-Lill Lindqvist, ordförande i Silver Road Cruisers, Peter Edqvist, MHRF och kommunalrådet Lotta Åman från Arvidsjaurs kommun. Fotograf: Karl-Gustaf Lindström Bild 2 är tagen av Peter Edqvist    

Classic Mc Moped Club tilldelades diplom

[2014-09-30 13:58] I ett soligt Arlöv den 27 september tog Classic Mc Moped Club (CMMC) emot sitt diplom för medverkande i Kultur på väg under Motorhistoriska dagen den 6 juni.  CMMC:s arrangemang med ett gemensamt MC- och mopedrally hade som syfte att samla in pengar till Världens Barn - ett projekt klubben drivit med flertal aktiviteter under året. Datumet för diplomutdelningen föll passande nog ihop med CMMC:s årliga kortege Mitt Motor Malmö från förr, som sedvanligt avslutas vid Arlövs teater med plats för fordonsutställning och utescen. Årets musikaliska dragplåster var Pedalens Pågar, den legendariske Malmö-artisten Kal P Dals kompband. På plats fanns Margareta Abelsson (vice ordf.) och Hans-Åke Mårtensson (ordf.) från Burlövs Kultur- och fritidsförvaltning. Vanligtvis uppmuntras kommunalpolitker att dela ut priset, men då Margareta Abelsson även är medlem i CMMC fick hon representera båda parter. Prisutdelare var Rune Björck från MHRF samt Mikael Sandholm, Nostalgia Magazine (bakom kameran).   Text och bild: Mikael Sandholm, Nostalgia Magazine   På bilderna: 1 - Per Persson Landkvist, Johan Svensson (CMMC), Margareta Abelsson, Hans-Åke Mårtensson (Burlövs kommun), Madeleine Fritsch-Lärka (konferencier) samt Rune Björck (MHRF). 2 - Margareta Abelsson, Hans-Åke Mårtensson och Rune Björck. 3 - Kortege och hojutställning under Mitt Motor Malmö från förr. 4 - Pedalens Pågar underhöll.    

Prisutdelning till förstapristagaren i Kultur på väg

[2014-09-16 15:37] Trots att det var mitten av september var det högsommarvärme när Saleby bygdegårdsförening fick motta förstapriset i arrangörstävlingen Kultur på väg som anordnas av Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine.  Det var den 6 juni som bygdegårdsföreningen hade anordnat sin ”Lilla Hjulafton” och nu skulle de alltså belönas för bästa arrangemang på Motorhistoriska dagen. Priset som tillföll Saleby bygdegårdsförening var dels en pokal som överlämnades å Nostalgia Magazines vägnar av Stig Sjöberg, publisher på Albinsson&Sjöberg, och dels ett stort diplom som MHRF fick hjälp av Roger Ahlén (S), ordförande i Lidköpings Kultur- och fritidsnämnd, att överlämna.  Roger Ahlén läste upp motiveringen till att just Saleby var årets arrangörsvinnare; "Saleby bygdegårdsförening genomförde för femte året i rad Lilla Hjulafton. Ett välbesökt och ambitiöst arrangemang för hela familjen. Fordon i kortege med traktorer och mopeder ljöd över bygden samtidigt och besökarna fick uppleva fordon av alla de slag från förr i bygdegårdsparken. Mannekänguppvisning med gårdagens kläder och underhållande aktiviteter för barnen fulländade dagen."  Påtagligt nöjd med priserna och uppvaktningen var Maria Joelsson, bygdegårdsföreningens ordförande, som noterade att lilla Saleby denna gång slagit huvudorten Lidköping när det gäller att anordna motorevenemang. Text: Peter Edqvist, förbundsordförande MHRF Bilder: Per-Börje Elg. Bilderna från Saleby visar Roger Ahlén, Maria Joelsson, Jonas Lennerling och Peter Edqvist.    

Sensommaren med MHRF

[2014-09-09 14:51] Styrkeprovet, Windmill Rally och Svenska Kungsrallyt. Under augusti blev det ytterligare ett par trevliga träffar som Motorhistoriska Riksförbundet deltog i (sommarens tidigare träffar finns att hitta här).   Styrkeprovet, Skåne, 31 juli-3 augusti Alldeles i början av augusti kördes Styrkeprovet för fordon tillverkade före 1926, och där MHRF var med på ett hörn. Automobilhistoriska Klubben, AHK var huvudarrangör för detta evenemang som alternerar mellan Sverige, Norge och Danmark. Denna gång gick rallyt i Kullabygden och trakterna kring Örenäs i Skåne. Att det verkar vara ett uppsving när det gäller att ta ut de allra äldsta fordonen på äventyr kunde man konstatera bland annat av ett rekorddeltagande på runt nittiotalet fordon. På plats från MHRF var förbundsordförande Peter Edqvist samt ledamöterna Göran Flank (körandes sin Fiat 501 Torpedo Lyx från 1925) och Per-Åke Larsson (körandes – och på bild vinkandes – sin Chevrolet 490 Touring från 1922). Bilderna är tagna av Peo Flinck.   Mer om årets Styrkeprovet finns att hitta här.   Windmill Rally, 1-3 augusti Windmill Rally, det inofficiella EM för veteranmotorcyklar till och med 1940, firade i år 50-årsjubileum. Arrangörer var Föreningen Husqvarna Motorcyklar, Motorhistoriska Riksförbundet, Club MC Veteranerna och Motorcykelhistoriska Klubben. Vinnande lag får arrangera tävlingen nästa gång om två år men det får inte vara i samma land två gånger. Förra tävlingen 2012 i Kaltenkirchen då Tyskland vann hemma, Sverige erbjöds då evenemanget efter goda insatser flera tidigare tävlingar.  Motorhistoriska Riksförbundet fick officiell förfrågan och bildade en organisationskommitté tillsammans med MCHK, Club MC Veteranerna Sverige och föreningen Husqvarna motorcyklar. 131 deltagande motorcyklar från sju länder, Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Schweiz och Storbritannien plus cirka 50 passagerare och gäster. Dessutom var det en öppen klass med tipsfrågor under en dag för motorcyklar upp tom 1965 med cirka 35 deltagare. Tävlingsmoment är körning på idealtid baserat vald hastighet 24, 30 eller 36 km/h. Inga hjälpmedel som hastighetsmätare, GPS eller dator tillåts. Trots det lyckades segraren att få 0 minuter sammanlagt fel på fem tidssträckor, många andra hamnade på 1-3 minuter fel totalt. Banan var cirka 15 mil på lördagen och passerade bland annat Gränna. Söndagen inleddes med kallstartprov och sedan var det cirka tio mils körning där Habo var lunchuppehåll. Nederländerna vann den prestigefyllda A-lags tävlingen, före Tyskland med Sverige på en hedrande 3:e plats. Tyskland vann B-lags tävlingen före Nederländerna och Danmark med Sverige på 4:e plats. Sverige fick dessutom två individuella pristagare, Friedrich Knudsen och Christina Svensson, tvåor i respektive klass. Totalsegrare blev individuellt Georg Hiltner BMW 1934 med 0 prickar. På plats från MHRF var förbundsordförande Peter Edqvist, vice förbundsordförande Rune Björck och förbundsekonom Lennart West. Bilderna är tagna av Majken Andersson.   Mer om årets Windmill Rally finns att hitta här.     Svenska Kungsrallyt, Öland, 16 augusti Årets upplaga av Svenska Kungsrallyt blev en folkfest i bästa sensommarväder. Totalt deltog 109 ekipage. Mellan starten på Strand hotell i Borgholm via Solidens slott och målet Borgholms slott tävlade deltagarna genom att svara på frågor (såsom I vilken kyrka konfirmerades kronprinsessan Victoria?) samt olika manöverprov (såsom köra slalomkörning med skottkärra lastad med ett glas vatten). Rallyt är öppet endast för de donatorer som samlade in medel till kungens 50-års present, en Volvo PV 60 1946. Dessa donatorer fick därmed ett donationsnummer vilket gav dem rätt att delta i Svenska Kungsrallyt. Motorhistoriska Riksförbundet har två donatortavlor. På plats från MHRF var ledamoten Per Dahl (körandes Kungliga Svenska Vitterhetsakademins Volvo PV från 1930… som inte hade körts på 62 år!) samt försäkringshandläggare Helen Elmgren (körandes sin Bentley R Continental från 1955). Bilden är tagen av Per Lundström.   Mer om årets Svenska Kungsrallyt finns att hitta här. Sammanställt av Göran Schüsseleder, MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?